İş Kazası Avukatı

iş kazası avukatı

Türkiye’deki yasal düzenlemeler, işçi haklarını belirli kanunlar çerçevesinde korumaktadır. Bu koruma kapsamınca, işletmenin işçiye karşı tutumu, işçinin maruz kaldığı çalışma koşulları gibi faktörler sürekli olarak yetkili birimlerce denetlenmektedir.

 

Yasal açıdan işverene dair herhangi bir usülsüzlük görüldüğünde, işçinin bu konuda belirli haklarının olduğunu söylemek yanlış olmaz. Özellikle iş kazası gibi ekstrem durumlarda; Türkiye’deki yasal düzenlemeler gereği çalışanın ve çalışan yakınlarının, işveren ve kurum karşısında birçok hakkı mevcuttur.

 

Herhangi bir durumda yaşanacak olan iş kazası sonucu; işçinin sigortası olsun olmasın işverenine karşı sahip olduğu haklardan faydalanabilir. Bu hakların genel çerçevesini iş kazasının şiddetine göre belirlenecek olan maddi ve manevi çi tazminat davaları oluşturur. Kazanın niteliğine göre ikiye ayrılan maddi iş kazası tazminat davaları; iş göremezlik tazminatı ve destekten yoksun kalma tazminatı olarak sınıflandırılır.

 

İş görememezlik tazminat davası, yaşanan iş kazası sonucu işçinin bedensel olarak çalışamayacak duruma gelmesi sebebiyle açılır. Bu tazminat davası, kazaya uğrayan kişinin belirli bir süre boyunca çalışamaması durumunda ya da ömür boyu çalışamayacak olması durumunda işletmeye açılabilir. Destekten yoksun kalma tazminatı ise yaşanacak olan muhtemel kazada işçinin ölmesi sonucu, kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerce açılır. Aile sınırları içinde olsun olmasın, iş kazası sonucu ölen kişiden mefaatleri etkilenen herkes bu davayı açabilir.

 

Tüm bunlara ek olarak, işyerinde veya iş esnasında yaşanacak bir olayın iş kazası sayılabilmesi için o olayın sadece fiziksel hasara sebebiyet vermesi gerekmez. Yaşan olay sonucu işçi psikolojik olarak etkilendiyse, hukuki açıdan olay iş kazası sayılır. Yaşanan iş kazasının yol açtığı psikolojik etkilere göre, çalışan veya çalışan yakınları işletmeye manevi tazminat davası açma hakkına da sahiptir. Bunun yanı sıra, yaşanan iş kazasında işçinin ölmesi ile birlikte ailede yaşanacak olan acı ve elzem için de manevi tazminat davası açılabilir.

MUTLAKA OKUMALISIN  Kıdem Tazminatı Avukatı

Çetinkaya Hukuk Bürosu Olarak İş Kazası Avukatı İhtiyaçlarında Hizmet Veriyoruz

Türkiye’deki yasal düzenin karışıklığı sebebiyle bu noktada profesyonel yardım almak, kazaya uğrayan işçi ve işçi ailesi için kritik önem arz etmektedir. Türkiye’deki endüstriyel yapılanmanın da iş kazalarına çok müsait olması, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki önlemsizlikleri gibi sebepler, sürekli olarak iş kazalarının gündeme gelmesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla böyle bir ortamda işini tutkuyla yapan iş kazası avukatı ihtiyacı doğmaktadır.

 

Özellikle alanında uzman ve tecrübeli iş kazası avukatı bulmak, süreci doğru bir şekilde yönetmek açısından etkili sonuçlar doğurmaktadır. Tam da bu noktada Çetinkaya Hukuk Bürosu olarak tecrübenin yanı sıra meslek etiğine sahip, şahısların hakkını gözeten, yaşanan olaydaki mağduriyetinizi dikkate alacak bir avukat kadrosuna sahibiz. Tüm bu süreçlerde; savcılık ve mahkemede cezai takibi düzenli bir şekilde yapmak; işverene ve kazanın sorumlularına karşı maddi ve manevi haklarınızı korumak için Çetinkaya Hukuk Bürosu olarak alanında uzman ekibimizle buradayız.

 

Click to rate this post!
[Total: Average: ]
Call Now Button