Boşanma Davasında Neler Delil Olabilir?

hızlı ve kolay boşanma
Oy verebilirsiniz

Boşanma davaları anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olarak ikiye ayrılmaktadır. Eşler, aralarında her konuda anlaşarak boşanmak için mahkemeye başvurdukları takdirde genel olarak boşanma davası tek celsede sonuçlanabilmektedir. Ancak boşanma davasında, eşler arasında bir anlaşma söz konusu değilse ya da eşlerden biri boşanmayı istemiyorsa davacı olan eşin boşanmaya dair gerekçelerini ispatlaması gerekmektedir. Peki, boşanma davasının boşanmayla sonuçlanabilmesi adına neler delil olarak gösterilebilmektedir?

Teknolojinin ilerlemesi ve ürünlerinin çeşitlenmesi, her geçen gün özel hayatı çok daha görünür kılmaktadır. Bununla birlikte, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar, cep telefonu ve bilgisayarlar aracılığıyla yapılan yazışmalar, ses ve video kayıtları pek çok dava türünün de konusu olmaktadır. Bu tip unsurların pek çok davada delil niteliği taşıyıp taşımadığı da tartışılan ve kafalarda soru işaretleri yaratan konular arasında yer almaktadır. Özellikle de boşanma davalarında bu unsurlar karşımıza daha çok çıkmaktadır. Bu nedenle ilk olarak boşanma davalarında nelerin delil olarak sayılabileceğine bakmakta fayda vardır.

 

Boşanma Davasında Delillerin İspatı Şartı

Boşanma davalarında, özellikle de çekişmeli boşanma dava türünde eşlerden biri boşanmak istemeyebilir. Böyle bir durumda, boşanmayı talep eden davacı eşin, boşanmayı neden istediğini ve sebeplerini açıkça belirtmesi, aynı zamanda boşanmaya gerekçe olacak delilleri ispatlaması istenmektedir. Bu doğrultuda davacı olan eş, iddialarını doğrular nitelikteki her türlü bilgi, belge, görüntü ve yazışmayı delil olarak sunabilmekte veya mahkemede olaylara şahit olan kişilerin tanık olarak dinlenmesini talep edebilmektedir. Davacı eş, boşanma davasını dayandırdığı sebepleri ispat edemezse boşanma talebi reddedilir. Bunlara bağlı olarak boşanma davası açan eşin mahkemede boşanmaya gerekçe olarak neleri delil olarak sunabileceğini çok iyi bilmesi ve bunları destekleyecek nitelikteki argümanları hazırlamış olması gerekmektedir. Boşanma davasında delil olarak gösterilebileceklerin listesi şöyledir:

*Davanın mahiyeti gereği fotoğraf, video, fatura, yazışma, cep telefonu mesajları

*Aranan numaraları gösteren GSM operatörü kayıtları

*Kredi kartı ekstreleri

*Otel giriş çıkış kayıtları ve kamera görüntüleri

*Mektup, fax vb. dokümanlar

*Tanık beyanları

*Bilirkişi incelemesi

*Kolluk araştırması

*Neticelenmiş dava dosyaları

Neticelenmiş dava dosyalarına örnek olarak şu gösterilebilir: Eşinden şiddet görmüş olan kadının şikayeti üzerine açılmış olan ceza soruşturma dosyası da boşanma davasında delil olarak kabul edilmektedir.

