Sigortasız Çalışan İşçinin Hakları

sigortasız çalışan işçinin hakları

Bildiğiniz üzere, herhangi bir işletme, iş kanuna uygun olarak, çalıştırdığı kişilere sigorta yapmak ile yükümlüdür. Sigortasız bir işte çalışmak, hak kayıplarına neden olabileceği gibi, iş veren adına da ciddi tehlikeler oluşturmaktadır. Sonuç olarak, sağlık sigortası ve gün/prim yapılacak olan işçi sigortası ile mümkün olurken, çalışma esnasında meydana gelebilecek olan en ufak iş kazasında, hastaneye giden işçinin, sigortasız olduğu ve iş kazası kaynaklı mağdur olduğu ortaya çıkar ise, işverenlere çok ciddi yaptırımlar uygulanarak, ciddi para cezaları da karşısına çıkarılmaktadır. Bundan kaynaklı olarak bir işverenin, ilk görevi; çalıştırdığı işçilerin sigortalarını yapmasıdır. Eğer ki, işçi de sigortası olmadığı halde bu durumdan memnun kalıp işe devam eder ve bu durumda başkası tarafından şikâyet edilirse, yine işçi kişi de ciddi bir şekilde hak kayıplarına uğrayacaktır. Fakat bunula birlikte de sigortasız çalışan işçinin hakları da bulunmaktadır.

Sigortasız Çalışanın Şikâyet hakkı

Herhangi bir işletmede, iş vereni ile sigorta konusunda görüşmüş ve bu durumu bildirerek, sigorta primlerinin sisteme geçmediği fark eden işçi, hak kayıplarına uğramamak adına, bazı şikayetlerde bulunabilmektedir. İlk olarak, iş vereni bu konuda bilgilendirerek, sigortasının başlatılmasını talep edebilir. Eğer ki, sigorta belirtilen talepler doğrultusunda halen başlatılmıyor ya da eksik yatırılıyor, sosyal haklardan geri kalınıyor ise, işçi; ‘’ şikâyet hakkını ‘’ kullanabilir. Sigortasız çalıştırılmakta olan bir işçi ‘’ Sosyal Güvenlik Kurumu ‘’ bünyesinde bir şikâyet dilekçesi hazırlayarak, çalışmakta olan işletmeyi bu kuruma şikâyet edebilir.  Bu şikâyetin ise işte mevcut olarak faaliyet gösterdiği bir tarihte olmalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumunun bu şikâyeti değerlendirmeye alabilmesi için kişinin o tarihte sigortasız olarak bir yer de çalışıyor olması tespit edilmesi gerekiyor. Böylelikle işten çıkarılmadan önce bir şikâyet dilekçesi hazırlanır ise SGK’ nın da durumu tespit etmesi daha kolay olacak ve olumlu bir sonuç almak mümkün olacaktır.

MUTLAKA OKUMALISIN  Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması ve Ortak Hayatın Çekilmez Hale Gelmesi

sigortasız işçi şikayet

Şikâyet zamanı önemli

İşçilerin her ne kadar bu konuda şikâyet hakkı bulunsa da eğer ki, işten çıkarıldıktan sonra böyle bir durum söz konusu olursa, olumlu sonuç almak bazı durumlarda mümkün olmamaktadır. Sonuç olarak, sigortasız işçi çalıştıran bir kişi, öyle bir işçinin, o işletmede hiçbir zaman faaliyet göstermediğini ileri sürebilir. Bundan kaynaklı olarak da hiçbir kanıt olmadığı durumda, sigortasız işçi çalıştırdığı yönünde bir şikâyette bulunmak gereksiz ve yetersiz olacaktır. Eğer ki, şikâyet ettiğiniz tarihte, herhangi bir başka işçi, sigortasız olarak çalışırken suç üstünde yakalanmaz ise, şikayetinizin herhangi bir önemi kalmayabilir. Tabi ki, kamera kayıtları, şahitler ya da diğer etkenler sizlerin orada çalıştığınızı kanıtlar ise, sigorta dökümlerine bakıldığında da bu işletmede herhangi bir şekilde var olmadığınız tespit edildiği durumda, tüm haklarınızı alabilmeniz de mümkün olabilir.

Tespit davası hakkı

Yukarıda yer alan ‘’ şikâyet hakkı ‘’ yanı sıra, işçilerin yine tespit davası hakkı da bulunmaktadır. Sigortalarının eksik yatırılmış olması, sigortalarının yapılmamış olması konusunda, işten ayrılma süresi ele alınarak ilk 5 yıl içerisinde açabilecekleri hizmet tespit davası dahilinde tüm bu süreci tespit ettirerek, sigortasız çalışma sürelerini kanıtlayabilirler. Mahkeme tarafından eksik olan sigorta tutarları, gün sayları da ‘’ Sosyal Güvenlik Kurumu ‘’ tarafından dikkatli bir şekilde incelenerek, işçilerin hak kayıpları ortadan kaldırılır. Elbette ki çalışma süresi boyunca, işçilerin, her ihtimali göz önünde bulundurarak, her ay düzenli olarak sigorta dökümlerini almaları bu anlamda hak kaybına uğramamak için oldukça önemlidir. Sigorta hizmet dökümleri ‘’ e- devlet ‘’ üzerinden alınabileceği gibi, yine en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından da talep edilerek, T.C. kimlik numarası dahilinde alınabilir.

