Evlilik Tazminatı Nasıl Alınır?

evlilik tazminatı nasıl alınır
Oy verebilirsiniz

İş Hukuku, çalışanların hem çalışırken hem de iş sözleşmelerinin feshiyle birlikte bazı temel haklarını güvenceye alıyor. bulunuyor. Bu haklar arasında kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi hakların yanı sıra yalnızca çalışan kadınların evlenmeleri halinde yararlanabildiği evlilik tazminatı da bulunuyor. Evlilik tazminatı konusundaki sorularınızın yanıtlarını en doğru kaynaktan öğrenmek için Çetinkaya Hukuk’un uzman İş Hukuku avukatlarından bilgi alabilirsiniz. İş Hukuku davalarında en iyi hizmeti sunan Çetinkaya Hukuk, hem işçi hem de işveren adına hak kayıplarının önüne geçilmesinde yanınızda oluyor.

Çalışan kadınların evlilik sebebiyle iş akdinin sonlanmasını talep etmesi üzerine kazandıkları evlilik tazminatı, aslına bakılırsa bir kıdem tazminatı… Ancak bilindiği gibi kıdem tazminatı işçilerin kendi istekleri üzerine işten ayrılmalarının ardından talep edebildikleri ve yararlanabildikleri bir hak değil. Yalnızca kadın çalışanlar, evlilik nedeniyle işten ayrılmak durumunda kalırlarsa olursa bu haktan faydalanabiliyor. Böylelikle evlilik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalan kadın işçilerin hakları iş hukuku çerçevesinde korunmuş oluyor.

 

Evlilik Tazminatı Alabilmenin Şartları Nelerdir?

Yalnızca kadın çalışanların evlilik tazminatından faydalanabildiğinin altını bir kez daha çizmekte yarar var. Bunun yanı sıra her çalışan kadın ya da her evlendiği için işinden ayrılmak isteyen kadın evlilik tazminatı alabilir mi diye merak edenler için şunu da belirtelim, evlilik tazminatının alınabilmesi için de bazı şartlar aranıyor. Elbette ilk şart, kadın çalışanın bağlı olduğu kurumda çalıştığı süreç içerisinde evlenmesi… Bununla birlikte:

  • Kadın çalışan evlendikten sonra bir yıllık süreyi aşmadan işten ayrılmalı.
  • İşten ayrılma sürecinde evlilik cüzdanının bir suretini istifa dilekçesine eklemeli.
  • Hazırlanan istifa dilekçesinde kıdem tazminatı istediğini yazılı olarak belirtmeli.
  • Kadın çalışana evlilik tazminatı verilebilmesi için resmi nikâhlı olması gerekiyor. Evlilik tarihi olarak evlilik cüzdanı üzerindeki tarih baz alınıyor. Düğün tarihi, imam nikâhının kıyıldığı tarih gibi tarihler evlilik tazminatı için geçerli kabul edilmiyor.

Tüm bu şartlar yerine getirilmiş olsa da işveren kadın çalışana evlilik tazminatını ödemezse, kadın çalışan işverene dava açma hakkına sahip oluyor. Ancak resmi evlilik tarihinin üzerinden bir yıl geçmişse evlilik tazminatı hakkı otomatik olarak ortadan kalkıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evlilik tazminatı konusunu şu şekilde açıklığa kavuşturuyor: “Kural olarak işten kendi isteğiyle işten ayrılan (istifa eden) işçi, kıdem tazminatı alamamaktadır. Ancak; iş sözleşmesinin askerlik görevi, emeklilik hakkının elde edilmesi, sağlık problemlerinin işin yapılmasına sürekli bir biçimde engel oluşturduğunun belgelenmesi, işverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması nedenleri ile işçi tarafından feshi halinde (istifa), çalışma süresinin en az 1 yıl olması koşulu ile kıdem tazminatı hakkı alınabilmektedir. Yasal düzenleme gereği; kadın işçilerin evlilik nedeni ile işten ayrılması durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir. Bu haktan yararlanılabilmesi için; iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir.”

