Kategori Arşivleri: Pratik Bilgiler

Katılma Alacağı İhtiyati Tedbir Oranı

katılma alacağı

T.C. YARGITAY HUKUK DAİRESİ 2012/12527 2012/11374 25.9.2012 İHTİYATİ TEDBİR KARARININ KALDIRILMASI TALEBİNİN REDDİ ( Davalının Ekonomik Durumunu Tehlikeye Düşürecek ve Telafisi Mümkün Olmayacak Sonuçlar Doğuracak Biçimde İhtiyati Tedbir Kararı Verilmemesi Gereği – Pay Alacağı ve Katılma Alacağı ) PAY ALACAĞI VE KATILMA ALACAĞI DAVALARINDA KONULAN İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Reddi Talebi/Davacının Talebine Konu Alacaklar Bakımından […]

Tapu Kayıtlarında Hataların Düzeltilmesi Davası

tapu kayıtlarında hataların düzeltilmesi

Kişiler tapu işlemleri gerçekleştirirken ilgililerin bilgileri tapu kayıtlarına farklı şekilde geçebilmektedir. Bu durumlar genellikle isim, kimlik belgeleri, yevmiye numarası gibi bilgilerde meydana gelmektedir. Bu farklılıklar sadece eksiklik olarak değil bazen de fazlalıklar olarak da görülebilmektedir. Hal böyleyken tapu kaydına güvenerek işlem yapan her vatandaş ve özellikle hak sahibi olan taşınmaz malikleri işlemlerinde sıkıntılar yaşamakta, tapu […]

İsim ve Soyadı Değiştirme Davası

isim ve soyisim değiştirme davası

İsim ve soy isim değişikliği davalarında uzun zaman boyunca görevli mahkemeler Asliye Hukuk Mahkemeleriydi. Fakat Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin vermiş olduğu kararla birlikte görev problemi ortaya çıkmış ve Asliye Hukuk Mahkemesi ile Sulh Hukuk Mahkemesi görevli mahkemenin hangisi olacağı konusunda tereddüte düşmüştür. Nitekim bazı Asliye Hukuk Mahkemesi isim ve soy isim değişikliklerine karar verirken bazıları […]

Call Now Button