İşçinin, işverenden izin almaksızın işe gelmemesi işverene iş sözleşmesini fesih hakkı verir mi? İşçinin mazereti devamsızlık sayılır mı? İşveren, işçi işe gelmedi diyerek iş sözleşmesini fesih edebilir mi?

4857 sayılı İş Kanunun 25.Maddesinin II numaralı bendinin (g) fıkrası uyarınca, işçinin işvereninden izin almaksızın ardı ardına iki gün veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü işçinin işine devam etmemesi, işverene fesih hakkı verir. Ancak devamsızlık haklı sebebe dayanıyorsa işveren iş sözleşmesini fesih edemez. 

Haklı sebeple devamsızlık işverene iş sözleşmeni fesih hakkı vermez.

Haklı nedenler istirahat, bir yakının ölümü, yardıma koşma zorunluluğu, resmi makamların çağrısı, tutukluluk eşin doğumu, gibi hallerdir. Haklı nedenler sınırlı sayıda değildir, iyi niyet kuralları çerçevesinde değerlendirilir.

Click to rate this post!
[Total: Average: ]
MUTLAKA OKUMALISIN  Evlenen Kadının Kıdem Tazminatı Hakkı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button