Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Türk Vatandaşlığının kazanılması çeşidine göre Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile hazırlanan dilekçe formu doldurularak başvuru yapılabilir. Dilekçe içerisine; pasaport, fotoğraf, evlenme, evlat edinme, oturma ya da çalışma izni evrak örneği, doğum belgeleriyle var ise vekillik belgesiyle başvuru çeşidine göre sağlık raporu ve benzeri belgeler eklenerek başvuru yapılır.

 Başvuru Hakkında Detaylı Bilgiler

 Yetkili makamın kararıyla evlenme yolu ile ve genel şekilde Türk Vatandaşlığı almak üzere yapılan başvurular konusunda evrak ve beyanların doğru olması için Güvenlik Makamlarından ve gerekli olan başka kuruluşlardan bilgi alınabilir. Başvuru sahibi ve Türk Vatandaşı olan eşle mülakat gerçekleştirilir. Doğum yolu ile ya da sonradan yapılan Türkiye Vatandaşlık alma müracaatı yapan kişilerce sunulan ve kuruluşlardan temin edilecek evraklar ile var ise mülakat neticelerinden oluşan dosyalar incelenmek ve karar alınması adına Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir. Bu kurum, vatandaşlık başvurusunda yer alan ilgililerin başvurularını takip etmeleri için elektronik bir ortam geliştirmiştir. Bu şekilde başvuru durumları takip edilebilir.

 Başvuru Yaptıktan Sonraki Sürecin İşlemesi

 Türk Vatandaşlığına geçmek adına yapılan müracaat, başvuru yapılan makam açısından İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, evraklarda eksiklik olması durumunda tamamlanmasını sağlar, gereken araştırma ve inceleme sonrasında talep değerlendirilerek olumsuz ya da olumlu neticeyi makamlara gönderir. Başvuru sahipleri, işlemin aşamasında mail ya da SMS yolu ile bilgilendirilir. Türk vatandaşlığı başvurusu yaklaşık olarak 6 ile 24 ay arasında bir süre içerisinde sonuçlanmaktadır.

 Ad ve Soyad Değişikliğinin Yapılması

 Türk Vatandaşlığına geçmek için başvuru yapan her yabancı bireyin Türkçe ad ve soyad tercih etme hakkı bulunmaktadır. Yabancı birey, Türk alfabesine uyumlu olma koşulu ile bu hakkından, müracaat ederken doldurulan form sırasında kullanabilir. Vatandaşlık kazanıldıktan hemen sonra bu tür istekler dikkate alınmayıp, mahkeme kararı gerekebilir.

MUTLAKA OKUMALISIN  İşçinin veya İşverenin Ölümü Halinde Ölüm Tazminatı

 Türk Soyuna Sahip Kişilerin Türk Vatandaşı Olması

 Doğumla Türk Vatandaşı olarak, daha sonra başka devletlerin vatandaşlığına geçen kişiler ile kendilerine bağlı şekilde Türk Vatandaşlığını kaybeden çocukların tekrardan Türk Vatandaşlığına geçme başvurusu yapması gerekebilir. Bu vaziyette olan kişilerin oturum koşuluna bakılmadan başvuru hakları bulunur. Doğumundan itibaren yabancı ülke vatandaşlığı bulunan Türk soylular adına 2010 senesinden beri değişik bir uygulama bulunmamakta.

 Osmanlı İmparatorluğundan Kalmış Kimliklerle Türk Vatandaşlığı Başvurusu Yapmak

 Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde ismine kimlik düzenlendiğini iddia edip Türk Vatandaşlığı kazanmayı isteyen Türk soylu bu iddiasını; Nüfus cüzdanı ve nüfus kaydı gibi evraklar ile kanıtlamak zorundadır. Bunun dışında; herhangi bir sebeple Türk Vatandaşlığını kaybeden, yersel ve genel yazılımlarda bildirim yapılmadığından ötürü kayıt dışında kalanlar Türk vatandaşlığını tekrardan kazanabilir.

