Düğün Takıları (Ziynet Eşyası) Davası

Oy verebilirsiniz

Düğün takıları (ziynet eşyası) davası; eşlerin boşanması durumunda açılabilir. Düğün esnasında hangi eşe takılmış olursa olsun bilezik, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, kolye, küpe gibi tüm ziynet eşyaları kadına aittir. Erkeğe takılan takılardan yalnızca erkeğin kullanımına özgü olabilecek örneğin erkek kol saati erkeğe aittir. Düğünde takılan tüm diğer takılar kadının kişisel eşyası olarak kabul edilir. Düğünde takılan altınlar yargıtay kararlarında da kadına ait olarak belirtilir. Yani ziynet eşyaları kadına aittir yargıtay kararı verilmiştir. Bu yazıda  ziynet eşyalarının iadesi davasında bilirkişi raporu, düğünde takılan altınlar kanunen kimindir 2018, ziynet eşyası iadesi davası belirsiz alacak, ziynet eşyası davası ve ziynet eşyalarının iadesi davası harç gibi konular ele alınacaktır.

Düğün Takıları (Ziynet Eşyası) Davası Nasıl Açılır?

Düğün takıları ile ilgili tüm talepler, boşanma davası ile birlikte açılabileceği gibi boşanma davasının kesinleşmesinden sonra ayrı bir dava olarak da açılabilir. Düğün takıları davasının terditli yani kademeli dava şeklinde açılması önemlidir. Yani mümkünse ziynet eşyalarının aynen iadesi, mümkün değilse takıların parasal bedelinin ödenmesine yönünde karar verilmesi talep edilmelidir. Örneğin dava dilekçesinde şu şekilde bir talep yer almalıdır.

“15 bilezik, 30 tam altın, 50 çeyrek altından ibaret düğünde takılan ziynet eşyasının aynen iadesine, aynen iade mümkün değilse bedelinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesini talep ediyorum.”

Düğün takılarının aynen iadesi ya da mümkün değilse parasal olarak aynı bedelde ödenmesi talebi, boşanma eki niteliğinde değil bağımsız bir taleptir. Bu sebeple, boşanma davasında ziynet eşyaları talep edildği zaman bu taleple ilgili ayrıca nispi harç ödenmesi gerekir. Davacı; dava dilekçesinde boşanmanın yanında ziynet eşyası alacağı talebinde bulunur. Dava açılırken alınan başvuru harcı, dava dilekçesindeki taleplerin tümünü kapsar. Fakat davacının talep ettiği ziynet alacağı boşanmanın eki niteliğinde olmadığı için ayrıca nispi harca tabidir.

Düğün Takıları (Ziynet Eşyası) Boşanma Halinde Mal Paylaşımına Dahil Edilir mi?

Düğün takıları kadının kişisel malı olarak kabul edildiğinden dolayı boşanmada mal paylaşımı hesaplamasına dahil edilemez. Düğün takılarının evlilik içinde ortak ihtiyaçlara ya da düğün masraflarına harcanması, takılarla erkeğin borcunun ödenmesi gibi nedenlerle elde çıkması durumunda dahi kadın, boşanma durumunda düğün takılarını erkekten talep etme hakkı vardır. Kadın özgür iradesiyle düğün takılarını ‘iade edilmemek’ koşuluyla eşine vermişse, takıları boşanma esnasında talep edemez. Fakat bu durumda erkek, takıların iade edilmemek üzere kadın tarafından kendisine verildiğini ispat etmek zorundadır.

Düğün Takıları Dava Açma Süresi Ne Kadardır?

Düğün takıları (ziynet eşyası) davasında, dava esnasında düğün takıları mevcutsa aynen iadesi için açılan davaya ‘istihkak davası’ denir. Ziynet eşyasının aynen iadesine dair istihkak davası açmak bir zamanaşımı süresine tabi değildir yani bu dava her zaman açılabilir. Düğün takıları, davanın açıldığı esnada mevcut değilse ve davacı tarafından ziynet eşyasının aynen iadesi mümkün olmadığından dolayı parasal bedeli talep edilmişse, dava açma süresi yasalarca 10 yıl olarak belirlenmiştir. Çünkü, ziynet eşyasının aynen iadesi talebi zamanaşımı olmayan bir istihkak davasıyken, bedelinin ödenmesi talebi 10 yıllık zamanaşımına tabi tazminat davası niteliğindedir. Ziynet eşyalarının bedelini talep durumunda 10 yıllık zamanaşımı süresi, boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren başlar.

Ziynet Eşyalarının İadesi İçin Dava Hangi Mahkemede Açılır?

Düğün takıları (ziynet eşyası) davası, Medeni Kanunun ikinci kitabında düzenlenmiştir. 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunu’nun 4. Maddesi gereğince; düğün takıları davası aile mahkemelerinin görev alanına girer. Yetkili mahkeme ise genel yetkili mahkeme olan davalının ikametgah adresinde bulunan mahkemedir. Ziynet alacağı davası açmak için mal rejiminin sona ermesine gerek yoktur. Bu yüzden her zaman ziynet eşyaları davası açmak imkan dahilindedir. Medeni Kanuna göre ziynet eşyaları kadına ait kişisel mal niteliğindedir. Türk Meden Kanunu’nun 220. Maddesi şu şekildedir; “Aşağıda sayılanlar, kanun gereğince kişisel maldır:

  1. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,
  2. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerler,
  3. Manevî tazminat alacakları,
  4. Kişisel mallar yerine geçen değerler.”

Bir önceki yazımız olan Deneme Süresinde İşten Ayrılma Veya Çıkarılma başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

DMCA.com Protection Status