Yıllık 270 Saati Aşan Fazla Çalışma İşçiye Fesih Hakkı Verir Mi ?

Fazla mesai yapıyorum karşılığını alıyorum iş sözleşme mi fesih edebilir miyim?

İş sözleşmesinde işçinin 270 saate kadar çalışması maaşa dâhil edilmiş ve işçi sözleşme ile fazla mesai yapmaya onay vermiş işçi yıllık 270 saatten fazla mesai yapıyor (örneğin 300 saat) karşılığı maaş bordrosuna yansıtılıyor işçi 270 saatten fazla mesai yapıyorum diyerek karşılığını aldığı halde iş akdini fesih edebilir mi?  Kıdeme hak kazanır mı?

-4857 sayılı iş Kanunu’nun 24/f maddesi uyarınca işverenin yasal çalışma koşullarına uymaması durumunda işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal fesih etme hakkı bulunmaktadır.

İş kanununda yıllık azami 270 saat fazla çalışma süresi düzenlenmiştir. İşçi 270 saatten fazla mesai yapması halinde, fazla mesai ücretleri ödenmiş olsa bile işçinin işverenin çalışma koşullarına uymaması nedeniyle haklı nedenle derhal iş sözleşmesini fesih etme hakkı bulunmaktadır.

Emsal Yargıtay kararına göre; Somut olayda işveren tarafça davacı işçiye fazla çalışma yaptırıldığı ve yapılan fazla çalışmanın bordrolarda gösterilerek ödendiği tartışmasızdır yılın başında davacıdan alınmış olan taahhütnameye göre davacı işçi fazla çalışma yapayı taahhüt etmiştir. Fazla çalışma yaptırılması durumunun işçi yönünden haklı fesih nedeni oluşturabilmesi için fesih tarihinde 270 saatin üzerinde fazla çalışma yaptırıldığının ispatı gerekir.(Y.7HD  K. 2015/23183 E. 2015/13240 T. 29.06.2015)

Üsküdar işçi avukatı, Üsküdar iş avukatı, Üsküdar iş davası, Üsküdar fazla mesai avukatı,  Ümraniye işçi avukatı, Ümraniye iş avukatı, Ümraniye iş davası, Ümraniye fazla mesai avukatı, Çekmeköy işçi avukatı, Çekmeköy iş davası, Çekmeköy fazla mesai avukatı, Ataşehir işçi avukatı, Ataşehir iş davası, Ataşehir fazla mesai avukatı, Çengelköy işçi avukatı, Çengelköy iş davası, Çekmeköy fazla mesai avukatı, Gebze iş avukatı, Gebze işçi avukatı, Gebze fazla mesai avukatı,

Click to rate this post!
[Total: Average: ]
MUTLAKA OKUMALISIN  Doktor Uygulama Hatası (Malpraktis) Tazminat Davası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button