Yoksulluk Nafakası Nedir?

yoksulluk nafakası nedir

Boşanma ihtimalini içinde barındıran her evliliğin sonunda ortaya çıkan kavramdır yoksulluk nafakası.

Tanışıp evlenmeye karar veren iki insan, güzel başlayan sürecin yoksulluk nafakasına kadar varacağını elbette tahmin etmemiştir.

İşin bu kısmını şair ve yazarlara bırakıp evlilik içinde hiç merak edilmeyen Medeni Kanunu’muzun ilgili maddelerine de değinerek yoksulluk nafakasını açıklamaya çalışalım.

YOKSULLUK NAFAKASININ ŞARTLARI NEDİR?  

Türk Medeni Kanunu’nun nafakayla ilgili olan 175. maddesi şöyledir:

“Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.”

Boşanma aşamasında ya da boşanma gerçekleştikten sonra yoksulluk nafakası talebinde bulunulurken bunu şu 4 şartla özetleyebiliriz:

— Boşanma davasının sonuçlanmış olması,

— Nafaka için talepte bulunmak,

— Nafaka isteyen eşin boşanma sonrasında yoksulluğa düşmesi

— Talepte bulunan eşin ağır kusurlu sayılmaması.

Sonuncu şart üzerinde biraz duralım.

Nafaka isteyen eşin, mahkemece kusursuz, az kusurlu ya da eşit kusurlu bulunması önemlidir. Eğer bunların dışında boşanmadaki en büyük kusurun kendisine ait olduğuna hükmedilirse yoksulluk nafakasını talep etmesi söz konusu olamaz.

Bu arada boşanma davası sonuçlanana kadar tedbir nafakasının devrede olacağını belirtelim.

yoksulluk nafakası şartları

YOKSULLUK NAFAKASI NASIL BELİRLENİR?

Nafakanın belirlenmesinde en önemli kıstas, eşlerin ekonomik durumudur.

Yapılacak Sosyal Ekonomik Durum Araştırması sonunda hâkim, yoksulluk nafakası miktarını belirleyecektir.

Bu araştırma için mahkeme, tarafların ikametgâhlarının bulunduğu kolluk kuvvetine müzekkere yazıp araştırma yapılmasını ister.

MUTLAKA OKUMALISIN  Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılma

Araştırma içinde taraflara; kazançları, yan gelirleri, giderleri, sahip olduğu mal varlıkları, sağlık sorunları, bakmakla mükellef oldukları kişilere ilişkin sorular sorulur.

Sorulara verilecek cevaplar doğrultusunda düzenlenen rapor, çoğunlukla taraf beyanları üzerine inşa edilir.

Tarafların üzerine kayıtlı olan menkul ve gayrimenkul mal varlığı da yoksulluk nafakası miktarını belirlemede önemli bir ölçü olacaktır.

YOKSULLUK NAFAKASI TALEBİ NASIL OLUR?

Başta belirttiğimiz üzere yoksulluk nafakası talebi boşanma davası içerisinde talep edileceği gibi dava sonuçlandıktan sonra da talep edilebilir.

Önemle belirtelim ki boşanma davasıyla birlikte talep edilen yoksulluk nafakası için ayrı bir harç ödemek gerekmezken dava sonrasındaki talepte ayrı bir nispi harç ödeme yükümlülüğüyle karşılaşılacaktır.

Boşanma davası sonrası yoksulluk nafakası talebi için zamanaşımı süresiyse boşanmanın gerçekleştiği tarihten itibaren 1 yıldır.

Nafaka alacaklarının zamanaşımıysa 10 yıldır.

YOKSULLUK NAFAKASI NE KADAR?

Yoksulluk nafakasının miktarıyla ilgili Türk Medeni Kanunu’nun 176. maddesine bakmamızda fayda var:

“Tarafların malî durumunun değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hâllerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.

“Hâkim istem hâlinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.”

Yoksulluk nafakasını belirleyen en önemli ölçüt, nafakayı ödemeye yükümlü olan tarafın malî durumudur.

yoksulluk nafakası başvuru

YOKSULLUK NAFAKASININ SÜRESİ NE KADAR?

Hâkim, yoksulluk nafakasına süresiz olarak hükmeder.

Ancak nafaka alacaklısının yeniden evlenmesi ve taraflardan birinin ölümüyle kendiliğinden; yoksulluğun ortadan kalkması, evli olmadığı hâlde fiilen evliymiş gibi başka biriyle yaşaması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi durumunda da mahkeme kararıyla kaldırılabilir.

