Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

kısa çalışma ödeneği nedir

İş yerindeki çalışmanın en az 4 hafta süreyle durdurulması hâlinde çalışamadıkları dönem için çalışanlara 3 ayı aşmamak üzere gelir desteği sağlayan uygulamadır.

İŞKUR üzerinden sağlanan ödenekle istihdam korunur, çalışanların, işini kaybetmesinin önüne geçilir.

Kısa çalışma ödeneğinin söz konusu olması için şu nedenlerden biri ya da birkaçı olmalıdır:

— Genel ekonomik kriz,

— Sektörel kriz,

— Bölgesel kriz

— Zorlayıcı sebepler.

Kısa çalışma kapsamında:

— İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,

— Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi hizmetleri sağlanmaktadır.  

İŞYERİNDE KISA ÇALIŞMA UYGULANABİLMESİ İÇİN

İşverenin; az önce saydığımız genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması gerekmektedir.

Başvuru sonrası iş müfettişlerince yapılan inceleme sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Önemle belirtelim ki başvuruda iş yerindeki çalışanların sayısıyla ilgili bir şart yoktur.

kısa çalışma ödeneği şartları

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURU

Şartları uygun olan işverenler, Kısa Çalışma Talep Formu’nu ve Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi’ni hazırlayarak İŞKUR’a başvurabilirler.

İşverenler, bağlı bulundukları İŞKUR birimine e-mail yoluyla başvurularını yapabilirler.

İşverenlerin, Kısa Çalışma Talep Formu ve Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi’nin yanında;

— Çalışma süresinin azaltıldığını veya faaliyetin kısmen veya tamamen durdurulduğunu ortaya koyan belgelerle

— Resmî makamlar tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri kapsamında olduğuna dair diğer belgeleri de başvuru içinde beyan etmeleri gerekmektedir.

Çalışma süresinin azaltıldığını ya da faaliyetin kısmen ya da tamamen durdurulduğunu destekleyen belgelere örnek verirsek:

MUTLAKA OKUMALISIN  İşçinin Ücretinin Ödenmemesi

— Ücret bordroları,

— Puantaj kayıtları,

— Üretimin, hizmetin veya ihracatın azaldığına,

— Siparişlerin veya sözleşmelerin iptal edildiğini gösteren belgelerdir. 

*Farklı iş yerleri olan bir işveren, iş yerlerinin bağlı bulunduğu İŞKUR birimlerine her biri için ayrı başvurular yapmak zorundadır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURU SONRASI

İŞKUR’a teslim edilen belgeler İŞKUR birimleri tarafından uygunluk tespiti için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlıklarına gönderilir.

Bu çerçevede, iş müfettişlerince yapılacak uygunluk tespiti sonucu işverene İŞKUR tarafından işverenin başvuru yaptığı e-posta adresine bildirilir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN NASIL YARARLANILIR?

— İşverenin, kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucunda uygun bulunması,

— Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması,

(Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması)

— İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.

Burada şöyle önemli bir ayrıntı söz konusudur.

Prim ödeme şartını taşımadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların daha önce yeni işe başlama gibi çeşitli nedenlerle kesilmiş olan son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden, varsa kalan süre, kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.

Ayrıca kısa çalışma uygulamasından yararlanılabilmesi için iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler dışında bir gerekçeyle işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekmektedir.

kısa çalışma ödeneği nasıl alınır

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?

İşsizlik ödeneği kavramını kullandığımız için kısa bir açıklama yapmakta fayda var.

Şu şartları sağlayan sigortalı işsizlerin yararlandığı ödenektir:

MUTLAKA OKUMALISIN  Mobbing Nedir? Nasıl Olur?

— Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

— Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

— Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

— Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

KORONA’DA KISA ÇALIŞMA

Korona virüs salgınından önce kısa çalışmadan yararlanmış bir iş yeri, salgın sürecinden ötürü de tekrar kısa çalışmaya başvurabilir ve ödenekten yararlanabilir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Ödenecek ücret, işçinin son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ı olarak belirlenir.

Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez.

Bu kapsamda, işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme yapılır, faaliyetin tamamen durdurulması hâlinde yapılan ödemeler üst sınır olan 4.380,99 TL’yi aşamaz.

Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvuruyu işveren yapar, ücretse işçiye ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığıyla yapılır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Önemli bir uyarıda bulunmayı faydalı görüyoruz.

Eğer bir iş yerinde çalışma yavaşlatma ya da durdurma söz konusu olmadan kısa çalışma ödeneğinden yararlanılırsa durumun tespit edilmesi hâlinde yapılan ödemeler yasal faiziyle birlikte işverenden tahsil edilmektedir.

KISA ÇALIŞMANIN ERKEN BİTMESİ

İşverenin, kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi hâlinde, durumu İŞKUR birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere 6 iş günü önce yazılı olarak bildirmesi zorunludur.

Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer.

Geç bildirimlere ilişkin oluşan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

MUTLAKA OKUMALISIN  İş sözleşmesini bildirim öneli tanıyarak fesheden işveren, işçiye iş arama izni vermek zorunda mıdır?

SONUÇ

Yazımızın başında Kısa Çalışma Ödeneği’ndeki amacın istihdamın korunması olduğunu belirtmiştik.

Çeşitli ekonomik kriz ve durgunluk hâllerinde işletmelerin dağılıp işçilerin işini kaybetme riskinin ortadan kaldırılmasında önemli bir sübaptır Kısa Çalışma Ödeneği.

Yakın zamanda yaşadığımız korona virüsü salgını sürecinde bu ödeneğin yararını da yakından görmüş olduk.

Ödeneği, işçisi ve işletmesi için kullanmak isteyen işverenlerin, çalışma süresindeki değişiklikleri dürüst bir şekilde bildirip başvurularını yapmaları, iyileşme hâlinde de tam zamanlı çalışmaya dönmeleriyle yine İŞKUR birimini durumdan haberdar etmeleri, sürecin en önemli aşamasını oluşturur.

Diğer Yazılarımız:

Yoksulluk Nafakası Nedir?

Kıdem Tazminatı Zamanaşımı Değişikliği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button