İhale Danışmanlığı

1. İHALE DANIŞMANLIĞI

Danışmalığımızca, Avrupa Birliği ve Kamu İhale mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen yapım işleri ile mal veya hizmet alımı işlerinin ihale süresince danışmanlık hizmeti verilmektedir.

2. FIDIC SÖZLEŞMELERİ

Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), İslam Kalkınma Bankası, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası finansman kuruluşları tarafından finans sağlanan projelerde kullanılan FIDIC Sözleşmeleri (FIDIC Kırmızı Kitap, FIDIC Sarı Kitap, FIDIC Gümüş Kitap, FIDIC Yeşil Kitap) ve ihale dokümanları ile istekli ihale dosyaları hazırlanmaktadır.

3. FESİH VE DEVİR DOSYASI

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa 18.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak eklenen “Sözleşmelerin Tasfiyesi veya Devri” maddesine istinaden; fesih, tasfiye ve devir dosyaları ile ikmal ihalesi dokümanları hazırlanmaktadır.

4. TAHKİM

Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşen işlerde taraflar arasındaki uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümlendiği uygulamalarda hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. Başta FIDIC bazlı yapım / imalat sözleşmeleri olmak üzere, ulusal ve uluslararası nitelikli projelerde sözleşmelerin yürütülmesi süresince proje ile ilgili ticaret hukuku, borçlar hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku alanlarında ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

5. HAK TALEBİ YÖNETİMİ

Ülkemizde oldukça yeni bir kavram olan hak talebi (claim) yönetimi sözleşmenin cezai koşulları, sözleşme taraflarının risk paylaşımı, uyuşmazlıkların çözümü, bildirim ve zaman aşımı unsurlarının yönetimi, sözleşme ve eklerinde yer alan teknik ve hukuki hususlar, yönetmelikler, ulusal ve uluslararası standartlar, şartnameler vb. belgelerde tanımlı unsurlar dahilinde tarafların haklarının korunmasına yönelik hak talebi yönetimi gerçekleştirilmektedir.

6. KENTSEL DÖNÜŞÜM

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında gayrimenkul projelerine ilişkin danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 


Katalog için tıklayınız

Bir önceki yazımız olan Kira Hukuku Avukatı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Call Now Button DMCA.com Protection Status