Evlenen Kadının Kıdem Tazminatı Hakkı

evlenen kadının kıdem tazminatı hakkı

Çalışanlar arasında nikah tazminatı olarak da bilinen evlilik nedeniyle iş akdi feshi, 4857 sayılı İş kanunun 120. maddesinin yollamasıyla yürürlükte bulunan 1475 sayılı yasanın 14. maddesinde  belirtilen “bayan  işçinin evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde evlilik sebebiyle iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanacağı” hükme bağlanmıştır. Evlilik tazminatı yeni yasa gereğince verilen bu hak yalnızca bayan eşe tanınmıştır. Resmi evlilik işlemlerinin tamamlanmasından itibaren 1 yıl içerisinde evlenen kadının kıdem tazminatı hakkı kullanılmak zorundadır.

Evlenen Kadın Kıdem Tazminatını Alması İçin Nasıl Bir Yol İzlemesi Gerekir?

Evlenen kadının kıdem tazminatı hakkını alabilmesi için öncelikle işverene hitaben yazılan evlilik sebebi ile iş akdi feshini içeren bir dilekçe ile notere gitmesidir. Noterde evlilik cüzdanı tarihini içeren belgesini de ekleyerek, bu dilekçeyi işverene noter aracılığıyla göndermesi gerekir. Böylece yapılan fesihte, işverenin eline dilekçe ulaşmadığı ya da çalışanın evlendiğine dair bilgisi olmadığı iddiaları çürütülmüş olur. Evlenen kadının kıdem tazminatını noter tebliğine rağmen ödemeyen işveren karşısında kadın çalışan derhal İş Mahkemesinde dava açmalıdır. Kötü niyetle kıdem tazminatı ödemeyen işverenlere, tazminatın yanı sıra dava masrafları ve avukatlık ücretlerinin ödetilmesi söz konusudur. Ayrıca işverene, kadın çalışanın tazminatı hak ettiği tarihten itibaren bankalar tarafından uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte ödeme çıkacaktır. Bu yüzden evlenen kadının kıdem tazminatı hakkı konusunda işverenlere kadın çalışan ile yazılı olarak anlaşması önerilmektedir.

Evlilik sebebiyle iş akdini sona erdiren kadın çalışan, işverene ihbar öneli vermek zorunda değildir. Yani kadın çalışan, evlilik cüzdanı ile dilekçesini işverene verdiği takdirde yanında 15 gün ya da daha fazla süreler çalışmak zorunda değildir. İhbar zorunluluğu olmayan kadın çalışan bu sebeple ihbar tazminatına da hak kazanamaz. Kadın çalışan evlilik için izne ayrılır ve tekrar geri dönmeyip devamsızlık yapması halinde kadın işçinin iş akdini evlilik nedeniyle feshettiği anlaşılmaktadır.

MUTLAKA OKUMALISIN  Deneme Süresinde İşten Ayrılma Veya Çıkarılma

Evlilik sebebiyle iş akdini fesheden kadın çalışan, daha sonraki dönemlerde çalışma hakkını kaybetmez. Çalışma hayatı yasalar gereğince kısıtlanamaz ve çalışma özgürlüğü anayasal güvence altındadır. Fakat evlilik sebebiyle iş akdini fesheden kadın çalışan, işsizlik sigortası hakkından yararlanamaz.

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma Tazminat Hesaplama

Evlenen kadının kıdem tazminatı almaya hak kazanabilmesi için resmi nikah tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde işten ayrılması ve işyerindeki çalışma süresinin en az 360 gün olması gereklidir. Bu iki koşulu sağlaması durumunda evlenen kadın kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Evlilik tazminatı hesaplama 2018 şu şekildedir. 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren taban tazminat tutarı 2018 taban asgari ücrete göre belirlenmektedir. Buna göre 1 tam yıllık çalışma için ödenecek en düşük kıdem tazminatı tutarı 2029,50 TL olacaktır. Ödenecek en yüksek kıdem tazminatı tutarı ise en yüksek emekli maaşı alan devlet memuruna yıl içinde azami ödenecek ikramiye tutarına göre belirlenmektedir. Bu tutar 5001,76 TL olarak belirlenmiştir.

Evlilik Tazminatı Dilekçe Örneği

…..İnsan Kaynaklarına/Müdürlüğe

……/…./20… Tarihinden itibaren işyerinzide çalışmaktayım. …./…../20.. tarihinde evlendim. 1475 sayılı İş Kanunu’nun kıdem tazminatıyla ilgili yürürlükteki 14. maddesine dayanarak, evlilik nedeniyle …/…/20…. tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iş sözleşmemi sona erdiriyorum.

Gerekli işlemlerin yapılması ve kıdem tazminatımın tarafıma ödenmesi hususundaki talebimi bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Adı soyadı

İmza

T.C. No:

Ek: Aile cüzdan fotokopisi

Diğer Yazılarımız:

Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Hakkı

İstifa Eden İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı

Click to rate this post!
[Total: Average: ]
Call Now Button