Özel Okul Öğretmenlerinin Kıdem Tazminatı Hakkı

Özel Okul Öğretmenlerinin Kıdem Tazminatı Hakkı

Özel öğretim kurumlarında belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan öğretmenler, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na tabidir. Özel okul öğretmenlerinin kıdem tazminatı hakkı konusundan önce belirli süreli iş sözleşmesinin yasal tanımı yapılması gerekir. İş Kanunu gereğince belirli süreli iş sözleşmesi; belirli süreli işler için işçi ile işveren arasında gerçekleştirilen sözleşme ya da belli bir işin tamamlanması veyahut belli bir olgunun ortaya çıkarılması gibi nesnel şartlara bağlı olarak işçi ile işveren arasında yapılan sözleşmelerdir. Belirli süreli iş sözleşmeleri yazılı olarak ve en az bir yıl süreli akdedilmek zorundadır. Özel okullarda öğretmen sözleşmeleri bu kapsama girmektedir.

Belirli Süreli İş Sözleşmeli Öğretmenlerin Kıdem Tazminatı Hakkı Var mıdır?

5580 sayılı yasa gereğince belirli süreli iş sözleşmesi akdeden ve kıdem tazminatına hak kazanan kişiler; özel öğretim kurumlarında çalışan yönetici, öğretmen, usta öğretici ve uzman öğreticilerdir. Bu kişiler ile özel öğretim kurumlarının kurucusu ya da kurucu temsilcisi yani işveren arasında akdedilen sözleşmeler 5580 sayılı kanuna tabidirler. Özel okul öğretmenleri özlük hakları mevcuttur fakat özel okul öğretmenlerinin kıdem tazminatı hakkı tartışmaya açıktır. Kıdem tazminatına hak kazanma açısından belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan öğretmenlerin durumu İş Kanunu’nda açıkça ve ayrıca belirtilmemiştir. Bu sebeple Yargıtay Kararları ile belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan öğretmenlerin kıdem tazminatı kazanması hususu şekillenmiştir. Yerleşik Yargıtay Kararları, belirli süreli iş sözleşmesi her sene yenilenen bir öğretmenin hiçbir haklı neden göstermeksizin sözleşmesinin yenilenmemesi durumunda öğretmen, kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Yani işverenin belirli süreli iş sözleşmesini yenilememekte haklı bir sebebi olmak zorundadır. Hiç bir haklı sebep yokken belirli süreli iş sözleşmesinin feshedilmesi ya da yenilenmemesi durumunda özel okul öğretmenleri kıdem tazminatı hakkı kazanır. Özel okul ve dersane öğretmenlerinin hakları kapsamında kıdem tazminatı vardır. Bu noktada önemli olan işverenin belirli süreli iş sözleşmesini yenilememesinin nedenidir. İşverenin belirli süreli iş sözleşmesini yenilememesinde haklı bir sebep bulunmaması durumunda özel okul öğretmenlerinin kıdem tazminatı hakkı kazanacağı Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararı ile belirlenmiştir.

Özel Eğitim Kurumlarında Ihbar Ve Kıdem Tazminatı Hakkı

Özel öğretim kurumlarında çalışan özel okul öğretmenleri bir yıl belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışmakta ve her yıl belirli süreli iş sözleşmesi bir yıl daha yenilenmektedir. İş Kanunu gereğince belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin her yıl belirli süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından yenilenmesi durumunda belirli süreli iş sözleşmesi, belirsiz süreli iş sözleşmesine dönüşecek ve işçi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışıyormuş gibi işçilik alacaklarına kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanacaktır. Fakat burada özel okul öğretmenleri konusunda ayrı bir düzenleme mevcuttur. Özel okul öğretmenleri ile yapılan belirli süreli iş sözleşmesi her yıl yenilense bile belirli süreli iş sözleşmesi niteliğini korurlar. Yani bu sözleşmeler, bir süre sonra belirsiz süreli iş sözleşmesine dönüşmezler. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında her yıl yenilenen özel okul öğretmenlerinin belirli süreli iş sözleşmelerinin, belirsiz süreli iş sözleşmesi dönüşmeyeceği bu yüzden de özel okul öğretmenlerinin ihbar tazminatı hakkı bulunmadığına karar verilmiştir. İş Kanunu’nun 17. Maddesi uyarınca ihbar tazminatına karar verilmesi için belirsiz süreli iş sözleşmesinin bulunması zorunludur. Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan özel okul öğretmenlerinin sözleşmesinin feshedilmesi halinde kıdem tazminatı hakları doğacak fakat ihbar tazminatı hakları kesinlikle olmayacaktır.

Call Now Button DMCA.com Protection Status