 

Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesi Nasıl Feshedilir?

Eğer kadın çalışan evlilik nedeniyle işten ayrılmak ve bununla birlikte evlilik tazminatı hakkından yararlanmak istiyorsa devreye noter de muhakkak sokulmalı. İşten ayrılmak isteyen kadının işverenine işten ayrılma gerekçesini belirten noter onaylı bir dilekçe ve evlilik cüzdanı fotokopisi, noter aracılığıyla başvuru yapması önemli. Neden mi? Çünkü noter aracılığıyla yapılan başvurular aslında bir nevi kadın çalışanın evlilik tazminatı alma hakkını korumak adına önemli. Eğer başvuru noter aracılığıyla yapılırsa işverenin “Dilekçe bize ulaşmadı” ya da “Kadın işçinin evlendiğinden haberdar değildim” gibi bahaneler üretmesi de mümkün olmuyor.

Evlilik nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilmesinde önem taşıyan detaylardan biri de ihbar süresi ve ihbar tazminatı… İş sözleşmesini evlilik nedeniyle sonlandırmak isteyen kadın çalışanlar dilekçe ve evlilik cüzdanı fotokopisi ile işverene başvuru yaptıkları zaman ihbar süresi zorunluluğu kalmıyor, ihbar tazminatı yükümlülüğü de ortadan kalkıyor.

 

Evlilik Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Evlilik tazminatının nasıl hesaplandığı da merak edilen konulardan biri… Kadın çalışan evlendikten sonra bir yılı aşmadan işten ayrılmak istediğini işverene yazılı olarak beyan ettiğinde, son aylık brüt ücreti çalışılan yıl sayısına çarpılıyor. Yapılan bu hesaplamaya, çalışılan süre içinde iş yerinin yaptığı yemek yardımı ve alınan primler de dahil ediliyor.

 

Evlilik Tazminatı Sonrası Çalışma

Evlilik tazminatı konusunda en sık sorulan sorulardan biri de, evlilik sebebiyle işten ayrılan kadınların ne kadar zaman sonra tekrar çalışmaya başlayabilecekleri oluyor. Bu konuda kafanız karışmasın çünkü çalışmanın önünde bir engel yok. Bir kadın çalıştığı kurumdan evliliği gerekçe göstererek kıdem tazminatı almak üzere iş sözleşmesini feshetse dahi hemen başka bir iş yerinde çalışmaya başlayabiliyor. Bu durum kanunda da açık bir şekilde belirtiliyor ve çalışma özgürlüğü kapsamında anayasal bir hak olarak yer alıyor. Bununla birlikte, hiçbir işyeri evlenen kadını evlendiği gerekçesiyle geri çevirme hakkında sahip değil.

 

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılmada Dilekçe Örneği

Evlilik nedeniyle işten ayrılmak isteyen kadın çalışanın aşağıdaki gibi bir dilekçe hazırlayarak başvuruda bulunması gerekiyor:

EVLİLİK TAZMİNATI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İşverenin İsmi: …………………………………………………………

Tarih: …/…/…

Konu: Evlilik nedeniyle işten ayrılma, kıdem tazminatı ve sair haklarımın ödenmesi talebidir. …/…/… tarihinde evlendim. …/…/… tarihi itibariyle işimden ayrılıyorum. 1475 sayılı İş Kanununun 14.maddesinde yer alan “Kadının evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi… halinde kıdem tazminatı ödenir” hükmü gereğince tarafıma kıdem tazminatımın ve diğer tüm haklarımın ödenmesini talep ediyorum.

Saygılarımla arz ederim.

İmzası:

Ad-Soyadı

TC No:

Adres:

Banka IBAN No:

EK: 1 adet evlilik cüzdanı fotokopisi

Bir önceki yazımız olan 15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Alan İşsizlik Maaşı Alabilir Mi? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

DMCA.com Protection Status