 Uzmanların Türk Vatandaşlığı Yapacak Kişilere Önerdiği Bazı Durumlar

 Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmanın bir ayrıcalık olduğu bilinmelidir. Bu sebeple Türk Vatandaşlığı almak amacı ile başvuru yapan bütün yabancılar;

 – Sundukları evrak ve vermiş oldukları bilgilerin gerçekliğine dikkat etmelidir,

 – Milli güvenlik ve kamunun düzeni açısından engel olacak bir hal durumu olmamalı,

 – Türk Vatandaşlığının kazanılması için, olduğundan çok abartılı, gerçek olmayan evrak ve bilgi vermemeleri,

 – Türk Vatandaşı ile evli oldukları gerekçelerinden ötürü Türk Vatandaşlığına geçme müracaatında yer alan yabancılar; evlilik içerisinde çocuk sahibi olmaları, evliliklerini doğru bir şekilde sürdürmeleri, kendileri adına fırsat sağlar. Evliliğin Vatandaşlık kazanma amacı ile yapılmış olmaması gerekir.

 – Bunun dışında ilgili makamlardan bilgi almak ve ona göre hareket etmek yararlı olabilir.

 Türk Vatandaşlığı Almak İçin Faydalı Bilgiler

 Türk Vatandaşlığı almak için aşağıdaki bilgilerin göz önünde bulundurulması gerekir;

MUTLAKA OKUMALISIN  Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma Davası

 Türkiye’de kesintisiz şekilde beş sene oturum sağlayan yabancılar,

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla evli olup ve minimum 3 seneden beri evliliği süren yabancılar,

 Milli güvenlik ve kamunun düzenine ilişkin herhangi bir tehlike oluşturulmaması koşulu ile;

 Türkiye çapında sanayi tesisi temin edilmesine yardımcı olan veya ekonomik, sportif, sosyal, kültürel, teknolojik, bilimsel, sanatsal sahalara olağanüstü hizmet veren veya geçeceğiyle alakalı kanı uyandıran, alakalı mevkilerce haklarında gerekçeli teklif veren yabancılar,

 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile ikamet izni alanlar ve Turkuaz Kartı sahibi yabancılarla, bu kişilerin yabancı eşi, kendisinin ve eşinin bağımlı çocukları veya ergin olmayan çocukları,

 Vatandaşlığa alınması gerekli görülen yabancılar,

 Göçmen şeklinde kabul edilen yabancılar,

 Milli güvenlik açısından tehlike oluşturacak bir vaziyeti olmaması koşuluyla Türkiye’de çapında oturum süresine bakılmadan Türk vatandaşlığı alabilecek kişiler;

 Vatandaşlıktan çıkma izni alıp, hakkı kaybedenlerle vatandaşlıktan ıskat edilen bireyler,

 Anne veya babaları sebebiyle vatandaşlığı kaybeden çocukların ergin olmasından sonra 3 sene içerisinde seçme hakkını kullanıp vatandaşlığı kazanabilirler,

 Türk vatandaşı açısından evlat edinilen ve ergin olmayan birey, milli güvenlik ve kamu düzeni adına bir tehlike oluşturmuyor ise, karar sonrasında Türk Vatandaşlığı alabilir.

 Soy bağından veya doğum yerinden ötürü;

 Türkiye içerisinde veya dışında olunması fark etmeden Türk vatandaşı anne- babadan evlilik bağı içerisinde doğan çocuklar, Türk vatandaşı şeklinde kabul edilir,

 Türk vatandaşı anne ve yabancı babadan evlilik bağı dışında doğan çocuklar Türk vatandaşı şeklinde kabul edilir,

 Türkiye içerisinde ya da dışında evlilik bağı dışında Türk vatandaşı babadan olan ve yabancı anneden doğan çocuklar, 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’a göre Türk vatandaşı babaya soy bağıyla bağlanması ile doğumdan sonra Türk vatandaşı olabilir,

MUTLAKA OKUMALISIN  Avukata Danışma Ücreti Ne Kadardır?

 Türkiye içerisinde doğan ve yabancı anne ve babasından ötürü doğum ile herhangi ülkenin vatandaşlığını kazanmayan çocuklar, doğum sonrasında Türk Vatandaşı şeklinde kabul edilmektedir.

 Türkiye sınırları içerisinde bulunan çocuklar, aksi olmadıkça Türkiye’de doğmuş sayılırlar.

Türkiye’de Yabancılara Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Click to rate this post!
[Total: Average: ]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button