İş Mahkemesine Nasıl Başvuru Yapılır?

İş Mahkemeleri kuruluş amacı işçi ile işveren ilişkisinde meydana gelebilecek olan anlaşmazlık konularına bakmaktır ve bu yetkiyle görevlendirilmiş olan Özel İhtisas Mahkemeleri arasında yer almaktadır. İş Mahkemeleri daha önceleri yokken işçi ile işveren ilişkisinde ortaya çıkan davalar Asliye Hukuk Mahkemelerinde karara bağlanıyordu. İş Mahkemelerinin kurulmasını takiben İş Kanunundan ortaya çıkan davalar yönünden yetkili olan mahkeme daha sonraları İş Mahkemesi olmuştur. Ancak İş Mahkemelerinin olmadığı yerlerde iş davalarına bakma yetkisine sahip görevli olan mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleri olarak karşımıza çıkıyor. İş Mahkemelerindeki davalar işçi ile işveren arasında meydana gelen ve çözüme kavuşturulamayan meseleler ya da İş Kanunundan ortaya çıkan hak ve taleplere dayanarak açılabilir. Örnek olarak, çalışanın ödenmemiş olan maaşları için talepleri, kıdem tazminatından doğan alacakları, iş akdinin çalışan ya da işveren tarafından ortada herhangi bir neden yokken veya geçerli bir sebebe dayanmadan fesih edilmesi karşısında işe iade için dava veya haksız bir şekilde fesihe giden durumlarda tazminat talepleri, sürelere uymamak, ihbar tazminatı talepleri ve buna benzer hak ve talepler davacı çalışan ya da işveren tarafından İş Mahkemelerinde konu olabilmektedir. Bununla birlikte bulunduğumuz yılın Ocak ayı itibarıyla yürürlüğe girmiş olan yeni düzenlemeyle beraber iş anlaşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk sistemi hayata geçirilmiştir. Örnek olarak, iş akdi ortada herhangi bir neden olmadan fesih edilen çalışan ilk olarak arabulucuya başvuru yapmalıdır, arabulucu da bu sorunu çözemezse var olan anlaşmazlık durumunu tespit ettirmek nedeniyle İş Mahkemesine başvuru yapılması gerekir. 

İçindekiler

MUTLAKA OKUMALISIN  İşçinin, işverenden izin almaksızın işe gelmemesi işverene iş sözleşmesini fesih hakkı verir mi? İşçinin mazereti devamsızlık sayılır mı? İşveren, işçi işe gelmedi diyerek iş sözleşmesini fesih edebilir mi?

İş Mahkemelerinde Hangi Davalara Bakılır?

İş Mahkemesinde çalışan ve işveren arasında yapılmış olan ve İş Kanunu’na ya da Basın İş Kanununa dahil olan iş sözleşmesinden veya İş Kanununda belirtilmiş olan konulardan herhangi birinde yer alan bütün durumlardan ortaya çıkan hak ve taleplere ilişkin olarak davalara bakılmaktadır.

İş Mahkemesinde Açılacak Davalarda İhtarname

İş Mahkemelerine açılacak olan davalar yönünden, davadan önce karşı tarafa ihtarname gönderilmesi, yani temerrüde düşürme durumu davanızın sizin avantajınıza olan bir durumu ortaya çıkarır. Bununla beraber ihtar, sizin için iyi niyetli bir şekilde dava konusu durumunu karşı tarafa bildirdiğinize yönelik bir kanıtın niteliğini taşır .

İş Mahkemesinde Dava Açmanın Zaman Aşımı Süresi Nedir?

İş Mahkemelerine açılacak kıdem  ve ihbar tazminat davalarına ilişkin, çalışanın işten çıkmış olduğu tarih baz alınarak bu tarihten itibaren geçen 10 yıl içinde açılması gerekir. Çalışanın maaş ve buna benzer olan sair alacaklarından ortaya çıkan diğer davalar yönünden zaman aşımı süresi alacaktan itibaren geçen süreden sonraki 5 senedir.

İş Mahkemesinde Açılan Dava Ne Kadar Sürer?

