Kategori Arşivleri: Blog

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

1-)BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR? Boşanma davası; tarafların evlilik birliğini sonlandıran durumlardan biridir. Taraflar evlilik birliğini sonlandırmaya karar verdiklerinde Türk Medeni Kanunu’nda yer alan özel veya genel nedenli boşanma sebeplerinden biri veya birkaçına dayanmak zorundadırlar.  Özel Boşanma Sebepleri; Zina (Aldatma), Hayata Kast- Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış, Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme, Terk ve […]

Müsadere Nedir?

Müsadere Nedir ?

Mahkeme ve dava açma süreçlerinde kişiler sıklıkla hukuki terimler ile karşı karşıya gelirler. Bunlardan biri de “müsadere”dir. Müsadere hangi dilden Türkçeye geçmiştir? Müsadere ne demektir? Türk Dil Kurumu’nda müsaderenin karşılığı nedir? Osmanlı’da müsadere sistemi nasıldı? Türk Ceza Kanunu’nda müsadere nasıl yapılır?  Ceza hukukunda müsadere nasıl olur? Tüzel kişilere müsadere uygulanır mı? Kabahatler Kanunu’nda müsadere nasıldır? Müsaderenin […]

Kasten Yaralama Nedeniyle Tazminat Nedir?

Kasten yaralama nedeniyle tazminat nedir

Kasten yaralama fiilinde zarar gören kişiler, zarar veren kişilerden maddi ve manevi tazminat talep etmek için dava açabilirler. Kişiler hem fiziki hem psikolojik olarak eylemden etkilenirler ve suçlu kişinin yaralama suçundan cezalandırılmalarının yanı sıra kendi mağduriyetlerinin ortadan kaldırılmasını isteyebilirler. Bu durum kanunlarca koruma altına alınmıştır. Kasten yaralama suçunun cezası nedir, kasten yaralama suçunda tazminat davası […]

Kamu Davası Nedir?

Kamu Davası Nedir

Kamu davaları toplumsal düzeni etkileyen tüm olaylar ve durumlar karşısında açılabilir. Kamu davası nedir? Hangi durumlarda kamu davası açılır? Kamu davalarını kim açar? Kamu davası nasıl düşer ya da iptal edilir? Kamu davası cezaları nedir? Kamu davasının açılmasının ertelenmesi ve şartları nelerdir? Hakkımda kamu davası açıldığını nasıl öğrenebilirim? Sorularının detaylı yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz.  Kamu Davası Nedir? […]

Haksız Tutuklama Tazminatı Nedir?

Haksız Tutuklama Tazminatı

Tüm dünyada birçok kez örneğine rastlanan durumlardan biri haksız yere tutuklama, gözaltı ve arama kararları çıkmasıdır. Ülkemizde de haksız olarak tutuklanan bir kişinin, devletten maddi ve manevi olarak haksız tutuklama tazminatı isteme hakkı vardır. Tutuklama ve koruma tedbirleri ile hükmedilen kişi anayasal haklarından mahrum kalır ve kısıtlanmış olur. Bu durumlarda tazminat talep edilmesi de en […]

Gerekçeli Karar Nedir?

Gerekçeli Karar Nedir?

Dava takiplerinde sıklıkla karşılaşılan hukuki terimlerden biri “gerekçeli karar yazıldı” ifadesidir. Dava sonucunda sözlü ve yazılı olarak belirtilen gerekçeli karar terimi ile Gerekçeli karar ne anlama gelir? Konusu hem davalı, hem davacı tarafın aklında soru işaretleri oluşturur. Gerekçeli karar kesin bir karar mıdır? Gerekçeli karar yazıldı ne demektir? Ceza mahkemelerinde gerekçeli karar nasıl ifade edilir? […]

Takviye Edici Gıda Reklamlarında Aldatıcı Unsurlar ve Yasal Düzenlemeler

Takviye Edici Gıda Reklamlarında Aldatıcı Unsurlar ve Yasal Düzenlemeler

Son zamanlarda gerek sosyal medya üzerinden gerekse televizyon kanalları vasıtasıyla özellikle bitkisel ürünler, takviye edici gıdalara ilişkin reklamalar yapılmakta, bahsi geçen ürünlerin kullanımıyla tüketiciler nezdinde gerçeğe aykırı olarak mucizevi sonuçlar elde edileceği yönünde ifadelere yer verilmektedir. Bu nedenle günümüz reklamlarının çoğu, tüketicisine ürünün sağlayacağı temel yarar yerine tüketiciyi ikna etmeye odaklı, hazza yönelik, soyut faydalar sunmaktadır. Ayrıca ürünleri tanıtmak için ünlü kişilerin (celebrity) […]

Ceza Davası Nedir?

ceza davası nedir?

Türk Ceza Kanunu mevzuatındaki en önemli konulardan biri olan Ceza Davası, süreç takibi ve sonuçlarıyla, hem davalı hem davacı tarafından özenle takip edilmesi gereken davalardır. Gözden kaçırılabilecek ya da önemsenmeyen her detayın yaptırımlarının olabileceği kesinlikle unutulmamalıdır. Ceza davası ne demektir? Ceza Davası nasıl açılır? Kamu davası ve Ceza davası arasındaki fark nedir? Ceza davaları ile […]

Haksız Tutuklama Tazminatı Nedir?

haksız tutuklama tazminatı nedir

Tüm dünyada birçok kez örneğine rastlanan durumlardan biri haksız yere tutuklama, gözaltı ve arama kararları çıkmasıdır. Ülkemizde de haksız olarak tutuklanan bir kişinin, devletten maddi ve manevi olarak haksız tutuklama tazminatı isteme hakkı vardır. Tutuklama ve koruma tedbirleri ile hükmedilen kişi anayasal haklarından mahrum kalır ve kısıtlanmış olur. Bu durumlarda tazminat talep edilmesi de en […]

Özel Belgede Sahtecilik Suçu Nedir?

özel belgede sahtecilik nedir

Kişi ve kurumlar adına özel olarak düzenlenen bir belge üzerinde, dolandırmak ya da gerçek olan durumu değiştirmek adına usulsüz ve izinsiz değişiklik yapmak suçtur. İmzalar atıldıktan sonra belgeler üzerinde tarafları direkt ya da dolaylı olarak etkileyecek hiçbir düzenleme yapılamaz. Yazılı ve okunabilir tüm özel belgelerin hakkı, bilgileri ve içeriği sabit kalır. Değiştirilmesi, fiziki olarak bozulması ve yok edilmesi durumunda suç işlenmiş olur. Gerek dolandırıcılar gerekse kişilerin çıkarları doğrultusunda gerçekleştirilen bu usulsüz […]

Call Now Button