Kategori Arşivleri: Blog

Düğün Takıları (Ziynet Eşyası) Davası

Düğün takıları (ziynet eşyası) davası; eşlerin boşanması durumunda açılabilir. Düğün esnasında hangi eşe takılmış olursa olsun bilezik, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, kolye, küpe gibi tüm ziynet eşyaları kadına aittir. Erkeğe takılan takılardan yalnızca erkeğin kullanımına özgü olabilecek örneğin erkek kol saati erkeğe aittir. Düğünde takılan tüm diğer takılar kadının kişisel eşyası olarak kabul […]

Deneme Süresinde İşten Ayrılma Veya Çıkarılma

Deneme süresinde işten ayrılma veya çıkarılma, iş dünyasında sıkça karşılaşılan bir durumdur. Deneme süresi; iş sözleşmesine eklenen bir maddeyle, çalışanın çalışma koşullarını görüp işe uygunluğuna bakması ve işverenin çalışanın üstlendiği işi yapma becerisini ölçtüğü süreçtir. İşçi ve işveren arasındaki ilişkiler bu süreçte başlar. Karşılıklı sorumluluk ve güven gerektiren deneme süresinde işçi işten ayrılmak isteyebilir ya […]

Arabuluculuk Nedir? Şartları Nelerdir?

arabuluculuk nedir şartları nelerdir

Arabuluculuk; bir özel hukuk uyuşmazlığının tarafı olan şahısların, özgür iradeleriyle seçtikleri tarafsız ve uzman olan üçüncü bir kişi yani arabulucu hakemliğinde, dava açılmadan önce ya da dava açıldıktan sonra başvurdukları uyuşmazlığı çözmeye yönelik bir yöntemdir. Arabuluculuk nedir sorusunun cevabı budur. Arabuluculuk; tüm uyuşmazlıkların mahkeme dışı, hızlı ve kesin bir biçimde çözülmesini sağlayan bir usul hukuku […]

Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma Davası

çekişmeli boşanma

Aldatma (zina) nedeniyle boşanma davası; eşlerden birisinin aile birliği devam ederken diğer eşi aldatması nedeniyle Medeni Kanunun 161. Maddesi gereğince aile mahkemesinde açılan ve özel yargılama usullerine tabi olan bir dava türüdür. Zina, evli bir kişinin eşi dışındaki biriyle cinsel ilişkiye girmesine verilen addır. Eşlerin başka biriyle öpüşmesi, sarılması ya da dokunması gibi durumlar Medeni […]

Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı herkesin sıkça merak ettiği bir konudur. Kıdem tazminatına hak kazanmak için iş sözleşmesinin ne şekilde feshedildiği önemlidir. Aynı işverene bağlı en az 1 yıl kıdemli çalışanlar, iş sözleşmeleri kıdem tazminatı hak eder biçimde sonlandırıldıysa kıdem tazminatını hak ederler. Belirli süreli iş sözleşmesinde kıdem tazminatı, yasalarda açıkça yer almayan bir konudur. Bu yüzden yargıtay […]

Miras Hukuku Nedir?

miras hukuku nedir

Miras hukuku; gerçek bir kişinin ölümü üzerine bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Yasal ve atanmış olmak üzere iki çeşit mirasçı vardır. Atanmış mirasçı; yasal olarak miras bırakan kişinin mirasçısı olmadığı halde, miras bırakan kişinin iradesiyle mirasçı olma hakkı kazanan kişilerdir. Yasal mirasçı ise zümreye yani dereceye sahip olan […]

Sigorta Primleri Eksik Yatırılan İşçinin Hakları

İş Kanunu gereğince, ister süreli ya da ister belirsiz süreli hizmet akdi söz konusu olduğunda, işveren işçiyi sigortalı olarak çalıştırmalıdır. Ayrıca işveren, işçinin gerçek maaşı üzerinde sigorta primlerini ilgili kuruma yatırmak zorundadır. Burada kural işverenin, işçinin aldığı brüt tutar hesaplanarak SGK’ya bu tutar üzerinden bildirim yapmasıdır. Bu primleri yatırma yükümlülüğü işverene aittir. Fakat uygulamada zaman […]

Sendikal Fesih Nedeniyle İşe İade Davası

Çalışma hayatında önemli bir rolü olan sendikalar, işçilerin birlik içinde hareket etmelerini ve haklarını savunmalarını sağlar. Çalışanların pazarlık güçlerin arttırdıkları için çalışanları işverenlerin karşısında daha güçlü bir pozisyona getiren sendikalar, ücret zamları gibi işçilerin birçok hakkını koruyor ve kazanım sağlıyor. Bu durumda işverenler sendikaları tepkiyle karşılıyor ve sendikaya bağlı çalışanlara karşı baskı uygulayabiliyor. Bu olasılığı […]

Özel Okul Öğretmenlerinin Kıdem Tazminatı Hakkı

Özel Okul Öğretmenlerinin Kıdem Tazminatı Hakkı

Özel öğretim kurumlarında belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan öğretmenler, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na tabidir. Özel okul öğretmenlerinin kıdem tazminatı hakkı konusundan önce belirli süreli iş sözleşmesinin yasal tanımı yapılması gerekir. İş Kanunu gereğince belirli süreli iş sözleşmesi; belirli süreli işler için işçi ile işveren arasında gerçekleştirilen sözleşme ya da belli bir işin […]

İşe İade Edilen İşçinin İşe Başlamaması Halinde Tazminat Hakkı

İşveren tarafından geçersiz fesihle işten çıkartılan işçi, işe iade davası açabilir ve bu davanın kazanılması sonucu işçinin işe iadesi gerçekleştirilebilir. İşe iade davasını kazanan işçinin hakları vardır ve yeniden çalışmaya dönecektir. Uygulamada çok sık karşılaşılan sorun ise işe iade davası açan işçilerin işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücretine dair alacakları ile ilgilidir. İşe […]

Çetinkaya Hukuk Bürosuna Hoşgeldiniz.

Her türlü sorularınız için 0216 474 12 44 telefon numaramızı arayabilir ya da info@cetinkayahukuk.com adresine mail atın biz sizi arayalım.