Kategori Arşivleri: Blog

Evlilik Sözleşmesi Nedir?

evlilik sözleşmesi nedir

Günümüzde sıklıkla imzalanan evlilik sözleşmeleri, çiftlerin haklarının korunması ve gelecekte herhangi bir sebepten ötürü mağdur olunmaması açısından büyük önem teşkil ediyor. Evlilik sözleşmeleri ile gelecekte olası bir boşanma halinde çiftlerin arasında yaşanacak tüm belirsiz hallerin giderilmesi hedeflenmektedir. Evlilik sözleşmeleri aile hukuku konusunda değerlendirilen bir kavramdır.   Evlilik Sözleşmelerinin İçeriğinde Neler Vardır? Evlilik sözleşmeleri bir evliliğin […]

Hızlı Ve En Kolay Nasıl Boşanılır?

hızlı ve kolay boşanma

Boşanmanın kaçınılmaz olduğu durumlarda süreci uzatmak tarafları yıpratır. Eğer çiftin çocuğu varsa o da bu süreçten zaman uzadıkça olumsuz olarak etkilenir. Elbette aile birliğini dağıtmak çoğu zaman zordur ama ailenin bir arada kalması bazen çok daha kötüdür. Özellikle ülkemizde bunun birçok olumsuz örneğine rastlamak mümkündür.   En Kolay Boşanma Nasıl Yapılır? Tarafların ikisinin birden boşanmayı […]

Evliliğin İptali Davası

evliliğin iptali davası

Evliliğin iptali davası genellikle boşanma davalarıyla karıştırılır. Ancak boşanma davasına konu olan nedenler ile evliliğin iptali davasının konuları arasında büyük farklar bulunmaktadır. Evliliğin iptali davasının sebepleri, iki biçimde ele alınır. Bunlar mutlak butlan ve nisbi butlan olarak adlandırılmaktadır.   Evliliğin İptalinin Mutlak Butlanla Gerçekleşmesi Evliliğin iptali, çeşitli nedenlere dayanarak bir evliliğin geçersiz kılınması anlamına gelmektedir. […]

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir? Süreci Nasıldır?

çekişmeli boşanma

Günümüz mahkemelerinde görülen boşanma davaları, kendi içinde bazı türlere sahiptir. Bu dava türlerinden biri olan çekişmeli boşanma eşler arasında boşanmanın sunduğu hukuki sonuçlar açısından bir anlaşmaya varılamaması durumunda açılan davalardır.   Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır? Çekişmeli boşanma davası, eşlerden birisinin boşanmayı kabul etmemesi veya her iki eşin de boşanma konusunda kararlı olup, boşanmanın yarattığı […]

Boşanma Nedenleri Ve Sebepleri Nelerdir?

boşanma nedenleri ve sebepleri

Boşanma, genel anlamı ile evli bireylerin evliliğini birçok sebepten ötürü bitirmesi anlamına gelmektedir. Boşanma davaları, anlaşamamazlık, ilgisizlik, aldatma, şiddet gibi sebeplerden doğmaktadır. Bu yüzden boşanma davaları ve boşanma nedenleri hakkında bilgi vermek okurlar için doğru olacaktır.   Boşanma Nedenleri Yanlış kararlar sonucu yapılan evlilikler, davranışlar ve birçok yanlış tutum beraberinde boşanmayı getirmektedir. Türkiye içerisinde boşanma […]

Boşanma İşlemleri Nasıl Yapılır?

boşanma işlemleri

Boşanma süreci belli bir prosedürü içermektedir. Çiftlerin boşanma talebi ile dilekçe sunmalarından davanın görülmesi ve sonuçlanmasına kadar olan her aşamada uyulması gereken bazı kurallar mevcuttur. Bu süreçte başarılı bir boşanma avukatı ile çalışmak, işlemlerin gerektiği gibi ilerlemesine yardımcı olacaktır. Boşanma sürecinde ilk olarak dilekçenin hazırlanması ve davanın açılması söz konusudur. Ancak bundan önce çiftlerin boşanma […]

Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?

boşanma dilekçesi nasıl yazılır

Boşanma davaları için hazırlanan dilekçelerin nitelikli olması son derece önemlidir. Bu dilekçelerin usulüne uygun olarak hazırlanması ve davaya ilişkin esasların dilekçede atlanmadan belirtilmesi, davaların karar sürecinde direk olarak etkilidir. Bu nedenle boşanma dilekçelerinin hazırlanması profesyonel bir boşanma avukatı tarafından yapılmalıdır. Boşanma Dilekçesi Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilir? Bir boşanma dilekçesi hazırlanırken dikkat edilecek en önemli husus, […]

Tapu İptal Ve Tescil Davası

tapu iptal ve tescil davası

Tapu İptal ve Tescil Davası Nedir? Kişilerin mülkiyet hakları, kişiye bahsi geçen şeyleri dilediği gibi kullanma, bunlardan yararlanma hakkı vermektedir. Tamamen mülkiyet hakkı bulunan kişi tarafından bu mülkler alınabilir, satılabilir veyahut da sorgusuzca bir başkasına devredilebilir. Mülkleri haksız bir şekilde elinde tutan ve kullanan kişilere istihkak adlı davanın açılabileceği gibi, mülkiyet hakkı haklı olarak elinde […]

Mirasın Hükmen Reddi Davası

mirasın hükmen reddi

Türk medeni kanununa göre ölen bir kimsenin mirasının reddedilmesi, iki şekilde yapılmaktadır. Bunlardan ilki, mirasın gerçek reddi olarak adlandırılmaktadır. Diğeri ise, mirasın hükmen reddi biçiminde yapılmaktadır. Mirasın gerçek reddinin bir kimsenin ölümünün üzerinden ilk üç ay içerisinde yapılma zorunluluğu vardır. Bu süre tamamlanırsa mirasçıların mirası kabul ettiği hükmüne varılacaktır. Fakat mirasın hükmen reddi için yasalarda […]

Mirasın Gerçek Reddi Davası

mirasın gerçek reddi

Reddi miras davası miras bırakan kişinin ölümü üzerine yasal veya atanmış kişilerin ölen kişinin kendilerine bırakmış olduğu borç ve alacak haklarının hepsinin reddedilmesidir. Miras hukukunda bulunan yasalara göre külli halefiyet ilkesi gereğince bir kişi öldükten sonra yasal veya atanmış mirasçılar otomatik olarak mirasçı sıfatı kazanırlar. Mirasçı olarak tayin edilen kişiler ölen kişinin her türlü alacak […]

DMCA.com Protection Status