Çıkarılan İşçiler Ne Yapmalı?

Oy verebilirsiniz

İş Hukuku bilindiği gibi işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalı. Özellikle işçi haklarının korunmasında İş hukuku avukatlarının da rolü oldukça büyük… İşçilerin haklarının korunması, iş sözleşmelerinin hukuka uygun şekilde hazırlanması, iş akdinin feshi nedeniyle çıkabilecek yasal problemler gibi konularda uzman bir iş avukatının desteğini almak gerekiyor. Çetinkaya Hukukda gerek işçi gerekse işveren haklarının korunması, hak kaybı ve mağduriyet yaşanmaması adına en iyi hizmeti sunuyor.

İş davaları arasında en sık karşılaşılanlardan biri işçilerin haksız yere işten çıkarılmaları üzerine açtıkları davalar oluyor. İşvereni tarafından haksız yere işten çıkarıldığını düşünen işçinin öncelikle bunu mahkemeye ispatlaması gerekiyor. Bu durumun ispatlanması halinden doğan bazı işçi hakları da mevcut tabi… Bunlar arasında kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maddi ve manevi tazminat gibi haklar yer alıyor. Peki, işten çıkarılan işçiler ne yapmalı? İşte Cevapları!

 

Haksız Yere İşten Çıkarılma Durumunda Neler Yapılabilir?

İş Hukuku ağırlıklı olarak işçilerin haklarını güvence altına alıyor. Ancak çalışanların da hem çalışırken hem de işten çıkarılma hallerinde hangi haklara sahip olduklarını, bu haklardan hangi koşullarda faydalanabileceklerini bilmeleri ve bu bağlamda bir avukat desteği almaları gerekiyor.

İş güvencesi, işverenin işten çıkarmasını makul nedenlere dayandırmayı amaçlayan bir sistem… Bu sistemle işçinin mümkün olduğunca işini kaybetmesinin önlenmesi amaçlanıyor. Bununla birlikte, çalışma hayatında 2002 yılından bu yana anılmaya başlayan “iş güvencesi” kavramı kapsamında görülen işe iade davaları işçinin korunmasının yapı taşını oluşturuyor. İşten haksız yere çıkarılan bir işçi için atılması gereken adımlardan biri işe iade davası açılması… Fakat hem bu haktan hem de diğer haklardan faydalanmak için yapılması gerekenler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmakta fayda var:

İhtarname çekilmeli: İşten çıkarılmış olmasına rağmen işveren işçinin kendi isteğiyle işten ayrıldığını iddia edebilir. Hatta kimi durumlarda böyle olduğuna dair evrak bile gösterebilir. İşten ayrılanın kendi isteğiyle işçi olduğu işveren tarafından kanıtlanırsa işçinin ihbar tazminatı alma hakkı kalmaz. Hatta işçi işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir. Bu konu oldukça hassas bir konudur. Bu nedenle işten çıkarılan bir işçinin yapacağı ilk iş, noterden işverenine bir ihtarname çekmek olmalı. Bu ihtarnamede işçinin işten çıkarıldığı, bu durumun kendi kusuruyla gerçekleşmediği belirtilmeli ve ödenmemiş olan tüm haklar da talep edilmelidir.

Dava 1 ay içinde açılmalı: Haksız yere işten çıkarıldığını düşünen ve bunu ispat edebilen bir işçi, işe iade davasını işten çıkarıldığı tarih itibariyle bir ay içerisinde açmalı. İşçi bu sürede aynı iş yerinde çalışmaya devam etse de bildirim süresinin sonunu beklemeden davayı açmalı. Aksi halde, işe iade talebi mahkeme tarafından reddediliyor.

Feshin nedeni ispatlanmalı: İşten çıkarılan işçi, bunun nedeninin işveren tarafından ispatlanmak zorunda olduğunu göz ardı etmemeli. İşveren iş sözleşmesini neden feshettiğini dava sürecinde geçerli kabul edilebilecek bir nedene dayandırmak zorunda. Öte yandan, İş Hukukunda işçinin dava açmış olması da yeterli kabul edilmiyor, haksız yere işten çıkarıldığını işçi de mahkemeye ispat etmek zorunda.

Evrak toplanmalı: İş davalarında haksız yere işten çıkarıldığını ispatlamanın bir yolu, tanık göstermektir. Tanık ifadeleri dava sürecinde etkili olabiliyor ancak evrak ve yazılı belgeler her zaman daha geçerli deliller olarak kabul ediliyor. Bu nedenle işten çıkarılan işçiler için kanıt niteliğindeki belgeleri toplamak ve mahkemeye sunmak, tanık göstermekten daha önemli.

Tanık gösterilmeli: İş davalarında evrak toplamak ve bu evrakları delil niteliğinde sunmak tanık dinletmekten daha önemli demiştik. Ancak haklılığın sunulan belgelerin yanı sıra tanık ifadeleriyle de desteklenmesi davanın işçinin lehine sonuçlanması adına daha etkili oluyor. Bu nedenle İş Mahkemelerinde maruz kalınan haksızlıklara varsa şahit olmuş kişilerin mutlaka dinletilmesi gerekiyor.

Bilgi sahibi olunmalı: İşe iade davasının açılabilmesi için, bağlı olunan iş yerinde en az 30 kişinin çalışıyor olması gerekiyor. Bu şart, kıdem tazminatı konusunda da aranıyor. Bu nedenle iş yerinde çalışan kişi sayısını kesin olarak bilmekte fayda var. Aynı zamanda o iş yerinde en az 6 aydır çalışılıyor olması da bir başka şart olarak karşımıza çıkıyor.

Avukattan destek alınmalı: İş davalarında iş hukuku avukatlarının yönlendirmeleri çok önemli. Uzman iş avukatlarıyla işçi haklarını tam olarak öğrenilebilir ve hukuki sürecin takibini ve davaya konu tüm işlemleri profesyonel bir el yardımıyla yürütebilir. Uzman avukat desteği için Çetinkaya Hukuk ile irtibata geçmeyi unutmayın.

İşveren Hangi Durumlarda Çalışan İşten Çıkarabiliyor?

İşverenin çalışanını tazminat ödemek zorunda kamadan işten çıkarabildiği durumlar da var. İşveren aşağıdaki maddelerden birinin olması durumunda iş sözleşmesini feshetme hakkına sahip oluyor:

 1. İşçinin işe başlarken yetkinlikleri hakkında yanlış beyanda bulunmasının tespit edilmesi
 2. İşçinin işverene ya da ailesine hakaret etmesi, asılsız ihbar ve iftirada bulunması
 3. İşçinin başka bir işçiye cinsel tacizde bulunması
 4. İşçinin işyerinde kavga çıkarması ve başka bir işçiye ya da işverene saldırması
 5. İşyerine sarhoş ya da uyuşturucu madde etkisinde gelinmesi
 6. İşçinin hırsızlık yaptığının kanıtlanması
 7. İşçinin işverenin meslek sırlarını açıklaması
 8. İşyerinde işlediği bir suç nedeniyle 7 günü aşacak şekilde hapis cezası alması
 9. İşçinin işverenden habersiz ve izinsiz olarak üst üste iki gün işe gelmemesi
 10. İşçinin görev kapsamındaki işleri yerine getirmemesi
 11. İşçinin kendi hatası nedeniyle iş güvenliğinin tehdit altına görmesi

Bir önceki yazımız olan İstanbul Avukat Tavsiye başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

DMCA.com Protection Status