Kıdem Tazminatı Zamanaşımı Değişikliği

2017 yılının ikinci dönemi, çalışma hayatında değişimler yaşanmıştı. 25 Ekim’de yapılan değişiklikle birlikte kıdem tazminatında, zaman aşımı süresi 5 yıla kadar indirildi. Detaylı bilgileri yazımızın içeriğinde bulabilirsiniz.

 Zaman Aşımı Süreleri Nedir?

 Hukuki ve kanuni olarak herhangi bir mahkeme süresi sonrası, hakların kullanılabilmesi adına kişilere itiraz gibi nedenlerden dolayı zaman tanınır. Şöyle belirtelim. Kişinin herhangi bir tazminat, maddi haklar esasında, haklarını alabilmek veya itiraz etmek için, yasal süresi bulunur. Kanunen verilen sürenin aşılması, yasal olarak kişinin haklarının sona ermesi demektir.

 6098 sayılı kanunda yer alan 146. maddede ‘Kanunda farklı bir hüküm olmadıkça, alacaklar on yıllık süre aşımına tabidir’ yer alır. Hemen ardından gelen 147. maddede ise zaman aşım süresinin 5 yıl olma nedenleri şeklinde çeşitli tanımlamalar vardır. İş Hukuku açısından olaya baktığımız zaman, zaman aşım sürelerinin 10 ile 5 yıl arasında değişebildiğini görebiliriz. Kıdem tazminatı için süreler 10 yıldan 5 yıla sayılı kanunla 2017 yılının 25 Ekim’inde indirilmiştir.

 Kıdem Tazminatı İçin Zaman Aşımı Değişikliği

 İş Kanunda daha önce yer alan bilgiye göre, işçinin yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı, ihbar süreleri, ayrımcılık ve kötü niyet alacaklarının süresi 10 yıldı. Yapılan kanun değişikliğiyle süre 10 yılken, 5 yıla indirildi. Diğer ifadeyle, işçinin yukarıda saydığımız haklarına ilişkin mahkemeye başvurabilmesi süresi, 5 yıl süreyle sınırlandırıldı.

 Süre sonunda işçi, bağlı çalıştığı kişi ve kurumdan herhangi bir talepte bulunamayacak. Kanunda buna gerekçe olarak iş verenin gelecek planlaması yapamayacağı şeklinde bir açıklama yer alır. Daha sonra işçinin bu haklarının alması için 5 yıl süresi olduğu tanımlanır.

 Kanun değişikliğinin belirtilen açıklamasından diğer kısmında, işçinin haklarının 10 yıl sürede ertelenme ihtimalleri, ülke ekonomisinin gelişemeyeceği biçiminde açıklamalar görebiliriz. Kanunda yapılan bu değişiklikle birlikte;

 – Kıdem tazminatı başvuru süresi 10 yıl süreden, 5 yıla indirilmiştir. Ayrıca değişiklikle birlikte aşağıda yer alana tazminat alacaklarının süreleri 10 yıl süreden 5 yıla indirildi.

 – İhbar tazminatı,

 – Yıllık izin tazminatı,

 – Kötü niyet tazminatı,

 – Eşit davranma ihlali tazminatı, sürelerinde değişiklikler olmuştur.

 Kıdem tazminatında yapılan bu değişiklikle, işçinin yasal haklarının arama süresi indirildi. İşçi belirtilen konularda tazminat başvurusu yapmak için 5 yıl içerisinde mahkemeye başvurmak durumunda kaldı.

 Kanun Kimleri Kapsıyor?

 Yapılan değişiklik 25 Ekin 2017 tarihinde gerçekleşti. Değişiklik tarihinden itibaren, yukarıda belirttiğimiz nedenlerden ötürü sözleşmesi sona eren işçilerin, mahkeme başvuru süreleri 5 yıla indirilmiş oldu. Değişikliğin yapıldığı tarihten sonrası işçileri için süre 5 yılken, öncesinde sözleşmeleri sona erdirilen işçilerin başvuru süreleri 10 yıl olarak kaldı.

 Kıdem Tazminatında Dikkat Edilmesi Gerekenler

 Kıdem tazminatı için zaman aşımı süreleriyle ilgili ek maddelere yer verilmiştir. Yapılan tüm değişikliklerden işçinin kendi hakkını alabilmesi için dikkatli olması gerektiğini ortaya koyuyor. İşçi, kendi yasal haklarını korumak ve kıdem tazminatını almak için profesyoneller tarafından destek almalıdır.

 Hukuk büroları veya profesyonel avukatlar aracılığıyla, bu konuda neler yapılacağı hususunda, değerlendirmeler yapılabilir. İşçinin zaman aşımı süresinin, kapsama alanında önce olsa bile, zamanının net olarak ne zaman dolacağı ile bilgi sahibi olmalıdır.

 İş Veren Açısından Değişiklik

 İş verenler için bu sürelerin minimuma indirilmesi iki taraftan değerlendirilmiştir. İlki işçinin hızlı hareket etmesi sonucu, tazminatları daha erken vermek durumunda olmasıdır. İş verenin bu anlamda erteleme, uzatma gibi şansı kalmadı. İkinci değerlendirmede iş verenin avantajlı olduğu anlaşılmıştır. Buna göre iş veren işçinin haklarını bilmemesi, ertelemesi durumlarında 5 yıldan sonra herhangi bir tazminat ödemesine gerek bulunmuyor.

 – İşçi 5 yıl süreyle tazminat hakkına başvurmazsa veya ertelemeler olursa, (5 yıldan sonra) tüm alacak hakları sona ermiş olacak. İşveren tazminat ödemek durumunda kalmayacak.

 – İşçinin haklarını bilmemesi, işçi için avantaj olacak.

 İşçinin bu bakımdan haklarını bilmesi, profesyoneller tarafından destek alması zorunlu hale geldi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button DMCA.com Protection Status