Tek Celsede Nasıl Boşanılır?

Boşanma davaları belirli bir süre verilmeksizin, davanın türüne göre değişkenlik gösteren bir süreci kapsamaktadır. Süreci etkileyen faktörler, mahkemeye sunulan delillere karşı çıkmak, davalara ek dava açmak veya taraflardan birinin boşanmaya yanaşmaması gibi durumlardır. Davanın açılması sırasında olmamak veya duruşmalara çıkmamak davanın uzamasına sebep olan durumlar arasındadır. Bu tür davalar hukuk dilinde çekişmeli davalar olarak adlandırılmakta ve bazı durumlarda 3-4 yılı bulan süreçleri kapsayabilmektedir.

Bu tür dava süreçleri hem maddi ham manevi yönden yıpratıcı olduğu gibi, zamanın uzun süreçlere yayılması sebebiyle yaşam konforunun kaybolması gibi rahatsız edici durumlar meydana gelmektedir. Bu sebeple en mantıklı boşanma yöntemi anlaşmalı boşanmalardır. Tek celsede boşanmanın gerçekleşmesi, her iki tarafın da anlaşmış olmasına bağlıdır. Böylece maddi ve manevi yönden zarar görülmeden çiftlerin kanun önünde boşanmış sayılması mümkün hale gelmektedir.

 

Anlaşmalı Boşanmalarda Süreç Nasıl İşler?

Boşanma davalarında şekil ve usul bakımından farklı uygulamalar ortaya çıkabilir. Anlaşmalı boşanmanın sağlanabilmesi için, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda yer alan anlaşmalı boşanmanın şartları oluşmuş olmalıdır. Kanunla belirlenen şartların yerine getirilmemesi durumunda, boşanma davasının türü ‘’ Çekişmeli Boşanma’’ olarak belirlenecek ve ortaya çıkan duruma göre davanın seyri belirlenecektir. Bir davanın anlaşmalı boşanma olarak adlandırılması ve sürecin buna yönelik olarak sürdürülmesinin belli şartları vardır. Buna göre;

  • Anlaşmalı boşanma için başvuru yapan kişilerin en az bir yıl evlilik birliğini sürdürmüş olması, gereklidir. Daha kısa süreli evli kalınması anlaşmalı boşanma davası açılabilmesine engel teşkil eder.
  • Anlaşmalı boşanma için mahkemeye başvuru yapılmadan önce her iki tarafında rızasıyla hazırlanacak olan ‘’ boşanma protokolü’’ anlaşmalı boşanmaların temelini oluşturur.
  • Boşanmayı gerçekleştirecek hâkimin boşanma protokolünü teyit ettirebilmesi amacıyla, boşanmak için başvuru yapan tarafların yapılan celseye katılması zorunludur.
MUTLAKA OKUMALISIN  Vasiyetnamenin İptali Davası

 

Anlaşmalı Boşanma Davaları Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davaları, en kısa sürede evlilik birliğinin hukuken sonlandırılabileceği dava şeklidir. Boşanma davası açacak olan çift hazırlanmış olan dava dilekçesiyle birlikte Aile mahkemesine başvuru yapmak zorundadır. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesine boşanma dilekçesi sunulmalıdır. Son altı aydır birlikte ikamet edilen mahaldeki Aile Mahkemelerine yapılması gerekli olan başvurular incelenerek, kısa bir süreyi kapsayan tarihe duruşma günü verilmektedir. Boşanma taleplerini içeren dava dilekçesi, sürecin temelini oluşturmaktadır. Bu sebeple hukuki literatüre uygun bir dille yazılıp, altyapının hukuka uygun bir şekilde oluşturulmasına özen gösterilmelidir.

Dilekçede yer alabilecek bir hata sebebiyle sorun yaşanmaması adına, uzman bir boşanma avukatından destek almak sürecin çok daha kolay başlamasına ve sonuçlanmasına etki edecektir. Boşanmanın anlaşmalı olabilmesi için öne sürülecek hususlar her bireye göre farklılık göstereceğinden dolayı, dilekçede kişiye özel durumların hukuk diliyle ve muntazam bir şekilde izah edilmesi ve tüm hususların açık bir dille belirtilmesi gereklidir.

