Kategori Arşivleri: Hizmetlerimiz

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Şirketlerin kurumsal işleyişine ilişkin danışmanlık verilmesi, şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, şirket yönetim kurulu kararlarının, imza sirkülerinin ve benzeri kurumsal dokümanların hazırlanması; sermaye artışı veya azalışı işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, şirket genel kurullarının organize edilmesi İhtiyaca ve projeye uygun spesifik sözleşmelerin (proje geliştirme sözleşmeleri, niyet mektupları, şarta bağlı komisyon sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, münhasırlık anlaşmaları […]

Bankacılık ve Finans Hukuku

Başta bankalar ve finansal kiralama şirketleri olmak üzere Bankalar Hukuku ve Finans/kredi Kuruluşlarının işleyişi, yapısı ve organizasyonu hakkında danışmanlık Leasing ve Factoring Sözleşmeleri Kredi Sözleşmeleri Sermaye Piyasası Uygulamaları İle ilgili her türlü hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetleri

İcra ve İflas Hukuku

Alacağın tasfiyesi amaçlı icra ve iflas takipleri, Alacakların en hızlı ve masrafsız şekilde tahsili için hukuki işlemlerin yürütülmesi, Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiyesi işlemleri İflas ve iflasın ertelenmesi davaları Banka ve Enerji şirketlerinin alacaklarının tahsili için yapılan toplu icra dosyalarının takibi

Gayrimenkul Hukuku

Tapu İşlemleri, Kiralama Sözleşmeleri, Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri, Alım-Satım sözleşmeleri, Risk analizi yapılması, ilgili sözleşmelerin hazırlanması, gayrimenkul projelerine ilişkin ticari kontratların pazarlığı, gözden geçirilmesi ve hukuki yapılar hususunda hukuk hizmetleri ve danışmanlığı sunulmaktadır.

İdare ve Vergi Hukuku

Vergilendirme sürecinden kaynaklanan problemlerin çözümü, vergi uzlaşmaları, Düzeltme Talepleri, Vergi Cezaları İptali, Vergi Ziyaı ve Kaçakcılık Suçları, İnceleme Raporları ve Komisyon Kararları ile diğer vergi dava ve işlerde hukuki destek verilmektedir. İlgili vergi mevzuatı kapsamında dava öncesi idari müracaatların yapılması ve uzlaşma işlemlerinin takibi, Devlet teşkilatı altında bulunan idari mercilerin ve bağımsız idari otoritelerin işlemlerine karşı idari başvurularda […]

Dava, Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü

Dava, tahkim ve uyuşmazlık çözümü alanında, başta ticari sözleşmelerden doğan ihtilaflara ilişkin davalar ve yabancı tahkim kararlarının Türkiye’de uygulanması konularında hizmet vermekteyiz. Çetinkaya Hukuk, hukuki yollara başvurmadan anlaşma yoluyla çözülebilecek dava ve olaylar için gereken efektif çözümler sunar. Diğer Yazılarımız: Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması

Call Now Button