İş ve İş Hukuku Avukatı

iş avukatı

Henüz gelişmekte olan ülke ülke statüsünde değerlendirilen Türkiye’nin bu vasfından dolayı sanayi, hizmet gibi sektörleri başta olmak üzere birçok sektöründe işçiye yönelik zorluklar bulunmaktadır. İşletmelerin ve organizasyonların kendi çalışanlarına karşı sağlamakla yükümlü olduğu zorunlulukları yerine getirmemesi, çalışan haklarının ilgili kurumlarca gözetilmemesi gibi durumlar beraberinde iş avukatı ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. İşveren ve işçi arasında meydana gelebilecek olan organizasyon ya da işletme kaynaklı hukuki meselelerin çözümünde etkin rol oynayan iş avukatları; işçi hak ve menfaatlerinin korunması açısından çalışanlara stratejik avantaj sağlayabilmektedir.

Bunun yanı sıra, iş avukatı nedir sorusuna hukuki terminolojiye göre verilecek en kapsamlı yanıt; iş avukatının, işçi ve çalışanların, işletmenin tüm faaliyetleri esnasında hukuki olarak çıkarlarını korumakla yükümlü olan tüzel kişi olduğudur. Üretim faaliyetlerinde işçinin çalışma koşulları, sağlık sigortası ve sosyal güvence kapsamı gibi süreçlerin tamamında görev alan iş avukatları, aynı zamanda iş hukuku konusunda uzmanlaşmış kişilerdir. Bu uzmanlıklarını ve sektörel yetkinliklerini, iş hukuku ilkelerine bağlı olarak işçi çıkarlarını korumak amacıyla kullanan iş hukuku avukatı organizasyon ve işletme gibi kurumsal yapılara karşı tek başına olan çalışanı yani bireyi temsil ederler.

İş Hukuku Avukatı Hizmetlerimizde Devam Etmektedir

İş hukuku avukatları, İş Kanunu kapsamında işçinin yasal haklarını organizasyonlara ya da işverenine karşı korumak amacıyla da görev almaktadırlar. Özellikle ülkemizde sanayi sektöründe işverenlerin, çalışan ilişkilerindeki olumsuz tutumları düşünüldüğünde; işçi hakkının şirketlere ve işverenlere karşı korunması hukuki açıdan bir zorunluluk halini almıştır. Bu doğrultuda, iş süreçlerinde işçiye yapılan usulsüzlük, işçinin hakkının yenmesi gibi konularda, çalışan haklarının korunmasına yardım eden iş avukatları; özellikle sanayi toplumlarında personel ve işveren arasındaki ilişkilerin yasal açıdan düzenlenmesi açısından oldukça kritik rol oynamaktadır.

MUTLAKA OKUMALISIN  İş Hukuku

Çalışma alanları oldukça geniş olan iş hukuku avukatları, iş hukukunun kapsamı sektör bazında değişkenlik gösterdiğinden belirli alanlara göre uzmanlaşmaktadırlar. Her sektörün kendi içinde belirli değişkenleri olduğundan; çalışılacak olan avukatı seçmeden önce dikkatli olmak uzun vadede yararlı olacaktır. Çalışılacak olan iş avukatının daha önce hangi sektörlerde faaliyet gösterdiği, ne gibi davalarda görev aldığı, bağlı olduğu hukuk bürosunun faaliyet alanları gibi etkenler; avukat seçerken dikkat edilecek hususlar olarak yorumlanabilir.

Özellikle uzun vadeli avantajları düşünüldüğünde avukat seçme sürecinde, işçi menfaatlerinin korunması açısından hassas davranmak gerekmektedir. Bunun yanı sıra iş avukatı fiyatları ise durumun niteliğine ve çalışılacak olan avukatın tecrübesine göre farklılık göstermektedir. Bu noktada Çetinkaya Hukuk Bürosu olarak meslek etiğine sahip ve alanında uzmanlaşmış kadromuzla iş hukuku konusunda tüm hak ve imtiyazlarınızı gözeteceğimizin garantisini veriyoruz.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Call Now Button