Şiddet Nedeniyle Boşanma Davası

Şiddet nedeniyle boşanma davası. Fiziksel şiddete uğradım ne yapmam gerekir. Boşanma davası nasıl açılır. Koruma kararı nasıl alınır.

-Aile içi şiddet fiziksel, psikolojik,  ekonomik, cinsel şiddet şeklinde her tür tutum ve davranışı içerebilir. Şiddete maruz kalan taraf evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davası açabilir. Şiddete sebebiyle kusurlu taraftan maddi ve manevi tazminat talep edebilir. Her olaya göre farlılık göstermekle birlikte uygulamada şiddet örnekleri aşağıdaki gibidir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.cetinkayahukuk.com/bosanma-avukati

-“Fiziksel şiddet”; tekme atmak, yumruklamak, yaralamak, kesici aletle zarar vermek gibi eylemler fiziksel şiddettir.

“Psikolojik şiddet”; bağırmak, korkutmak, küfretmek, hararet etmek, aşağılamak, küçümsemek, sınırlamalar getirmek, zorla evde tutmak, kıyafetlerine karışmak gibi eylemler psikolojik şiddettir.

“Ekonomik şiddet”; maaşını elinden almak, kendisine muhtaç hale getirmek, özgürlüğünü sınırlamak için kısıtlı para vermek, çalışma özgürlüğünü engellemek, aile ekonomisini ilgilendiren olaylarda tek başına karar vermek gibi eylemler ekonomik şiddettir.

“Cinsel şiddet”; rızası hilafına cinsel ilişkide bulunmak, ihtiyaç giderme aracı olarak görmek, cinsel içerikli video izletmek gibi eylemler cinsel şiddettir.

TMK 166/1 Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

-Şiddete maruz kalan taraf evlilik birliğinin temelden sarsılmasına dayanarak boşanma davası açabilir. Şiddet sebebiyle boşanma davası açan taraf şiddete dayanak belgelerini, darp roparlarını, şiddete maruz kaldığını gösterir belgeleri, fotoğrafları, Whatsapp yazışmalarını ve buna dayanak her türlü belgeyi dava dosyasına eklemelidir.

– Şiddete maruz kalan taraf 6284 sayılı Ailenin korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun kapsamında şiddetin önlenmesi amacıyla koruma kararı alabilir. Kanun kapsamında Aile mahkemesine yada Karakola başvurarak önleyici tedbirleri alabilir. Boşanma davasına koruma kararını dayanak yapabilir.

MUTLAKA OKUMALISIN  Mobbing Nedir? Nasıl Olur?

-Boşanma davasında tanık delili olayı aydınlatması ve gerçeğin ortaya çıkması açısından önemlidir.

Emsal yargıtay kararlarından da görüleceği üzere evlilik birliğini devam ettirmek imkansız hale gelmiştir. Örnek olması emsal kararların özetini sunuyorum.

“…yapılan soruşturmada toplanan delillerle davalının eşine fiziki şiddet kullandığı eşi ve çocuklarıyla ilgilenmeyerek evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olaylar karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görünmemesine göre, boşanmaya (TMK.m 166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.” (Y.2.HD.23.09.2008ta.17867-12382)

“…Yapılan yargılama ve toplanan delillere göre, davacı-davalı kadının birden fazla erkekle çok sayıda telefon görüşmesi yaparak güven sarcısı davranışlarda bulunduğu; davalı-davacı erkeğin ise eşine sürekli fiziksel şiddet uyguladığı, devamlı hakaret ettiği, eşini sürekli olarak tehdit ettiği ve ensest ilişkiye girmekle suçladığı anlaşılmaktadır. Bu durumda evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda, davalı-davacı erkeğin ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Bu husus gözetilmeden tarafların eşit kusurlu bulunduklarının kabulü doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir.” (Y.2.HD. E. 2016/19937 K. 2018/8490 T. 3.7.2018)

“Boşanma – Davalı Karşı Davacı Erkeğin Diğer Kusurlarının Yanında Eşine Fiziksel Şiddet Uyguladığı/”Fiziksel Şiddet” Eyleminin TMK. 174/2. Maddesi Anlamında Kadının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturacağı Her Türlü Duraksamadan Uzak Olup Davacı Karşı Davalının Bu Eylem Sebebiyle Üzüntü ve Utanç Duyduğu Onur Kırıklığı Yaşadığı Yerel Mahkemenin “Davacı Karşı Davalı Kadın Yararına Manevi Tazminata Hükmedilmesine” Dair Direnme Kararının Yerinde Olduğu “(E. 2017/2-1930 K. 2018/1578 T. 25.10.2018 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU)

Davalının doğal olmayan yönlerden eşini cinsel ilişkiye zorladığı anlaşıldığından boşanmaya karar verilmesi gerekir.(Y.2HD.11.07.2012.ta 928-19579)

MUTLAKA OKUMALISIN  İşverenin işçisine küfür etmesi, tehdit etmesi, tehdit etmesi, korkutması veya dövmesi halinde işçinin bildirimsiz fesih hakkı doğar mı?

İçindekiler

 

En iyi boşanma avukatı. İyi boşanma avukatı nasıl bulurum. Fiziksel şiddete uğradım ne yapmam gerekir. Boşanma davası nasıl açılır. Koruma kararı nasıl alınır. “Fiziksel şiddet” sebebiyle açılacak boşanma davalarında, Ümraniye boşanma avukatı, Üsküdar boşanma avukatı, Ataşehir boşanma avukatı, Çengelköy boşanma avukatı, Çekmeköy boşanma avukatı, Beykoz boşanma avukatı, Sancaktepe boşanma avukatı, Maltepe boşanma avukatı, Tuzla boşanma avukatı, olarak hizmet vermekteyiz.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.cetinkayahukuk.com/bosanma-avukati

Diğer Yazılarımız:

Boşanma Davasında Neler Talep Edilir?

Boşanma Davasında Hakim Neler Sorar?

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button