Kategori Arşivleri: Blog

 İş Ve İşçi Davaları Davası Ve Hakları Nelerdir? 

ihbar süresi ne kadardır

İş kanunu denilen şey, işçinin menfaati göz önünde bulundurularak düzenlenen haklar olarak tanımlanmaktadır. Bu haklar nelerdir?    İşçiye Eşit Davranış   İşverenin bünyesinde çalıştırdığı işçilerin hepsine eşit şartlarda davranması gerekmektedir. İşçinin dini, dili, ırkı, rengi, siyasi tarafı, düşünceleri her ne olursa olsun işveren eşit davranış sergilemek zorundadır. Aksi takdirde aykırı bir davranış tespit edildiğinde işçinin […]

İş Mahkemesine Dava Açma

İşçi ile işveren arasında çıkabilecek olası uyuşmazlıkların çözümü, iş hukukunun niteliği dikkate alındığında özel bazı düzenlemeleri gerektirmektedir. Bu sebeple ülkemizde iş mahkemeleri özel görevli bir ihtisas mahkemesi olarak düzenlenmiştir.    İş Mahkemelerinin Görevleri            İş mahkemeleri, iş davalarına bakmakla görevlidir. Hangi davaların iş davası olduğu konusu genel olarak iş mahkemesi kanununda düzenlenmekle birlikte bazı özel […]

İş Mahkemeleri Kanunu Arabuluculuk

Kısa bir süre öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek kanunlaşan 7036 sayı ile iş mahkemelerini kapsayan kanun ile iş dünyasında yeni bir sezon başlamakta. Birçok yeniliği getiren bu kanun içeriğinde neler var?    Arabuluculuk Ne demektir? Ne Tür Davalarda Arabuluculuk Yapılmalıdır?   İlk olarak zorunlu olacak şekilde dillendirilen arabuluculuk “davanın gereği olarak arabuluculuk ” […]

Koruma Kararı Nasıl Alınır?

mirasın hükmen reddi

Şiddet ve zor kullanma ne yazık ki çağımızın en büyük sorunlarının başında geliyor. Özellikle sorunlu boşanmalarda, taciz vakalarında, kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin ne yazık ki önüne geçilemiyor. Bu konuda hukuken insanları koruyan, anayasal düzenlemeler ve yasalar mevcut ve bunlar insanların kişisel hak ve özgürlüklerini ve bedensel güvenliğinin sağlanması adına bizleri güvence altına alıyor. […]

İşe İade Davası Ne Kadar Sürer?

ihbar süresi ne kadardır

İş Kanunun 20.maddesi ile düzenlenen ve güvence altına alınan İşe İade Davası, işçinin iş sözleşmesinin herhangi bir nedene bağlı kalınmadan fesh edilmesi durumunda açılabilir. Herhangi bir neden gösterilerek işten çıkarma yapıldıysa ve işçi bu nedeni doğru bulmuyorsa da dava açma hakkı vardır. İşe İade Davalarında işçi davacı ve işveren davalı konumundadır. İşe iade davasının açılmasının […]

İş Sözleşmesinin Haksız Feshi

iş sözleşmesi haksız feshi

İşverenlerin ve çalışanların karşılıklı olarak haklarını korumak amacı ile yapılan iş sözleşmeleri, kanunlarla belirlenen belli kurallar çerçevesinde imzalanır. Bu sözleşmenin haksız biçimde feshedilmesi durumunda ise, birtakım kanuni yaptırımlar mevcuttur. Bir iş sözleşmesinin haksız olarak feshedilmesinin getirdiği bu yaptırımlardan önce, iş sözleşmelerinin geçersiz fesih sebeplerinin neler olduğunu bilmek gereklidir. İş Sözleşmesinin Geçersiz Fesih Nedenleri İş sözleşmesinin […]

Boşanma Davasında Ortak Velayet- Emsal Yargıtay Kararı

velayetin değiştirilmesi davası ve şartları

T.C. YARGITAY HUKUK DAİRESİ 2016/15771 2017/1737 20.2.2017 YABANCILARIN VELAYET DÜZENLEMESİ TALEBİ ( Davacı Yabancı Baba Evlilik Dışı Ortak Çocuğunun Velayetinin Anne ve Babaya Verilmek Suretiyle Velayetin Ortak Düzenlenmesini İstediği – “Ortak Velayet” Düzenlenmesinin Türk Kamu Düzenine “Açıkça” Aykırı Olmadığı/İşin Esasına Girilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği ) YABANCI BABANIN EVLİLİK DIŞI ORTAK ÇOCUĞUNUN VELAYETİN ORTAK DÜZENLENMESİNİ […]

İş Güvencesi Kapsamında İşçi Sayısı Hesabında Uluslararası Şirket Çalışanlarınında Esas Alınması

iş avukatı

T.C. YARGITAY HUKUK DAİRESİ 2015/34705 2016/3452 17.2.2016 DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü: KARAR : Davacı vekili, ziraat mühendisi olan davacının davalı şirkette 4.5.2012-25.11.2014 tarihleri arası organik tarım kontrolörü olarak çalıştığını, 24.11.2014 tarihinde eğitim yapılacağı bahanesi ile […]

Mal Paylaşım Davası

kira hukuku avukatı

Boşanma davalarında en çok sorun yaratan konulardan biri şüphesiz malların paylaşımıdır. Evlilik birliğiyle birlikte maddi kaynakların paylaşımı çoğu kez boşanma davasının uzamasına ve daha çekişmeli geçmesine neden olur. Böyle durumlarda Mal Paylaşım Davası boşanma kararı kesin yargıdan çıktıktan sonra açılır.   01.01. 2002 Tarihinden Önce Edinilen Mallar Medeni Kanuna göre 1 Ocak 2002 tarihinden önceki […]

İşten Çıkarılıyorum, Ne Yapmalıyım?

işa iade nasıl olur

İşveren tarafından feshedilen iş sözleşmesi, işten çıkarılan işçi için bazı büyük sorunlar meydana getirebilir. Bu yüzden işten feshedilmekte olan işçi bu süreç boyunca yasal haklarının farkına varmalı ve bunları en doğru şekilde kullanmayı bilmelidir. Aksi takdirde bu süreçten herhangi bir kazanç elde etmek yerine mahrum olabilir. Fesih süreci boyunca işçi çok dikkatli olmalı ki bu […]

Çetinkaya Hukuk Bürosuna Hoşgeldiniz.

Her türlü sorularınız için 0216 474 12 44 telefon numaramızı arayabilir ya da info@cetinkayahukuk.com adresine mail atın biz sizi arayalım.