Aile Hukuku

Anlaşmalı Boşanma Davaları

Anlaşmalı Boşanmak ne demektir? Kimler Anlaşmalı Boşanabilir? Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi örneği, Anlaşmalı boşanma protokolü?

Anlaşmalı Boşanma Davası ve Şartları Nedir ?

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur.

Anlaşmalı Boşanma davası dilekçesi

Anlaşmalı boşanmak isteyen taraflar, görevli mahkemeye anlaşmalı boşanma davası dilekçesi ile başvurmaları gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davası dilekçesinin kanunda belirlenen şartlara haiz olması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davası bir avukat ile takip edilmesi durumunda, sürecin başlatılması ve takibi avukat tarafından yapılacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü ne demek?

Anlaşmalı boşanmak isteyen taraflar, evlilik birliğinde edinilmiş malvarlığın paylaşılması, varsa çocuğun velayeti konusunda ve nafaka konusunda protokol hazırlayarak dilekçe ekinde mahkemeye sunmaları gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davası bir avukat ile takip edilmesi durumunda, protokolün hazırlanması ve diğer işlemler avukat tarafından yapılacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatı ne demektir?

Avukatlar arasında, doktorlarda olduğu gibi zorunlu alan seçme veya branşlaşma bulunmamakta yani kıdem tazminatı avukatı, işe iade avukatı, ihbar tazminatı avukatı, iş kazası avukatı, İş davası avukatı, İş avukatı, anlaşmalı boşanma davası avukatı gibi bir ayrım söz konusu değildir. İşe iade davası avukatı ibaresi ise daha çok iş davalarına, işe iade davalarını yoğunlukla takip eden avukatlar için kullanılmaktadır.

MUTLAKA OKUMALISIN  Bankacılık ve Finans Hukuku

 

Boşanma Davası

Boşanma davası hangi sebeplerle açılabilir? Boşanan Kadın Eşinin Soyadını Kullanabilir Mi?

Boşanma Sebepleri, Aldatma, İlgisizlik, Terk, Akıl Hastalığı, Kumar, Bağımlılık, Dayak, Yalan, Tehdit, Şiddet, Hakaret, Aşağılama, Hor Görme Yargıtay tarafından boşanma sebebi olarak görülmektedir.

Boşanma Davalarında Yetkili Mahkeme?
Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.
Boşanan Kadın Eşinin Soyadını Kullanabilir Mi?
Boşanma halinde kadın, evlenme ile kazandığı kişisel durumunu korur; ancak, evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Eğer kadın evlenmeden önce dul idiyse hakimden bekarlık soyadını taşımasına izin verilmesini isteyebilir. Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hakim, kocasının soyadını taşımasına izin verir.
Boşanma Davası Reddedilirse Tekrardan Boşanma Davası Açılabilir Mi ?
Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.
Boşanma Davalarında Maddi ve Manevi Tazminat ve Nafaka Nasıl belirlenir?
Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.
Hangi sebeplere dayanılarak Boşanma Davası açılabilir?

Kanunda geçen boşanma nedenleri ;

MUTLAKA OKUMALISIN  İcra ve İflas Hukuku

1.ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK

Evlilik birliğinin sarsılması, başlığını taşıyan Medeni Kanununun 166. maddesi gereğince  “Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir” gerekçesi ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle dava açılabilir.

2. ZİNA
Zina boşanma sebebi sayılmakla beraber bu konuyla ilgili haberler başlığı altındaki Boşanma davalarındaki hukuka aykırı delillerle ilgili yazımızı okursanız daha farklı bilgiler edinebilirsiniz.
3. HAYATA KAST, PEK KÖTÜ VEYA ONUR KIRICI DAVRANIŞ
Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.
4. SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME
Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.
5. AKIL HASTALIĞI
Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.
6. EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI
Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.
7. TERK
Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

MUTLAKA OKUMALISIN  İş Kazası Avukatı

 

Nafaka davaları

Nafaka Ne demektir? Kime nafaka ödenir? Boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat nasıl belirlenir?

Nafaka
Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz. Çocuğun velayetini alan taraf diğer taraftan çocuk için de nafaka alabilir.
Nafaka nasıl belirlenir?

Tarafların kazançları ve sosyal statüleri gözönüne alınarak Mahkeme tarafından nafaka tutarı belirlenir.

Boşanma Davalarında Maddi ve Manevi Tazminat
Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

 

Click to rate this post!
[Total: Average: ]
Call Now Button