Tapu Kayıtlarında Hataların Düzeltilmesi Davası

tapu kayıtlarında hataların düzeltilmesi

Kişiler tapu işlemleri gerçekleştirirken ilgililerin bilgileri tapu kayıtlarına farklı şekilde geçebilmektedir. Bu durumlar genellikle isim, kimlik belgeleri, yevmiye numarası gibi bilgilerde meydana gelmektedir. Bu farklılıklar sadece eksiklik olarak değil bazen de fazlalıklar olarak da görülebilmektedir. Hal böyleyken tapu kaydına güvenerek işlem yapan her vatandaş ve özellikle hak sahibi olan taşınmaz malikleri işlemlerinde sıkıntılar yaşamakta, tapu memurları tarafından talepleri yerine getirilmemektedir. Tapu kaydında adı, soyadı veya herhangi bir bilgisi eşleşmeyen malikler mağdur olmakta ve temelde kendisinin olan taşınmazla ilgili işlem yapamamakta, bu taşınmazından tasarruf edememektedir. Bu hatalar kimi zaman açık bir şekilde fark edilebilirken bazen de oldukça güçlükle fark edilebilir. Böyle durumlar ile karşılaşıldığında da tapuda işlem yapılacağı zamanlarda çeşitli problemler ile karşılaşılma riski oluşur. Bu neden tapu kayıtlarında hataların düzeltilmesi için davalar açılabilmektedir.

Başvuru İçin Dilekçe Yazmak

Karşılaşılmış olan hatalar neticesinde tapu kayıtlarında hataların düzeltilmesi davası açmak için dilekçe yazmak gerekmektedir. Dilekçenin yazılacağı tapu müdürlüğüne delillerin de sunulması gerekmektedir. Dilekçe yazmak için;

  • Davacının adı, soyadı, TC numarası
  • Davalı olan sicil müdürlüğü
  • Davanın yeni tapuda düzeltilmesi
  • Deliller
  • İstem ve sonuç

Davada Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Nüfus Müdürlüğünden, kayıtta geçen kişi ile aynı kimlik bilgilerine sahip bir başka kişinin kaydının bulunup bulunmadığı sorulmalı, kaydı düzeltilecek kişinin nüfus kaydı, tapu ve dayanakları ile bağlantı oluşturacak şekilde incelenmeli, gerekirse kök kayıtlar da istenmelidir.
  • Taşınmazın bulunduğu mahalde kayıt maliki ile aynı ismi taşıyan başka kişi bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır.
  • İstem konusunda tanık dinlenmelidir.
  • Tüm bu araştırmalar sonucu hala kesin bir kanaat oluşmamış ise, tanıklar ve varsa tespit bilirkişileri de taşınmaz başında dinlenerek keşif yapılmalıdır.
MUTLAKA OKUMALISIN  Ümraniye İşçi Avukatı Ve İş Hukuku Avukatı

Açıklanan bu hususlar çerçevesinde yapılacak inceleme ve araştırma sonucu, tapu ve nüfus bilgileri arasında bağlantı ve tutarlılık sağlandığında davanın kabulü yoluna gidilmelidir. Davanın niteliği gereğince, yargılama harcı ve vekâlet ücreti maktu olarak belirlenmelidir. Tapu Sicil Müdürlüğü de yasal hasım olduğundan yargılama giderlerinden sorumlu tutulmamalıdır.

Görevli Olan Yetkili Mahkemeler

Yürürlükte olan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 383. Maddesine uyarınca çekişmesiz yargı işlerinde görevli olan mahkeme, aksine bir düzen bulunmadığı takdirde Sulh Mahkemeleri olmaktadır.

Tapu kayıtlarındaki hataların düzeltilmesi için tapu sahibi ya da tapu mirasçıları dava başvurusu yapabilir. Öte yandan 2002 yılında yürürlüğe giren Medeni Kanunumuzun 702. maddesi uyarınca ortaklardan her biri taşınmazın haklarını koruyabileceği gibi tüm ortakların bu durumdan yararlanması da söz konusu iken, ortaklardan herhangi biri de murisin tapu kayıtlarındaki hatasının düzeltilmesi için dava açma hakkına da sahiptir. Davayı, taşınmazın maliki ya da ölmesi durumunda mirasçıları açabilmektedir. Ancak devam eden başka bir davadan verilen yetki ile de bu davanın açılabilmesi mümkündür. Bu davanın davalısı ise taşınmazın bulunduğu yerdeki Tapu Sicil Müdürlüğü’dür.

Diğer Yazılarımız:

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Call Now Button