Kategori Arşivleri: Blog

İşe İade Davasında Yargılama

İşe iade davaları, kısa sürede sonuca bağlanması gereken davalar arasında yer aldığı için basit yargılama usulünde görülecektir. İşçilerin işe iade edilip edilmeyeceklerinin sözleşmenin fesih biçimine göre tespit edildiği İş Hukuku’nda önemli olan davanın kısa sürede çözümlenmesi ve işçinin işe iade edileceğinin kararlaştırılarak işçinin mağduriyetinin giderilmesi gerekecektir. İş Kanunu’nun 18. Maddesi iş güvencesini düzenler. İş güvencesi […]

İşe İade Davasında İspat Yükü

vesayet davası nedir

İşe iade davaları, İş Kanunu’nun 20. Maddesinde düzenlenmiştir. İş Kanunu’nun 20. Maddesine göre: “İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir.” Bu kanun maddesine göre iş sözleşmesi usulüne aykırı feshedilen işçi, işe iade davası […]

İşe Başlatmama Tazminatında Ücretin Belirlenmesi

fazla mesai üretleri

İşe başlatmama tazminatı; işe iade davasını kazanan işçinin, işvereni tarafından işe başlatılmaması durumunda kazanacağı tazminat çeşididir. İşe iade davasında, işe iade kararı verilmesinden sonra işçi 10 gün içinde işverenine işe başlama isteğini bildirmek zorundadır ve işveren de işçisini 1 ay içinde işe başlatmalıdır. Bu süre zarfında işçisini işe başlatmayan işveren; işçiye en az dört en […]

İşçinin veya İşverenin Ölümü Halinde Ölüm Tazminatı

iş kazası geçiren işçinin hakları

Kıdem tazminatının hangi durumlarda alacağı kanunlarda açık bir biçimde belirtilmiştir. Kıdem tazminatı ile ilgili bilinmesi gereken en önemli nokta, kıdem tazminatını alabilmek için ön şartın o işyerinde en az bir yıldır çalışmak olduğunu belirtelim. Bu şartın dışındaki diğer koşullar ise farklılık arz eder. İşveren ya da işçinin ölümü halinde işçi hangi haklardan yararlanır? İşçinin ailesi […]

İşçinin Ücretinin Ödenmemesi

taşeron işçi kıdem tazminatı

İşçilerin genel hayatındaki sorunlardan birisi de ücretlerinin ödenmemesi durumudur. Emeğini kullanarak birçok farklı iş yapan işçi, bazı durumlarda ücretinin ödenmemesi sebebiyle yasal haklarını bile arayamaz. Durum böyleyken bir işçi, ücreti ödenmediği zaman hangi yasal haklara sahip olur? İşçinin ücretinin ödenmemesi durumunda neler yapılmalıdır? Bu durumda işçi, iş sözleşmesini feshetme imkanı kullanabilir mi? Maaşı ödenmeyen işçi […]

İstifa Eden İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı

istifa eden kişinin kıdem tazminatı

Kıdem tazminatı, bir çalışanın çeşitli nedenlerle işyerinden ayrılırken işveren tarafından iş kanunu uyarınca vermiş olduğu bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı bir anlamında çalışanın sigortasıdır. Kendi isteğiyle işten ayrılan yani istifa eden işçilerin bazı durumlarda kıdem tazminatı alma hakkı vardır. İstifa eden işçinin hakları nelerdir? İstifa eden tazminat alabilir mi 2018? Kendi isteğiyle işten ayrılan tazminat […]

Evlenen Kadının Kıdem Tazminatı Hakkı

evlenen kadının kıdem tazminatı hakkı

Çalışanlar arasında nikah tazminatı olarak da bilinen evlilik nedeniyle iş akdi feshi, 4857 sayılı İş kanunun 120. maddesinin yollamasıyla yürürlükte bulunan 1475 sayılı yasanın 14. maddesinde  belirtilen “bayan  işçinin evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde evlilik sebebiyle iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanacağı” hükme bağlanmıştır. Evlilik tazminatı yeni yasa gereğince verilen bu hak […]

Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Hakkı

emeklilik nedeniyle tazminat alma hakkı

Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesi, işçinin kıdem tazminatına hak kazanacağı durumları düzenlemiştir. Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesi’nin 5. Fıkrası ise; işçiye belirli bir prim gün sayısını ve sigortalılık yılını doldurması durumunda kendi isteği ile işten ayrılma ve kıdem tazminatı alma hakkı tanır. Emeklilik Nedeniyle İş Akdi Feshinin Koşulları Nelerdir? Emeklilik nedeniyle […]

Askerlik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Alma

askerlik nedeniyle tazminat alma

Askerlik nedeni ile kıdem tazminatı alma birçok kişinin merak ettiği bir konudur. Mesleğini bırakmak, askerden döndükten sonra işine tekrar kabul almamak şüphesiz ki askerlik çağına gelen erkeklerin çok korktuğu bir durumdur. Ülkemizde her sene binlerce genç erkek, vatan hizmeti yapmak adına askere gidiyor. Sürekli bir işte çalışırken askere giden erkekler, döndüklerinde bıraktıkları işe tekrar kabul […]

15 Yıl 3600 Prim Gününe Bağlı Kıdem Tazminatı Hakkı

kıdem tazminatı avukatı

Mülga 1475 Sayılı İş Kanunu’nun yürürlükte olan 14. Maddesine göre; işçinin istifa etmesi halinde hangi şartlarda kıdem tazminatı alacağı hususundaki en önemli nokta ilk işe giriş tarihidir. 15 yıl ve 3600 gün şartını yerine getiren ve kıdem tazminatı almayı hak eden çalışanların, 08.09.1999 tarihinden önce sigortası başlamış olmak zorundadır. Yani kıdem tazminatı ödenmesine dair koşullardan […]

Çetinkaya Hukuk Bürosuna Hoşgeldiniz.

Her türlü sorularınız için 0216 474 12 44 telefon numaramızı arayabilir ya da info@cetinkayahukuk.com adresine mail atın biz sizi arayalım.