Özel Hayatın Gizliliği İhlali Suçu Nedir?

özel hayatın gizliliği

İnsanlar, sosyal hayatlarında kendilerini korumak ve özel hayatlarına dair bilinmesini istemediği detayların ortaya çıkarılmasını engellemek istemek en doğal hakları arasındadır. Ancak kötü niyetli kişiler tarafından kişilerin özel hayatlarını koruma hakkı çiğnenebilir. Bu gibi durumların önlenmesi için kişilerin haklarını koruyucu yasalar vardır. Hem Avrupa İnsanları Hakları Sözleşmesi‘nde, hem de Türk Ceza Kanunu’na (TCK) göre hayatın özel alanına ilişkin değerler korunmalıdır ve kişinin özel hayatı isteği dışında afişe edilirse bu suçtur. Özel hayatın gizliliğinin ihlali nasıl olur, Özel hayatın gizliliğinin ihlalinde ne kadar ceza verilir, Özel hayatın gizliliğinin ihlali suçunda şikayet süresi nedir, Evlilik durumuna özel hayatın ihlali suçu olur mu? gibi soruların yanıtlarına yazımızdan ulaşabilirsiniz. 

Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Nasıl Olur? 

Anayasa’ya göre kişinin özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır. Bu kanun ile bireylerin özel yaşantıları da koruma altına alınmış olur. Günümüzde en çok kullanılan iletişim aracı olan ve hayatımızın bir parçası haline gelen internet üzerinden özel hayatın gizliliğini ihlal eylemleri de kolaylıkla yapılabilmektedir. Özellikle Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok ve e-mail gibi sosyal medya araçları ile suç gerçekleştirilmektedir. Kişiler suç unsurlarını hızlıca yayınlar ve diğer kullanıcılar bunları etkileşimlerine dahil ederek görüntü ve kayıtları paylaşıp fark etmeden bir suça dahi karışmış olabilir. Bu gibi durumlarda paylaşımı ilk yapan kişilere kolaylıkla ulaşılabildiği unutulmamalıdır. 

Özel hayatın ihlali suçunun oluşabilmesi için kişinin özel hayatına dair bilgilerin, belgelerin ve kayıtların, kasıtlı olarak başkalarına duyurulması gerekir. Paylaşımlarda kişinin izni var ise suç olmaz. Örneğin; ünlü bir kişinin hamileliğini takip eden doktorun ya da kliniğinde çalışan bir kişinin, hamileliği ifşa etmesi, özel hayatın ihlali suçuna bir örnektir. Kişinin bilgisi olmadan, kasıtlı olarak başkalarının görmesini istemeyeceği görüntülerini çekmek de aynı şekilde özel hayatı ihlal eder. Kişinin ikamet ve çalışma adresini izni dışında paylamak aynı suç kapsamına girer.  

MUTLAKA OKUMALISIN  Nafaka Ödenmezse Ne Olur?

Özel Hayatın Gizliliği İhlalinde Ne Kadar Ceza Verilir?

Kişinin bilgisi olmadan çekilen görüntü ve ses kaydını almak ve bu kayıtları bastırmak, çoğaltmak, satmak ve dağıtmak suçtur. Ancak her biri farklı cezalarla yargılanır. Özel hayatın ihlali suçu; kişisel verilerin kaydedilmesi, haberleşme gizliliği, bilişim ve kişisel verilerin ele geçirilmesi ve başkasına verilmesi suçları ile karıştırılmamalıdır. Özel hayatın gizliliği suçu Türk Ceza Kanunu (TCK) madde 134’te detaylı olarak belirtilmiştir. 

TCK madde 134 şu şekilde ifade edilmiştir;

(1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat arttırılır.

(2) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası  Madde 20’ye göre Özel hayatın gizliliği; 

Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 8’e göre Özel hayata ve aile hayatının gizliliğine saygı hakkı; 

Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.”,

Olarak açıklanmıştır. 

Özetle; Kişilerin özel hayatını ihlal eden kişiler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile yargılanırlar. Ancak suçun içerisinde ses ve görüntü kaydı da var ise ceza 5 yıla kadar artırılır. Görüntüler içinde taciz gibi yüz kızartıcı suçlar mevcutsa bu suçlar ayrıca değerlendirilir ve özel hayatın ihlali suçuna eklenir. 

Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Suçunda Şikayet Süresi Nedir?

Özel hayatın gizliliği suçları savcılığa bireysel ya da avukat aracılığı ile şikayette bulunarak dava edilir. Davalar şikayete tabidir. Şikayet süresi suçun tespitinden sonraki 6 aydır. Şikayetten vazgeçilmesi halinde dava düşer. 

MUTLAKA OKUMALISIN  Fazla Mesai Ücretimi Alamıyorum İş Sözleşmemi Haklı Nedenle Fesih Edebilir Miyim?

Evlilik Durumunda Özel Hayatın İhlali Suçu Olur Mu? 

Evlilik hayatı ya da eş arası durum olsa dahi kişinin özel hayatını gizli tutma hakkı mevcuttur. Kişilerin partnerlerinin özel bilgileri ya da gizlemek istedikleri detaylarını araştırıp kamuya afişe etmek hakları yoktur. Evlilik ve eş durumda, evlilik birliğinin devam etmesi söz konusu dahi olsa şikayet durumunda özel hayatın gizliliğinin ihlali suçları aynı şekilde kabul görür. Ancak eşlerden mağdur olan kişi şikayetini geri alırsa dava iptal edilir. 

Click to rate this post!
[Total: Average: ]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button