Aile Mahkemesi Örnek Dilekçe

……………. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 DAVACI                        : …………….

                                         adres

DAVALI                          :……………

                                       adres

KONUSU                    :Davalının ağır kusurlu davranışları sonucu evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle tarafların boşanmalarına, velayet, tazminat ve nafaka istemlerimize ilişkin dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR        :

Somut olay anlatılmalıdır.

HUKUKİ SEBEPLER            :  TMK, HMK ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                       :  Nüfus kayıtları, tapu kayıtları, trafik sicil kayıtları, banka kayıtları, tarafların sosyal ekonomik durumunu gösterir her türlü delil, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi, telefon kayıtları, keşif ve ilgili her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP     : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle;

1-Davalının ağır kusurlu hareketleri sonucu evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle   tarafların boşanmalarına karar verilmesini,

2-Müşterek çocuklar olan ……  doğum  tarihli ……. velayetinin dava sırasında ve dava kesinleştiğinde davacıya verilmesine,

3-Müşterek çocuklardan her biri için davanın devamında aylık ….. olmak üzere toplam …..tedbir nafakası verilmesine dava kesinleştikten sonra iştirak nafakası olarak devamına ve davalıdan tahsiline karar verilmesine, heryılın Ocak ayı içinde TUİK’in açıkladığı ÜFE’ye göre nafakanın artışına,

4-Davalının, davacı için dava tarihinden itibaren aylık ….. tedbir  nafakası verilmesine dava kesinleştikten sonra yoksulluk nafakası olarak devamına ve davalıdan tahsiline karar verilmesine,  heryılın Ocak ayı içinde TUİK’in açıkladığı ÜFE’ye göre nafakanın artışına,

5-Davalının davacı ….. maddi, ……. manevi tazminat ödemesine,

6-Yargılama giderlerinin davalıya tahmiline karar verilmesini bilvekale saygılarımla arz ve talep ederiz..                                                                                                Davacı

Click to rate this post!
[Total: Average: ]
MUTLAKA OKUMALISIN  İş Mahkemesine Dava Açma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button