YOKSULLUK NAFAKASI ÖDENMEZSE

Yoksulluk nafakasını ödemeyen tarafa, alacaklının şikâyeti üzerine 3 aya kadar tazyik hapsine karar verilir.

Hapis cezası başladıktan sonra borç ödenirse borçlu tahliye edilir.

MUTLAKA OKUMALISIN  Yıllık İzin Süresi Nasıl Hesaplanır?

Ayrıca borçlunun, nafakanın kaldırılması veya azaltılmasıyla ilgili dava açmış olması hâlinde, ileri sürdüğü sebepler dikkate alınarak tazyik hapsinin uygulanması bu davanın sonuna bırakılabilir.

Ödenmeyen aylık nafakaya ilişkin şikâyet en çok 3 ay içinde yapılmalıdır.

NAFAKA BİLGİSİNDE AVUKAT DESTEĞİ

Boşanma davalarının ayrılmaz bir parçası olarak görülen nafaka işlemleriyle ilgili gereken hukuk bilgisi için avukat desteği alınması oldukça önemlidir.

Nafaka talep edilen tarafın kayıtlı ve kayıt dışı geliriyle mal varlığının tespit edilmesi için paylaşılacak bilgiler sonuçta etkili olacaktır.

Sosyal Ekonomik Durum Araştırması’nda kolay ortaya çıkmayacak sonuçlara bu bilgilerin kanıtlanarak eklenmesi nafakanın miktarında etkili olabilecektir.

Boşanma kararıyla beraber yoksulluk nafakasının, maddî-manevî tazminatın önem kazandığını belirtmemizde fayda var.

Alınacak avukat desteğiyle davanın ayrılmaz parçası olan bu konularla ilgili sonuca ulaşmak da kolaylaşacaktır.

yoksulluk nafakası nasıl alınır

İŞE GİREN EŞİN NAFAKASI KESİLİR Mİ?

Konuyla ilgili yaygın anlayış, mahkemenin, cüzi yoksulluk nafakasına hükmetmesi üzerinedir.

Daha önce değindiğimiz yoksulluk nafakasının belli şartlar içindeki süresizliği de bu açıdan bakıldığında tartışılmaktadır.

Nafakayı ödemekle yükümlü tarafın gelir kaybı, ekonomik sebeplerin işine olumsuz yansıması, nafaka alan tarafın evliliği, evlilik dışı yaşadığı hayat ve asgari ücretten daha fazla maaşı olan bir işte çalışması.

Özellikle belirtelim. Nafaka yükümlüsü, nafaka alan tarafın işe girmesiyle soluğu genelde mahkemede alarak durumu ispat edip nafaka ödemekten kurtulmaya çalışmaktadır.

Hâlihazırda bulunan Yargıtay kararına baktığımızda asgari ücretli bir işte çalışmak nafaka hakkının kaybına neden olmamaktadır.

Yargıtay kararıyla ortaya çıkan sonuç şu: “Asgari ücret, kişiyi yoksulluktan kurtaracak düzeyde değildir.”

Böyle bir durumda yerel mahkemeler, genelde nafakanın kaldırılmasına hükmederken Yargıtay’ın kararıyla hüküm bozulmaktadır.

Yargıtay’ın emsal kararı sonrası yerel mahkemelerde de asgari ücretli bir işte çalışmanın nafaka hakkının kaybına neden olmayacağı yönünde hükümlere zemin hazırlayacağı ortadadır.

MUTLAKA OKUMALISIN  Velayet Sahibinin Çocuğu Göstermemesi

SONUÇ

Evlilik aşamasında ve evlilik kurumu içinde kolay düşünülmeyen boşanma sürecinde maddî-manevi tazminatın ve nafakanın önemini yazımız içinde vurgulamaya çalıştık.

Boşanma kararından sonra en çok üzerinde düşünülen konu olması nedeniyle yoksulluk nafakası önemli bir kavramdır.

Nafakanın, maddî-manevî tazminatı da beraberinde düşündürdüğü bilinen bir gerçektir.  

Evliliklerin huzur ve mutluluk içinde yaşanması ne boşanmanın ne de süreç içinde yer alan tazminat, nafaka durumlarının araştıracağınız konular arasında yer almamasını dileriz.

Diğer Yazılarımız:

İştirak Nafakası

Nafaka Ödenmezse Ne Olur?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button