Doğum Borçlanması Nedir?

doğum borçlanması nedir

Bir çocuğun dünyaya gelip yetiştirilmesinde en büyük yükü taşıyan kadınlardır.

Hem çalışma hayatında yer almak hem de anne olmak oldukça meşakkatli bir durumdur.

Çalışma hayatında kayıtlı olarak yer alan kadınların emeklilik zamanı yaklaştığında ortaya çıkan önemli kavramlardan birisi doğum borçlanmasıdır.

Doğum borçlanması, kadının sigorta başlangıç tarihinden sonra yaptığı doğum ya da doğumları kapsayan bir haktır. Bu hak 1 Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe giren yasayla resmiyet kazanmıştır.

Doğum yapan sigortalı kadın, bu hakla bir doğum sonrasında 24 aylık süre için borçlanma hakkına sahiptir. Böylece bir çocuk için 720 güne kadar doğum borçlanmasına gidilebilir.

Burada önemli ayrıntı, bu 24 aylık süreçte anne adına sigorta primi ödenmemiş olmasıdır.

Doğum borçlanması en fazla 3 çocuk için (en fazla 6 yıl) yapılabilir ve her çocuğun sağlıklı doğması şartı aranır. Vefat eden çocuğun vefat tarihine kadar olan süre borçlanılabilir.

KİMLER DOĞUM BORÇLANMASI YAPABİLİR?

Doğumdan önce,

— Hizmet akdine tabi çalışması bulunan kadın sigortalılar,

— Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar,

— Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar ile bunların hak sahipleri talepte bulunabilirler.

Özetlersek; sigortalılık statüleri fark etmeksizin 4A’lı, 4B’li ve 4C’li yani SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı mensubu bütün doğum yapan kadınlar doğum borçlanmasından yararlanabilirler.

doğum borçlanması şartları

DOĞUM BORÇLANMASINA NASIL BAŞVURULUR?

Özel sektör sigortalıları en son çalışma ve hizmetinin geçtiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne ya da Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvurarak,

MUTLAKA OKUMALISIN  Bilişim Hukuku Nedir?

Kamu sigortalıları veya hak sahipleri “SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye / ANKARA” adresine borçlanma talep dilekçesiyle veya e-devlet kanalıyla başvuruda bulunarak doğum borçlanması yapabileceklerdir.

Burada önemli ayrıntı, doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının işvereninden belge istenilmeksizin kurum hizmet kayıtlarından tespiti yapılarak işleminin sonuçlandırılmasıdır.

DOĞUM BORÇLANMASININ ŞARTLARI NELERDİR?

Sigortalı kadının doğum nedeniyle çalışamadığı 2 yıllık süreyi borçlanabilmesi için şu şartları taşıması gerekir:

— Hizmet akdi kapsamında çalışanlar için sigortalılıklarının tescil edilmiş ve adına prim bildirilmiş-tahakkuk etmiş olması,

— Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında olan sigortalılar için prim ödenip ödenmediğine bakılmaksızın sigortalılıklarının tescil edilmiş/tahakkuk etmiş olması,

— Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılanlar için sigortalılıklarının tescil edilmiş olması,

— Kadın sigortalının doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık şartını yerine getirmesi,

— Doğumdan sonra adına prim ödenmemesi.

BORÇLANMA SÜRELERİ

Doğum borçlanması için ödenecek tutar, o yılki brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır.

Brüt asgari ücretin günlük tutarının %32’si 1 günlük doğum borçlanması tutarını verir. Bunun 7,5 katı ise günlük en yüksek borçlanma tutarıdır.

— Sigortalı kadının doğumdan sonraki 8 haftalık, çoğul gebelik halinde ise 10 haftalık süreleri, doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışması hâlinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süre dâhil toplam istirahat süresi ile birlikte toplam 2 yıllık süre borçlanılabilir.

— Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra adına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Prim ödenmiş süreler 2 yıllık süreden düşülerek kalan süre borçlandırılacaktır.

— Doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar olan süreler borçlanılabilir.