 

Boşanma Davasında Ses Kayıtlarının Delil Niteliği

Boşanma davalarında sunulan deliller arasında en çok kafa karıştıran konulardan biri ses kayıtlarıdır. Ses kayıtları boşanma davasında delil sayılabilmektedir. Ancak ses kayıtlarının mahkemede delil olarak kabul edilebilmesi için ne şekilde elde edildiğinin önemi vardır. Mahkemeye delil olarak sunulan ses kayıtları ancak usule ve yasaya uygun olarak elde edilmişse boşanma davalarında delil olarak kullanılabilmektedir. Bir delilin usule ve yasaya uygun şekilde elde edilmesi için casus yazılımlar kullanılmamış olması, hukuksuz dinlemelerin gerçekleştirilmemiş olması, ses kaydının tehdit veya baskı altında alınmaması gerekmektedir. Bunlar araştırıldıktan sonra delil olarak sunulan ses kaydı ve video görüntüleri ilgili mahkemece delil olarak kabul edilebilmektedir. Bununla birlikte, ses kaydı ve video görüntüleri usule ve hukuka aykırı şekilde elde edildiyse de ayrı bir suç unsuru oluşmakta ve ayrı bir dava konusu gündeme gelmektedir.

 

Boşanma Davasında Aldatma Delilleri

Boşanmaya sebep olan olaylardan biri de eşlerden birinin diğer eşi aldatmasıdır. Bunun karşılığında aldatılan eş boşanma davası açarak evlilik birliğini sonlandırmak isteyebilir. Ancak boşanmaya gerekçe olarak aldatmayı gösteren eşin, bunu delillerle ispatlaması da gerekmektedir. Boşanma davasında aldatma delilleri ise şunlardır:

*Otel kayıtları

*Tanık ifadeleri

*Doğal yollarla çekilmiş olan fotoğraflar,

*Video görüntüleri ve  güvenlik kamerası kayıtları

*İnternet paylaşımları

Yine herhangi bir casus yazılımla elde edilmiş bilgi ve belgeler boşanma davasında delil olarak kabul edilmemekte, aksine kişinin özel hayatını ihlale girdiğinden suç unsuru teşkil etmekte ve cezai yaptırımla sonuçlanabilmektedir.

 

Boşanma Davalarında Tanık Beyanı Delili
Boşanma davalarında tanık beyanları önem taşımakta ve delil olarak kabul edilmektedir. Ancak tanığın yalan beyanda bulunmaması da önemlidir ve böyle bir durumda tanık suç işlemiş olduğundan cezai yaptırım uygulanabilmektedir.

Boşanma davalarında tanık beyanının önem taşımasının en önemli sebebi, davaya konu olan evlilik yaşamının çoğunlukla belgelerle ispat edilememesidir. Bu da eşlerin yaşadığı olaylara dair üçüncü şahısların anlatımını gerektirmektedir. Tanık delilinde önemli olan tanıkların gördüklerine ilişkin net bir bilgiye sahip olmalarıdır. Olayları bizzat görmeyen, ancak duyduklarıyla tanıklık eden kişilerin beyanları mahkemede delil olarak kabul edilmemektedir.

Bilirkişi İncelemesi

Boşanma davalarında, bilirkişi incelemeleri de delil olarak kabul edilmektedir. Bilirkişi incelemesi çok fazla rastlanılan ya da tercih edilen bir ispat yöntemi olmasa da zaman zaman karşımıza çıkabilmektedir. Bu bağlamda, mahkemece müzekkere yazılarak celbi talep edilen bazı delillere yönelik olarak karşı tarafın itiraz etmesi durumunda, teknik inceleme başlatılabilmekte ve böylelikle bilirkişi incelemesi süreci başlatılmaktadır.

Kolluk Araştırması

Boşanma davalarında delil olarak kabul edilen hususlardan biri de kolluk araştırmalarıdır. Kolluk araştırmaları da yine bilirkişi incelemeleri gibi sıklıkla tercih edilen bir ispat yöntemi değildir ve yine mahkeme kararıyla bu yönteme başvurulmaktadır. Kolluk araştırmasında, mahkemeler tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını polis veya jandarma aracılığıyla araştırmaktadır. Tarafların müşterek ikamet adresleri, iş yerleri araştırılmakta, tespit edilen hususlar mahkemeye iletilmektedir.

 

 

Bir önceki yazımız olan Velayet Davası Nedir? Velayet Davası Ne Kadar Sürer? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

DMCA.com Protection Status