 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Bir boşanmanın anlaşmalı olarak gerçekleşmesi için en önemli hususlardan biri de, anlaşmalı boşanma protokolüdür. Hazırlanan protokolde eşlerin boşanma sonrasındaki yaşamlarında üstleneceği hak ve sorumluluklar yazılı olarak belirtilmelidir.

  • Çocuk velayetinin kimde kalacağı,
  • Velayet sahibi olmayan kişin çocuğu ne sıklıkla görebileceği,
  • Evlilik birliğinde edinilen malların nasıl paylaşılacağı,
  • Tazminat talebi olup olmadığı, varsa tutarının ne olacağı

Boşanma protokolünde açık ve net bir biçimde anlatılmalıdır. Protokol hazırlanması sırasında yapılacak herhangi bir hata veya eksiklik davanın uzamasına, hatta reddine karar verilmesine sebep olabilmektedir. Davanın reddi durumunda ise, aynı gerekçelerle dava açılabilmesi için 3 yıl geçmesi zorunludur. Bu sebeple anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması sırasında boşanma konusunda uzmanlaşmış bir Avukattan destek alınmalıdır.

MUTLAKA OKUMALISIN  Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

 

Anlaşmalı Boşanma Davaları Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Her boşanma davasının kendine has özellikleri vardır. Dava sürecinin kısalabilmesi hukuki gerekliliklerin eksiksiz yerine getirilerek prosedürün doğru ve düzenli yürütülmesine bağlıdır. Çekişmeli boşanma davalarına nazaran oldukça kısa sürelerde sonuçlanan anlaşmalı boşanma davaları, tüm hazırlıkların doğru bir şekilde yapılmış olmasına bağlı olarak yaklaşık 1-3 ay arasında değişebilen sürelerde sonlandırılmaktadır. Dava hâkiminin davaya taraf olan kişileri dinlemesi sonrasında, her iki tarafında evlilik birliğini bitirmeye hür iradeleriyle karar verdiklerini görüp, gerekçelerden ikna olması durumunda tek celsede boşanma kararı vererek evlilik birliğini sonlandırabilir. Bazı durumlarda dava hâkimi boşanma protokolünde nafaka talebi olmamasına rağmen, boşanma sonucunda bir tarafın mağdur olacağına kanaat getirirse, diğer tarafa yoksulluk nafakası ödenmesine karar verebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Ücretleri Nasıl Belirlenir?

Diğer tüm dava çeşitlerinde olduğu gibi boşanma davalarında da avukat tutma mecburiyeti yoktur. Ancak, özellikle boşanma davalarında yasal hakların savunulması anlaşmazlıkların giderilmesi ve hukuki prosedürün gerektiği gibi yürütülebilmesi için mutlaka deneyimli bir avukat tutulması tavsiye edilmektedir. Tek celsede boşanabilmek adına hazırlanacak başvuru dilekçesi ve boşanma protokolü davanın seyri açısından oldukça önemlidir. Tek celsede anlaşmalı olarak boşanma taleplerinde avukat tutulması halinde, dava açma masrafları, harç ve yargılama giderlerinin yer aldığı harcamalarla birlikte ödeme yapılmalı ve süreç tüm unsurların bir araya getirilmesiyle hukuki prosedüründe takip edilmelidir.

Anlaşmalı boşanmalarda ana gaye, boşanma psikolojisinden daha az etkilenerek, kısa sürede maddi manevi yüklerden kurtulma isteğidir. Bu sebeple her iki tarafın medeni bir şekilde ve kanunun öngördüğü biçimde sorunsuz bir şekilde boşanmaları ancak, anlaşmalı boşanma davası açılmasıyla mümkündür. Her iki tarafında hür iradesiyle karar vermesi durumunda oldukça kısa sürede sonuçlanan anlaşmalı boşanma davalarında asıl etken unsur, Medeni kanunda anlaşmalı boşanma hakkında yer alan şartların eksiksiz yerine getirilmesi zorunluluğudur. Medeni kanunda belirtilen şartların sağlanması ve hukuki işlemlerin eksiksiz ve doğru yapılması durumunda, kısa süre içerisinde boşanma gerçekleşmektedir.

Click to rate this post!
[Total: Average: ]
Call Now Button