Kategori Arşivleri: Pratik Bilgiler

Kadıköy Boşanma Avukatı

Evlilik birliğini ortadan kaldıran nedenlerden biri de boşanmadır. Eşlerden birinin yasada öngörülen boşanma nedenlerinden birine dayalı olarak açacağı dava sonucunda koşulları oluşmuş ise hâkim kararı ile evlilik birliğine son verilir. Kadıköy boşanma avukatı olarak boşanma sebebinin değerlendirilmesi, 6284 Sayılı Ailenin ve Kadına Karşı Şiddettin Önlenmesine dair kanun kapsamında koruma kararı çıkartılması, tedbir talepli boşanma davası […]

Üsküdar Boşanma Avukatı

Evlenmekle eşler ruhsal, bedensel ve ekonomik açıdan çocukları ile birlikte bir birliktelik oluştururlar. Bu hususlardan birinin eksikliği, eşler açısından duygu ve düşünce birliğinin zayıflaması ya da ortadan kalkması, sevgi ve saygının yerine hakaret, saldırı, kin ve nefret alması birliğin temelinden sarsıldığını gösterir. Evlilik birliğini temelinden sarsan hareketlerin en önemli özelliği bilerek ve isteyerek yapılmasıdır. Üsküdar […]

Avukata Danışma Ücreti Ne Kadardır?

Avukatlık meslek koşulları gereği kritik bir önem taşıyor. Zira maddi ve manevi zararın oluşmasını ya da oluşmamasını, kişinin lehine ya da aleyhine karar alınıp alınmamasını doğrudan etkileyen bir meslek olması nedeni ile sık sık eleştirilen konular arasında yer alan avukatlık mesleği dönem dönem ücretleri ile de gündeme gelmektedir. En çok aranan konuların başında hiç şüphesiz […]

Gece çalışması ve Fazla mesai

İş hayatında en geç saat 20:00’de başlayarak, en erken saat 06:00’ya kadar geçen gün dönemidir. Gece dönemi her durumda en fazla 11 saat sereceği belirtilmektedir. İş yasasında, işçilerin gece çalışmalarının günde 7,5 saatti geçemeyeceği belirlenmiştir. Günlük çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan çalışmalar da, gece çalışması sayılacağından, günde 7,5 saati aşamayacaktır. Yasalarda yer alan […]

İşverenler işçilerin ücretlerinde indirim yapabilirler mi? İş sözleşmesini fesih eden işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır mı? “Kıdem tazminatı avukatı”

İşveren, ücret şartlarında tek taraflı değişiklik yapamaz. İş kanunun 62. Maddesi hükmü gereği işçinin ücretinde eksilme yapılamaz. “Kıdem tazminatı avukatı” olarak yasal hakların korunması hususunda hizmet vermekteyiz.  İşçinin maaşından eksiltme yapılması halinde işçi iş sözleşmesini fesih edebilir. Kıdem tazminatı almaya hak kazanır. “Kıdem tazminatı avukatı” olarak büromuza başvurulması halinde ihtarname düzenlenmesi ve iş sözleşmesinin fesih […]

İşçinin, işyerinde işverenine, çalışan diğer işçilere söz ve davranışlarıyla sataşması veya cinsel tacizde bulunması, işverene tazminatsız fesih hakkı verir mi?

İşçinin işyerinde kavga ederek başka bir işçiyi tehdit veya tahrik etmesi, sarkıntılık etmesi, amirini tehdit etmesi tazminatsız fesih nedenidir. İşçi ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanamaz. Büromuzda Üsküdar İşçi avukatı, Üsküdar İş hukuku avukatı gibi hukuki hizmetler verilmektedir. 

İşçinin, başka bir iş bularak istifa etmesi halinde veya ücretini az bularak istifa etmesi halinde işyerinde kıdem ve ihbar tazminatı alması mümkün müdür?

Kendisine verilen ücreti az bularak iş sözleşmesini fesih eden işçi ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanamaz. Büromuzda Üsküdar İşçi avukatı, Üsküdar İş hukuku avukatı gibi hukuki hizmetler verilmektedir. 

“İşe iade davası” işten çıkartıldım yasal haklarım nelerdir? “iş güvencesi” nedir? “işe iade avukatı”

4857 sayılı İş yasasının iş güvencesini düzenleyen 18,19,20 ve 21. Maddeleri sırayla, iş sözleşmesi feshinin geçerli bir sebebe dayandırılmasını, feshin usulünü, itirazı ve geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçlarını düzenlemiştir. “İşe iade avukatı” olarak feshin usulünü,  yapılan feshin geçersiz sebeple yapılıp yapılmadığı hususunda profesyonel olarak hizmet vermekteyiz. İş yasasının 18.maddesinin birinci fıkrasında, otuz veya daha fazla […]

“İşe iade davası” Feshin son çare olması ilkesi

“İşe iade davası avukatı” olarak her somut olayın detaylı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Fesih için geçerli bir sebebin var olduğu düşünülse bile, işverenin fesih yoluna gitmeden önce her türlü tedbiri denemiş olması ve fesihten başka bir çarenin kalmamış olması gerekmektedir. İşverenin fazla çalışmaların azaltılması, meslek içi eğitim verilmesi, kısa çalışma yapılması veya ücretli/ücretsiz izin kullandırılması gibi […]

Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Türk Vatandaşlığının kazanılması çeşidine göre Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile hazırlanan dilekçe formu doldurularak başvuru yapılabilir. Dilekçe içerisine; pasaport, fotoğraf, evlenme, evlat edinme, oturma ya da çalışma izni evrak örneği, doğum belgeleriyle var ise vekillik belgesiyle başvuru çeşidine göre sağlık raporu ve benzeri belgeler eklenerek başvuru yapılır.  Başvuru Hakkında Detaylı Bilgiler  Yetkili makamın […]

Call Now Button DMCA.com Protection Status