DOĞUM BORÇLANMASI SORGULAMA

Doğum borçlanmasına başvurulduktan sonra SGK’nın online işlemler sayfasından sorgulama yapılabilir.

MUTLAKA OKUMALISIN  Miras Davası İşlemleri

Yapılan doğum borçlanması sorgulamasıyla olumlu ya da olumsuz sonucu öğrenmek mümkün olacaktır.

DOĞUM BORÇLANMASI ÖDEMESİ NEREYE YAPILIR?

Doğum borçlanması ödemeleri PTT şubelerinden, anlaşmalı bankalardan ve SGK online tahsilat bağlantısından yapılabilir.

Doğum borçlanmasının ödenme süresi bir aydır. Bu süre içinde borçlanılan miktarın ödenmemesi hâlinde, başvuru iptal edilir.

Bu durumda kişinin yeniden ilgili kurumlara başvurusunu yapması beklenir. Borçlanmaya konu olan miktar tek seferde tahsil edilir.

Doğum borçlanması taksitlendirme ile ödenmez ancak bankalardan borçlanma için kredi çekilebilir. Bankadan çekilen kredi, bağlanan emekli maaşından kesinti yapılarak otomatik olarak ödenebilir veya kişi ayrıca ödeme de yapabilir.

DOĞUM BORÇLANMASININ FAYDALARI

— Doğum borçlanmasıyla kadınların emeklilik yaşı erkene çekilir. İleri yaşta emekli olmak yerine 6 yıla kadar geriye çekilen süreyle daha erken emeklilik hakkı elde edilir.

— Doğum yapan kadınların dışında 2 yaşından büyük çocukları evlat edinen kadınlar da doğum borçlanması hakkından faydalanabilir.

— 65 yaşın altındaki tüm kadın çalışanlar, doğum borçlanması hakkından yararlanabilir.

doğum borçlanması hesaplama

ASKERLİKLE DOĞUM BORÇLANMASI FARKI

Sigortalı erkeklerin askerlikte geçen süreyi emeklilik aşamasında borçlanma hakkını biliyoruz.

Dikkat edildiğinde sigortalıların borçlanma hakkı konuşulduğunda doğum borçlanmasından daha çok askerlik borçlanması konuşulur.

Bunda kadınların önceki yıllarda kayıt dışı çalışmalarından başlayarak daha geç iş hayatına atılmalarının payı vardır.

Askerlik borçlanması için erkeklerden, askere gitmeden önce ve askerlik hâlinde sigortalı olma şartı aranmazken kadınlarda doğum borçlanması için doğumdan önceki dönem için sigortalılık şartı aranır.

Yani bir kadının, doğum borçlanmasından yararlanması için doğumdan önce sigorta kaydının bulunması gerekir.

Durum bu şekliyle “Askerlik borçlanmasıyla doğum borçlanması arasında bir adaletsizlik yok mu?” diye soruların sorulmasına sebebiyet vermektedir.

SONUÇ

Kadınlar kayıtlı ya da kayıtsız olarak çalışma hayatının her aşamasında kendilerini gösterirken doğum öncesinde sigortalılık şartıyla doğum borçlanması hakkından yararlanabilirler.

MUTLAKA OKUMALISIN  Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Emekliliğe giden yolda bir çalışma gününün bile çok kıymetli olduğu bilinirken bir doğum için 720 gün borçlanma hakkını elde etmeleri oldukça önemlidir.

Borçlanacakları ücretin günlük tutarı yıllara göre değişiklik göstermektedir.

Bu hesapla 2020 yılında bir çocuk için borçlanma yapacak sigortalının 22 bin 602 lira 24 kuruş ödemesi gerekmektedir.

Sigortalı kadınların emeklilikleri yaklaşırken “Doğum borçlanması nasıl oluyor?” sorusuna bir parça cevap bulmalarında faydamız olduysa ne mutlu bize.

Diğer Yazılarımız:

Babalar İçin Doğum İzni Var mıdır?

İstifa Eden İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button