Askerlik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Alma

askerlik nedeniyle tazminat alma

Askerlik nedeni ile kıdem tazminatı alma birçok kişinin merak ettiği bir konudur. Mesleğini bırakmak, askerden döndükten sonra işine tekrar kabul almamak şüphesiz ki askerlik çağına gelen erkeklerin çok korktuğu bir durumdur. Ülkemizde her sene binlerce genç erkek, vatan hizmeti yapmak adına askere gidiyor. Sürekli bir işte çalışırken askere giden erkekler, döndüklerinde bıraktıkları işe tekrar kabul edilecekler mi, kıdem tazminatı alacaklar mı gibi birçok kaygı taşırlar. Askerlik nedeniyle işten ayrılma kıdem tazminatı ile ilgili bir kanun bulunmaktadır. 1475 sayılı kanunun 14. Maddesinin 3. Fıkrasına göre; “İşçi, muvazzaf askerlik hizmeti sebebiyle iş sözleşmesini feshetmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanır.”

Askere Giderken Kıdem Tazminatı Alacak mıyım?

1475 sayılı yasanın 14. Maddesi 3. Fıkrasına göre askerlik nedeniyle iş akdinin feshi halinde işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Fakat işçinin kıdem tazminatı alması için mutlaka askerlik görevi nedeniyle işten ayrılması ve belirli bir süre içerisinde birliğine teslim olması gerekir.

Askerlik sebebi ile işçi iş akdini feshettiği takdirde, işçinin durumunun tespiti için mahkeme aşamasında askerlik şubelerine işçinin askerlik bilgisi sorulmaktadır. Askerlik sebebiyle iş akdini fesheden işçi, işverene sözleşmeyi fesih dilekçesini ibraz ederken mutlaka askerlik şubesinden askerlik sevk belgesi almalı ve bu belgeyi işverene ibraz etmelidir. Aksi takdirde işveren, işçiye kıdem tazminatı vermekle yükümlü olmaz. Bedelli askerlikte herhangi bir yere gitme zorunluluğu olmadığı için işçi, kıdem tazminatı alamaz.

Askerden Döndükten Sonra İşyerimde Çalışabilir miyim?

Askere giden bir kişi, askere gitmek için ayrıldığı iş yerine askerden sonra tekrar dönmek isterse başvuru sonucunda işveren tarafından yeniden işe alınmalıdır. Uygun pozisyonda boş yer varsa işveren derhal kişiyi işe almalıdır ancak uygun bir pozisyon yoksa işveren boşalan ilk pozisyona askerden dönen kişiyi almak zorundadır. Şartlar sağlandığı halde işveren, askerden dönen ve işe başvuran kişiyi yeniden işe almazsa, işveren işçiye 3 aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür.

MUTLAKA OKUMALISIN  Miras Hukuku Nedir?

Askerden gelen işçi, askerliğin bitiminden sonraki ilk 2 ay içinde iş yerinden tazminat hakkı kazanmak için başvuru yapmalıdır. Başvuruyu noter aracılığı ile ya da yazılı olarak askerlik sevk belgesini de ekleyerek yapmak zorundadır. Askerlik tazminatı için gerekli belgeler; askerlik sevk belgesi ve başvuru dilekçesidir.

Askere Giderken Tazminat Hesaplama 2018

Çalışana her yıl için, 30 günlük aylık brüt ücret tazminat ödenir. Toplam tazminat tutarı ise çalışanın son aldığı brüt ücretin, o işyerinde çalıştığı yıl süresi ile çarpılması sonucu bulunur. Örneğin, son aldığınız brüt ücret 3.000 TL ise ve aynı işyerinde 5 yıldır çalışıyorsanız 15.000 TL kıdem tazminatı alacaksınız demektir. Ücretin içinde yer alan; ikramiye, prim, yol yardımı, yemek yardımı gibi tüm ödemeler tazminat hesabına katılmaktadır. 2018 yılında kıdem tazminatı aylık tavan ücreti 5.001,76 TL’dir. Bunun üzerinde maaş alsanız bile hesaplama 5.001,76 TL olarak belirlenen tavan ücreti üzerinden yapılır.

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılma Dilekçesi

Şirket Ünvanı yazılmalıdır.

Sayın ilgili;

……….. tarihinden itibaren kurumunuzda görev yapmaktayım.  ……/…../2016 tarihinde askere gideceğimden, 1475 sayılı İş Kanunu’nun kıdem tazminatıyla ilgili yürürlükteki  14. maddesine dayanarak,  askerlik nedeniyle …../……/2016  tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iş sözleşmemi sona erdiriyorum.

Gerekli  işlemlerin yapılması ve kıdem tazminatımın tarafıma ödenmesi hususundaki talebimi bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İsim Soy isim

Tarih

İmza

EK : Askerlik Sevk Belgesi

Diğer Yazılarımız:

Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Hakkı

İstifa Eden İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı

Click to rate this post!
[Total: Average: ]
Call Now Button