Beşiktaş İş Hukuku Avukatı

İş Hukuku işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır ve günümüzde gidierek hem daha da karmaşıklaşıyor hem de kuralları değişiyor çünkü internetin yaygınlaşması ve iş dünyasının globalleşmesiyle birlikte iş hukukun kapsamı da genişliyor. Bu durum hem şirketler için hem de çalışanlar için iyi bir iş hukuku avukatını eskiye göre çok daha gerekli kılıyor. Beşiktaş İş Hukuku Avukatları iş davalarında en iyi hizmeti vermek için çalışıyor. Çetinkaya Hukuk İş Hukuku Avukatlarından iş davalarınız için gereken her türlü desteği alabilirsiniz.

Beşiktaş İş Hukuku Avukatı, İş Sözleşmesi

İş hukuku bakımından en önemli konulardan biri iş sözleşmeleri… İş sözleşmeleri hem işvereni hem de işçiyi herhangi bir sorunda koruma altına almak adına önemli. Bu nedenle iş sözleşmesinde yer alan maddelerin titizlikle hazırlanması gerekiyor ki bunun için de iyi bir iş hukuku avukatının yönlendirmeleri oldukça değerli. Ayrıca her iş sözleşmesi de birbiriyle aynı değil, iş sözleşmelerinin de türleri ve buna bağlı olarak değişen yanları var. Öncelikle “İş sözleşmesi nedir?” sorusunun cevabını verelim. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre iş sözleşmesi “Bir çalışan ve bir işveren arasında kurulan iş ilişkisine dayalı, işçinin iş görmeyi, işverenin de bu işe karşılık ücret ödemeyi taahhüt ettiğini gösteren sözleşmedir.” İş sözleşmesi işin yapısına ve işçinin çalışma şekline göre farklılıklar gösterebiliyor. Tam zamanlı, yarı zamanlı, deneme süreli iş sözleşmeleri, çağrı üzerine çalışma ve takım sözleşmeleri olmak üzere farklı iş sözleşmeleri hazırlanıyor.

İş Sözleşmesi Türleri

İşin niteliğine, süresine ve kapsamına göre iş sözleşmeleri farklılık gösterebiliyor. Buna göre iş sözleşmesi türleri ve açıklamaları şöyle:

  1. Belirli ya da belirsiz süreli iş sözleşmeleri: İş sözleşmeleri belirli ya da belirsiz süreli olarak hazırlanabiliyor. Kanunda şöyle ifade ediliyor: “İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir.” Buradan da anlaşılacağı gibi işin ne zaman biteceği biliniyor ya da tahmin ediliyorsa sözleşme belirli süreli yapılıyor. Belirsiz süreli iş sözleşmesi ise iş ilişkisinin belirli bir süreye bağlanmadığı durumlarda yapılıyor. Belirsiz süreli iş sözleşmeleri işçiye, ihbar öneli ve iş güvencesi hükümlerinden faydalanmasını sağladığından belirli süreli iş sözleşmelerine göre işçiler açısından daha avantajlı oluyor.
  2. Sürekli ya da süreksiz iş sözleşmeleri: İş Kanununda, nitelikleri bakımından en çok 30 iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere ise “sürekli iş” Yani 30 günden az sürecek olan bir iş için süreksiz bir iş sözleşmesi hazırlanıyor. 30 günlük süre hesaplanırken takvim günü değil, iş günü baz alınıyor. Hafta sonu tatilleri, resmi tatiller ve işe ara verilen günler hesaplamaya dahil edilmiyor. İş Kanunundaki birçok hükmün süreksiz işlerde uygulanmadığının altını çizmekte fayda var. Süreksiz işlerde deneme süresi, yazılı iş sözleşmesi, iş akdi feshinde bildirim yapılması, ihbar öneli, ihbar ve kıdem tazminatı da geçerli sayılmıyor.
  3. Yarı ya da tam süreli iş sözleşmeleri: Part time, yani yarı zamanlı çalışma, özellikle son yıllarda çok karşımıza çıkan bir çalışma şekli… İş Kanunu bu çalışma şekline ilişkin olarak hazırlanan sözleşmeye ilişkin “İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir” diyor.
  4. Çağrı üzerine çalışma: Yarı zamanlı çalışma şeklinin bir alt kolu olarak kabul ediliyor ve kanunda “Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi, çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesidir” şeklinde yer alıyor. Bu bağlamda işverenin işçiye ihtiyaç duyması halinde, işçiye yapılan çağrıyla ilişki kuruluyor ve yazılı bir sözleşme hazırlanıyor. Bu sözleşmede çalışma süresi ve çalışma saati yer alıyor. Sözleşmede günlük çalışma süresi yazılmamışsa her çağrıda işçi en az 4 saat çalıştırılabiliyor.
  5. Deneme süreli çalışma: Bazı işlerde işveren deneme süresi isteyebiliyor. Bu deneme süresi, işçinin ve işverenin birbirini tanıması, işin o işçi için uygun olup olmadığının anlaşılması adına önemli oluyor. Deneme süresi en fazla 2 ay olabiliyor. Ancak toplu iş sözleşmelerinde bu süre taraflar anlaşmışlarsa 4 aya kadar çıkabiliyor. Deneme süresinde işçinin sigorta priminin yatırılmasının zorunluğunu da unutmayın.
  6. Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri: Takım sözleşmesi İş Kanununda “Birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı temsilen bu işçilerden birinin, takım kılavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı sözleşmeye takım sözleşmesi denir” olarak yer alıyor. Bu bağlamda hazırlanan iş sözleşmesinde takıma dahil olan her çalışanın bilgisi açıkça yer almalı ve imzaları bulunmalı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button DMCA.com Protection Status