İş Kazası Geçiren İşçinin Hakları Nelerdir?

Son yıllarda iş kazalarının artış göstermesi ile birlikte bu kazalar hakkında bazı önemli çalışmalar gerçekleştirilmeye başlanmıştır. İş kazası kapsamına giren durumlar şu şekilde açıklanabilir: işçilerin, iş yerinde ya da iş yeri haricinde, işveren tarafından verilen bir görevi yerine getirirken aldığı fiziksel ya da ruhsal hasar iş kazası kapsamına girmektedir. Bu durumda dikkat edilmesi gereken nokta şudur: iş yerinde meydana gelen bir kazanın iş kazası kapsamına girebilmesi için, işçinin ille de fiziksel bir hasar görmesi gerekmez. Yapmakta olduğu işten kaynaklanan bazı ruhsal hasarlar da işçiyi olumsuz yönde etkilediği için bu da iş kazası olarak görülmelidir.

İşçinin kendi işi haricinde başka bir iş ile uğraşırken birtakım hasara maruz kalması da iş kazası olarak sayılabilir. Örneğin; işçilerin, işveren tarafından verilen bir araç ile olan gidiş ve gelişlerinde kaza yapması veya işverenin isteği doğrultusunda başka bir noktadaki işe giderken meydana gelen kazalar, iş kazası kapsamına girmektedir. Ayrıca bir kazanın, iş kazası sayılabilmesi için işçinin belli bir hasara maruz kalması da gerekmez. Aynı zamanda kazadan belli bir süre sonra baş gösteren fiziksel ve ruhsal hasarlar da iş kazası kategorisinde yer almaktadır.

İş Kazası Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Meydana gelen iş kazalarında hem işveren hem de işçinin hak kaybına maruz kalmaması için tüm prosedür en doğru şekilde uygulanmalı ve her adım dikkatli bir şekilde takip edilmelidir. Meydana gelen herhangi bir iş kazasından sonra ilk görev işverene düşmektedir. Öncelikle işveren, iş kazası meydana geldikten sonra mutlaka bölgede bulunan kolluk kuvvetlerinin kazadan haberdar olmasını sağlamalıdır. Bunun ardından da SGK Bölge Müdürlüğü’ne kaza hakkında bir dilekçe yazılmalıdır.

MUTLAKA OKUMALISIN  Miras Hukuku Nedir?

SGK Bölge Müdürlüğü kaza ile ilgili haberi aldıktan sonra kazanın gerçekleştiği bölgeye bir müfettiş göndermektedir. Müfettişlerin görevi ise bölgede araştırma yaparak, işveren ve kazaya maruz kalan işçi başta olmak üzere herkesi sorgulayarak kazanın, iş kazası olup olmadığı sonucuna varmaktır. Kazaya maruz kalan kişinin o anda sorgulanması mümkün değilse, o an olay yerinde bulunan diğer işçilerin sorgulanması sağlanır. Bu noktada önemli olan kazanın, iş kazası kapsamında olup olmadığıdır.

İş Kazası Durumunda İşçinin Sahip Olduğu Haklar Nelerdir?

Meydana gelen iş kazalarında, işveren kazazedenin tüm hastane masraflarını karşılamalıdır. Ayrıca tedavi süresince işçi, geçici olarak iş göremezlik ödeneği alma hakkına da sahiptir. İşçinin maluliyet durumu var ise, maluliyet durum tespiti yapılır. Eğer ki maluliyet durumu oranının üzerinde ise kişiye maluliyet aylığı bağlanabilir. Ayrıca iş kazasına maruz kalan işçinin hakları işveren tarafından ihlal edilirse işverene yönelik olarak hem maddi hem de manevi olarak tazminat davası açılabilir.

İş kazası geçiren kişinin bu süreçte yapması gereken ise iş kazasının takibini yapmasıdır. Eğer kişi bu takibi yapamayacak kadar sağlıklı değilse bu takip yakınları tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu süreçte SGK tarafından kazazedeye gerekli tıbbi yardım sağlanmakta ancak işçi ve yakınları adına herhangi bir manevi yardım yapılmamaktadır. Bu durumda işçi bu manevi yardımı işvereninden talep etme hakkına sahiptir. Ancak iş kazasından sonra işçinin elde ettiği haklar beş yıl içerisinde zaman aşımına uğramış olur. Bu yüzden işçi veya yakınları kazadan sonra doğan hakları en iyi biçimde takip etmeli ve bu haklardan en doğru şekilde yararlanmalıdır.

İşçilerin, herhangi bir kazaya maruz kalıp da ardından başvuruda bulunmaması ya da işverenin iş kazası bildirimi oluşturmaması hem işveren hem de işçi açısından büyük sorunlar ortaya çıkarabilir.

MUTLAKA OKUMALISIN  Fiili Ayrılık Sebebiyle Boşanma

Diğer Yazılarımız:

İş Kazası Nedir, iş kazasını işverenin bildirim zorunluluğu var mıdır?

Sigortasız Çalışan İşçinin Hakları

Click to rate this post!
[Total: Average: ]
Call Now Button