İşçinin veya İşverenin Ölümü Halinde Ölüm Tazminatı

iş kazası geçiren işçinin hakları

Kıdem tazminatının hangi durumlarda alacağı kanunlarda açık bir biçimde belirtilmiştir. Kıdem tazminatı ile ilgili bilinmesi gereken en önemli nokta, kıdem tazminatını alabilmek için ön şartın o işyerinde en az bir yıldır çalışmak olduğunu belirtelim. Bu şartın dışındaki diğer koşullar ise farklılık arz eder. İşveren ya da işçinin ölümü halinde işçi hangi haklardan yararlanır? İşçinin ailesi ve yakınları kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve ölüm tazminatı alabilir mi? Tüm bu soruların cevapları yazımızda…

İşçinin Ölümü Halinde Kıdem, İhbar ve Ölüm Tazminatı Ödenir Mi?

6098 Sayılı Borçlar Kanunu ile yasal sisteme ilk kez getirilen hükme göre; hizmet sözleşmesi işçinin ölümüyle sona erince, işverenin işçinin geride kalan yakınlarına belirli bir miktarda ödeme yapması zorunludur. Borçlar Kanunu’na göre; sözleşme işçinin ölümüyle sona erince, işverenin; işçinin eşine ve ergin olmayan çocuklarına ya da bunlar yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, işçinin ölüm gününden itibaren belirli miktarlarda ölüm tazminatı ödemesi gerekir. İşçinin ölümü halinde işverenin yapması gerekenler ölüm tazminatını ödemektir. Ölen işçinin hizmet ilişkisi 5 yıl ise, yakınlarına bir aylık, 5 yıldan fazla süre devam etmişse iki aylık ücret tutarında ödeme yapılması zorunludur. İşçinin ölüm şeklinin burada bir önemi yoktur. Her halükarda işçinin ölümü ile işçinin yakınları ölüm tazminatı almaya hak kazanır.

4857 Sayılı İş Kanunu, işçinin ölümü durumunda işverenin, kıdem tazminatı ödemesini yükümlü kılmıştır. 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükteki 14. Maddesi uyarınca, işçinin ölümü halinde işçinin geride kalan hak sahiplerine kıdem tazminatı ödenmelidir. İşçinin ölümü durumunda işveren, geride kalan hak sahiplerine mirastan aldıkları pay oranında kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. İşverenin, işçinin yakınlarına ödeme yapması için işçinin aynı işverene bağlı işyerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekir. İşçinin ölümü halinde ihbar tazminatı ödenir mi? Ölen işçiye ihbar tazminati ödenir mi diye merak ediyorsanız hemen yanıtlayalım. Hayır, yasal düzenlemelere göre ölen işçinin yakınlarına ihbar tazminatı ödenmez.

MUTLAKA OKUMALISIN  Avukat Tutmanız İçin Gerekli Nedenler

İşverenin Ölümü Nasıl Sonuç Doğurur?

Kıdem tazminatı işçiler açısından oldukça önemli bir haktır. Çünkü işçinin yıllar boyunca verdiği emeğin bir karşılığıdır. İşverenin ölmesi halinde kıdem tazminatı ödenmesi gerekir mi? İşverenin ölümü işçi için bir haklı fesih nedeni midir? Bu sorulardan daha önemlisi işveren ölünce işyerinin akıbetidir. Ölümün ardından işyerinin kapatılması ve faaliyetin durdurulması söz konusu ise doğal olarak işçinin kıdem tazminatı alma hakkı olur. Çünkü iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilmiştir. İşverenin ölümü halinde ihbar tazminatı, işyerinin kapatılması durumunda ödenir. İşyerinin mirasçılar tarafından devralınması ve faaliyetlerine devam etmesi işçilere haklı nedenle fesih hakkı vermez. Bu durumda işçinin kıdem tazminatı ile ihbar tazminatı alma ve işten ayrılma hakkı yoktur.

 

Click to rate this post!
[Total: Average: ]
Call Now Button