DMCA.com Protection Status Blog - Sayfa 3 / 11 - Çetinkaya Hukuk Bürosu

Kategori Arşivleri: Blog

Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma Davası

çekişmeli boşanma

Aldatma (zina) nedeniyle boşanma davası; eşlerden birisinin aile birliği devam ederken diğer eşi aldatması nedeniyle Medeni Kanunun 161. Maddesi gereğince aile mahkemesinde açılan ve özel yargılama usullerine tabi olan bir dava türüdür. Zina, evli bir kişinin eşi dışındaki biriyle cinsel ilişkiye girmesine verilen addır. Eşlerin başka biriyle öpüşmesi, sarılması ya da dokunması gibi durumlar Medeni […]

Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı herkesin sıkça merak ettiği bir konudur. Kıdem tazminatına hak kazanmak için iş sözleşmesinin ne şekilde feshedildiği önemlidir. Aynı işverene bağlı en az 1 yıl kıdemli çalışanlar, iş sözleşmeleri kıdem tazminatı hak eder biçimde sonlandırıldıysa kıdem tazminatını hak ederler. Belirli süreli iş sözleşmesinde kıdem tazminatı, yasalarda açıkça yer almayan bir konudur. Bu yüzden yargıtay […]

Miras Hukuku Nedir?

miras hukuku nedir

Miras hukuku; gerçek bir kişinin ölümü üzerine bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Yasal ve atanmış olmak üzere iki çeşit mirasçı vardır. Atanmış mirasçı; yasal olarak miras bırakan kişinin mirasçısı olmadığı halde, miras bırakan kişinin iradesiyle mirasçı olma hakkı kazanan kişilerdir. Yasal mirasçı ise zümreye yani dereceye sahip olan […]

Sigorta Primleri Eksik Yatırılan İşçinin Hakları

İş Kanunu gereğince, ister süreli ya da ister belirsiz süreli hizmet akdi söz konusu olduğunda, işveren işçiyi sigortalı olarak çalıştırmalıdır. Ayrıca işveren, işçinin gerçek maaşı üzerinde sigorta primlerini ilgili kuruma yatırmak zorundadır. Burada kural işverenin, işçinin aldığı brüt tutar hesaplanarak SGK’ya bu tutar üzerinden bildirim yapmasıdır. Bu primleri yatırma yükümlülüğü işverene aittir. Fakat uygulamada zaman […]

Sendikal Fesih Nedeniyle İşe İade Davası

Çalışma hayatında önemli bir rolü olan sendikalar, işçilerin birlik içinde hareket etmelerini ve haklarını savunmalarını sağlar. Çalışanların pazarlık güçlerin arttırdıkları için çalışanları işverenlerin karşısında daha güçlü bir pozisyona getiren sendikalar, ücret zamları gibi işçilerin birçok hakkını koruyor ve kazanım sağlıyor. Bu durumda işverenler sendikaları tepkiyle karşılıyor ve sendikaya bağlı çalışanlara karşı baskı uygulayabiliyor. Bu olasılığı […]

Özel Okul Öğretmenlerinin Kıdem Tazminatı Hakkı

Özel Okul Öğretmenlerinin Kıdem Tazminatı Hakkı

Özel öğretim kurumlarında belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan öğretmenler, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na tabidir. Özel okul öğretmenlerinin kıdem tazminatı hakkı konusundan önce belirli süreli iş sözleşmesinin yasal tanımı yapılması gerekir. İş Kanunu gereğince belirli süreli iş sözleşmesi; belirli süreli işler için işçi ile işveren arasında gerçekleştirilen sözleşme ya da belli bir işin […]

İşe İade Edilen İşçinin İşe Başlamaması Halinde Tazminat Hakkı

İşveren tarafından geçersiz fesihle işten çıkartılan işçi, işe iade davası açabilir ve bu davanın kazanılması sonucu işçinin işe iadesi gerçekleştirilebilir. İşe iade davasını kazanan işçinin hakları vardır ve yeniden çalışmaya dönecektir. Uygulamada çok sık karşılaşılan sorun ise işe iade davası açan işçilerin işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücretine dair alacakları ile ilgilidir. İşe […]

İşe İade Davasında Yargılama

İşe iade davaları, kısa sürede sonuca bağlanması gereken davalar arasında yer aldığı için basit yargılama usulünde görülecektir. İşçilerin işe iade edilip edilmeyeceklerinin sözleşmenin fesih biçimine göre tespit edildiği İş Hukuku’nda önemli olan davanın kısa sürede çözümlenmesi ve işçinin işe iade edileceğinin kararlaştırılarak işçinin mağduriyetinin giderilmesi gerekecektir. İş Kanunu’nun 18. Maddesi iş güvencesini düzenler. İş güvencesi […]

İşe İade Davasında İspat Yükü

vesayet davası nedir

İşe iade davaları, İş Kanunu’nun 20. Maddesinde düzenlenmiştir. İş Kanunu’nun 20. Maddesine göre: “İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir.” Bu kanun maddesine göre iş sözleşmesi usulüne aykırı feshedilen işçi, işe iade davası […]

İşe Başlatmama Tazminatında Ücretin Belirlenmesi

fazla mesai üretleri

İşe başlatmama tazminatı; işe iade davasını kazanan işçinin, işvereni tarafından işe başlatılmaması durumunda kazanacağı tazminat çeşididir. İşe iade davasında, işe iade kararı verilmesinden sonra işçi 10 gün içinde işverenine işe başlama isteğini bildirmek zorundadır ve işveren de işçisini 1 ay içinde işe başlatmalıdır. Bu süre zarfında işçisini işe başlatmayan işveren; işçiye en az dört en […]

Çetinkaya Hukuk Bürosuna Hoşgeldiniz.

Her türlü sorularınız için 0216 474 12 44 telefon numaramızı arayabilir ya da info@cetinkayahukuk.com adresine mail atın biz sizi arayalım.