İş Mahkemelerine açılan davaların ne kadar bir zaman alacağı konusu, esasında davanın açılmış olduğu adliyenin ve mahkemenin var olan iş yoğunluğu ile direkt olarak ilişkili olmaktadır. Bu noktada mahkemenin iş yüküne bağlı olarak davanın süresinin artıp ya da azalacağını göz önüne alırsak ortalama olarak 8-10 ay içinde dava sonuçlanır.

İş Mahkemesine Açılacak Davada Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

İş Mahkemelerine açılacak olan davalar için aslında avukat tutulması zorunlu bir şey değildir. Bu noktada yazılacak olan dilekçenin usulüne uygun bir şekilde İş Mahkemesine yazılıp teslim edilmesi şartıyla dava açılabilir. Ancak İş Mahkemelerine açılacak olan davaların hiç bir hak kaybı meydana getirmemesi açısından ve oluşması muhtemel olan bir mağduriyet durumunun ortaya çıkmaması açısından İş Hukuku bilgisine sahip olan bir avukat aracılığıyla hukuki destek almanız tavsiye edilir.

MUTLAKA OKUMALISIN  İşe İade Davasında Yargılama

İşe İade Davası Nedir?

İşe iade davası, iş güveninin sağlanması adına yapılan bir dava türüdür. İş güvenine dahil olarak çalışan bir işçi, iş akdinin herhangi bir neden olmasan fesih edildiği yönündeyse İş Kanununun 20. Maddesi gereği uyarınca, fesih bildirimi yapılırken neden gösterilmediği ya da gösterilmiş olan nedenin herhangi bir geçerlilik durumu ve nedeni olmadığı iddiasıyla fesih bildirimi yapılan tarihten itibaren bir ay içinde bu durum için İş Mahkemesine dava açılabilir.

Hizmet Tespit Davası Nedir?

Hizmet tespit davası nedir sorusuna baktığımız zaman, sigorta bildirimi yapılmaya gerek olmadan ve sigorta primleri yatırılmadan çalıştırılan işçinin, sigortasız olarak çalıştığı bu zamanı sigortalı olarak çalışmış gibi telafi etmek amacıyla açılan bir dava türüdür.

Kıdem Tazminatı Hakkı Ve Kıdem Tazminatı Davası

Kıdem tazminatı; minimum bir sene süreli iş akdi ile çalışan işçinin, kanun içinde sayılı olarak belirtilen sebeplerden herhangi biriyle iş akdinin bitmesi durumunda, işverence kendine ödenmesi gereken maddi ifadeyi anlatmaktadır. Kıdem tazminatını alamayan çalışan, İş Mahkemeleri huzurunda bir dava açmak şartıyla tazminat alacağını işverenden isteme hakkını saklı tutar.

İhbar Tazminatı Hakkı Ve İhbar Tazminatı Davası

İhbar tazminatı; belirlenmemiş zamanlı iş akdinin haklı bir sebebe dayanmadan fesih edilmesi durumunda ortaya çıkan bir konu olmaktadır. Bu duruma göre belirsiz zamanlı iş akdinin haklı bir sebep olmadan işveren tarafından bitirilmesi durumunda iş akdi fesih edilmiş olan çalışan, işçi tarafından haklı bir sebep olmadan iş akdinin fesih edilmesi durumunda işveren ihbar tazminatı talep etmek için hak elde eder. Bununla beraber çalışan ya da işveren açacakları bir dava ile ihbar tazminatını talep etme hakkına sahiptir.

İş Kazası Halinde Açılacak Davalar Nelerdir ?

İşyerinde meydana gelme ihtimali olan İş kazası, çalışanların bir olay sonucunda yaralanması ya da ölümüyle de sonuçlanabilecek kazalardır. Bununla beraber bu tarz bir olayla karşı karşıya kalındığı zaman ilgili olan kolluk birimi ve Cumhuriyet Savcısı gereken soruşturmayı yapıp bu olay hakkında sorumlulara karşı ceza davası açar. Ayrıca çalışan ya da kanuni mirasçıları (işçinin ölümü halinde) tarafından da hukuk davaları açılabilir ve bu noktada tazminata yönelik talepleri de bu davalar ile beraber ileri sürülebilir.

Click to rate this post!
[Total: Average: ]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button