Kategori Arşivleri: Hizmetlerimiz

İhale Danışmanlığı

0.0 00 1. İHALE DANIŞMANLIĞI Danışmalığımızca, Avrupa Birliği ve Kamu İhale mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen yapım işleri ile mal veya hizmet alımı işlerinin ihale süresince danışmanlık hizmeti verilmektedir. 2. FIDIC SÖZLEŞMELERİ Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), İslam Kalkınma Bankası, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma […]

Kira Hukuku Avukatı

kira hukuku avukatı

0.0 00 Kira Hukukunda Profesyonel Çözümler Kiracı ile ev sahiplerinin Kira hukukundan doğan anlaşmazlık durumlarında tecrübeli bir kira hukuku avukatı ihtiyacı duyacakları aşikârdır. Kira bedelinin belirlenmesi, kiranın azaltılması veya artırılması, depozito ödemeleri, tamiratlar, tahliye davaları, sözleşmenin feshi ve tazminat talepleri gibi hususlarda hukuksal sorunlarınızı gidermede yardımcı olan Çekinkaya Hukuk Bürosu, haklarınızı en iyi şekilde korur. […]

Kıdem Tazminatı Avukatı

kıdem tazminatı avukatı

0.0 00 Türkiye’de çalışanın haksız yere işten çıkartılmasının önüne geçecek bir etken olan “Kıdem tazminatı uygulaması” aynı zamanda işten çıkartılan ya da haklı bir gerekçeyle işten ayrılmak zorunda kalan çalışanların mağduriyetini azaltmak amacıyla uygulanmaktadır. İşçi ve çalışanı; işvereni karşısında maddi güvence altına alan kıdem tazminatı uygulamasının belirli koşulları bulunmaktadır.   Öncelikli olarak çalışanın, kıdem tazminatı […]

Tüketici Avukatı

tüketici avukatı

0.0 00 Tüketici haklarının korunma süreci, mal ve hizmet gibi ürünleri satın alan kişinin; ekonomik çıkarlarının korunmasını, zararlarının tazmin edilmesini ve tüketici nezninde bilinçli tüketime dair farkındalık yaratacak önlemlerin alınmasını ifade eden bir bütün olarak yorumlanabilir. Tüketim kavramının yaşamsal ve toplumsal bağlamdaki önemi düşünüldüğünde; tüketicilerin, bir birey olarak piyasaya mal arz eden üreticilere ve satıcılara […]

Tazminat Avukatı

tazminat avukatı

0.0 00 Herhangi bir şekilde uğranılan maddi ya da manevi hasarın, ödenen maddi bedel ile giderilmesi amacıyla yürütülen tazminat davası; sosyal ve ekonomik açıdan oldukça önemli işlevleri olan bir hukuk aracıdır. Kişisel hakların ihlali, haksız tutuklanma, iş kazaları gibi konularda açılabilen tazminat davaları, bireysel varlığın toplum içerisindeki konumunu kuvvetlendirir.   Bu noktada, hukuki terminolojiye göre […]

İş ve İş Hukuku Avukatı

iş avukatı

5.0 01 Henüz gelişmekte olan ülke ülke statüsünde değerlendirilen Türkiye’nin bu vasfından dolayı sanayi, hizmet gibi sektörleri başta olmak üzere birçok sektöründe işçiye yönelik zorluklar bulunmaktadır. İşletmelerin ve organizasyonların kendi çalışanlarına karşı sağlamakla yükümlü olduğu zorunlulukları yerine getirmemesi, çalışan haklarının ilgili kurumlarca gözetilmemesi gibi durumlar beraberinde iş avukatı ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. İşveren ve işçi arasında […]

İş Kazası Avukatı

iş kazası avukatı

0.0 00 Türkiye’deki yasal düzenlemeler, işçi haklarını belirli kanunlar çerçevesinde korumaktadır. Bu koruma kapsamınca, işletmenin işçiye karşı tutumu, işçinin maruz kaldığı çalışma koşulları gibi faktörler sürekli olarak yetkili birimlerce denetlenmektedir.   Yasal açıdan işverene dair herhangi bir usülsüzlük görüldüğünde, işçinin bu konuda belirli haklarının olduğunu söylemek yanlış olmaz. Özellikle iş kazası gibi ekstrem durumlarda; Türkiye’deki […]

Boşanma Avukatı

boşanma avukatı

5.0 08 Günümüz toplumunun en medeni ihtiyaçlarından biri olan boşanma, bireylerin kendi iradesiyle ayrılma ve evliliklerini sonlandırma isteğini ifade eder. Geçimsizlik, fikirlerin uyuşmaması, duygu yoğunluğunun azalması, ailevi baskılar gibi çeşitli etkenler ayrılma sebebi olabilir. Özellikle velayet, nafaka, mal ayrılığı gibi hassas konuları barındıran boşanma davaları, üzerinde hassasça çalışılması gereken hukuki işlemlerden biri olarak öne çıkar. […]

İş Hukuku

0.0 00 Doğum İzni (analık izni) Doğum (Analık) izni ne demektir? Kimler doğum izni kullanabilir?   Doğum izni ne kadardır? Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelikte doğum izni ne kadardır? Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki […]

Tüketici Hukuku

0.0 00 Tüketici Hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi, Alım satım sözleşmeleri, Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler, Satıcı ile alıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri, protokole bağlanması, Ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümü

Call Now Button DMCA.com Protection Status