Sigortasız ÇalışanTazminat davası hakkı

Sigortasız olarak ya da düşük ücret şeklinde çalıştırılan bir işçi, işveren ya da işletmeye tazminat davası açma hakkı da bulunmaktadır. Bu şekilde belirtilen bilgiler dahilinde ‘’ Sosyal Güvenlik Kurumu ‘’ bünyesinde yapılacak olan başvuru sonrasında, işverenler de işçileri işten çıkarma yoluna gitmektedir. Böylelikle de işçinin hakkını aradığından kaynaklı olarak iş akdinin fesih edilmesi söz konusu olurken, iş veren, işçiye tazminat ödemesi gerekmektedir. İş güvencesi ve kötü niyet tazminatı olarak tazminat alma hakkı mümkün olabilmektedir.

MUTLAKA OKUMALISIN  Trafik Kazalarında Kusura Kusur Oranları Nasıl Belirlenir

Tazminat hesaplama

Tazminatlar, çalışma süresine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Tazminat hakkının doğabilmesi için 1 yıl süre ile sigortalı olarak çalışmak temel esastır. Sigortasız olan işçiler ise, 1 yıl süreli olarak bu iş yerinde çalıştıklarını kanıtladıktan sonra, faaliyet gösterdiği tarihte şikâyet dilekçelerini hazırlayarak SGK’ ya başvuru da bulunabilirler. Böylelikle hem sigortalarını yatırmadıklarından dolayı kötü niyet tazminatı ödeme durumunda kalan iş veren, işçinin 1 yıllık kıdem tazminatını da ödemek durumunda kalabilir. Elbette ki kıdem tazminatı alabilmek için gerekli olan diğer şartların da işçi tarafından karşılanıyor olması gerekmektedir.  Bir üst paragrafta bahsetmekte olduğumuz gibi, SGK’ ya şikâyet başvurusunda bulunan kişinin işten çıkarılması halinde ise kötü niyet tazminatının iş veren tarafından 3 katı daha fazla ödeneceği yönünde de bilgiler bulunmaktadır. Genel olarak; sigortasız çalışan işçinin hakları bu şekilde olurken, gerekli olan tüm detaylı bilgiler ‘’ Sosyal Güvelik Kurumu ‘’ tarafından verilebilecektir. Bu bilgiler resmi nitelik taşımazken, okurların bilgilendirilmesi adına yayınlanmaktadır. Şikâyet, dilekçe ve başvurular için SGK ile iletişime geçmeniz tavsiye edilir.

sigortasız çalışma ispatı

Sigortasız Çalışma Nasıl İspat Edilir?

Sigortasız çalışan işçiler bilindiği üzere devletin kendilerine sunduğu ayrıcalık ve farklı imkanlardan yararlanmayan işçilerdir. Her ne kadar etik durmasa da günümüzde maalesef bazı firmalar sigortasız işçi çalıştırmaya devam ediyor. Bunun nedeni genellikle işçi ücretlerin maliyeti arttırması olarak görülebilir. Lakin bu durum asla işverene sigortasız işçi çalıştırma hakkını doğurmaz.

Sigortasız bir şekilde çalıştırılan işçi bu dönemleri yargıya taşıyabilir. Bunun için İş Hukuku Mahkemelerine başvurmak gereklidir ancak unutmayalım ki açılacak olan hizmet tespit davası hak düşürücü süreye sahiptir. Peki, dava açma durumuna gelmeden önce sigortasız çalışma nasıl ispat edilir?

  • Çoğu dava türünde de olduğu gibi haklılığın ispatlanması için en büyük şartlar delil, belge veya tanıklardır.
  • İşyerinde beraber çalışılan ve ortak iş grubunda olan işçiler.
  • Yine işyerine yakın olan başka iş grupları da tanık olarak gösterilebilir.
  • Müşterilerin tanıklığı.
  • İşyerinde işçinin dahli olan belgeler ve kayıtlar.
  • İşçinin kendi adına düzenlenmiş olan ücret bordroları.
  • E-Posta iletileri de resmi kayıt olarak mahkemede delil gösterilebilir.
  • İşçinin çalıştığını kanıtlayan video kayıtları.
  • İşyeri dönem içerisinde denetime tabi tutulmuşsa resmi teftiş raporları.
  • İşçinin çalıştığını ispatlayan fotoğraflar.
MUTLAKA OKUMALISIN  İhbar Süresi Ne Kadardır?

Gibi materyaller hizmet tespit davasında delil olarak ortaya sunulabilir. Bu şekilde işçi sigortasız çalıştırıldığını ispatlama yoluna gider ve mahkeme elde olan belge, delil, tanık gibi unsurların ışığında bir karara varır.

Diğer Yazılar:

Taşeron İşçi Kıdem Tazminatı
İşten Çıkarılınca Tazminat Nasıl Alınır?
İşe İade Nasıl Olur
?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Call Now Button