Boşanmada Güven Sarsıcı Davranışlar

Sadakat Yükümlülüğü İhlali, “Boşanmada güven sarsıcı davranışlar”.Eşim beni aldatıyor ne yapmam gerekli. Nasıl ispat edebilirim. Boşanma davası nasıl açılır. Eşimin telefonunda başka biriyle çekilmiş samimi fotoğraflar gördüm ne yapmam gerekli. Telefon kayıtları nasıl incelenir. “Boşanmada güven sarsıcı davranışlar”

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 185. maddesine göre, evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur ve eşler birlikte yaşamak, birbirlerine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar. 

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.cetinkayahukuk.com/bosanma-avukati

Zina sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için cinsel ilişki şattır. Cinsel ilişki kesin ve güçlü karineyle ispat edilemiyorsa evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle boşanma davası açılabilir ve evlilik sadakat yükümlülüğü ihlali, “boşanmada güven sarsıcı davranışlar” ileri sürülebilir. Zina özel boşanma sebebi olmakla birlikte doğurduğu hukuki sonuçlar farklıdır. Zina olgusuna dayanmadan genel boşanma sebebi olan evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle boşanma davası açılabilir ve  “boşanmada güven sarsıcı davranışlar” ileri sürülebilir.

TMK 166/1 Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

– Sadakat Yükümlülüğü İhlali, güven sarsıcı davranışa maruz kalan taraf evlilik birliğinin temelden sarsılmasına dayanarak boşanma davası açabilir. Fotoğrafları, whatsapp yazışmalarını ve buna dayanak her türlü belgeyi dava dosyasına eklemelidir.

-Boşanma davası açılırken operatörlerden HTS kayıtlarının dava dosyasına istenmesi gerekmektedir. HTS kayıtları, arama zamanını, süresini, mesaj yada arama kaydı olup olmadığını göstermektedir. HTS kayıtlarında mesaj yada telefon konuşmasının içeriği görünmez sadece arama kaydı ve süresi görünür. Peki HTS kaydı nasıl delil olur örneğin gece sürekli aranma olması, uzun süreli konuşmalar olması yani hayatın olağan akışına aykırı olarak belirli bir numara ile görüşülmesi sadakatsiz davranışın ispatı olacaktır.

MUTLAKA OKUMALISIN  İş Mahkemesini Kaybeden İşçi Ne Yapmalıdır?

-Eşin sürekli evden ayrılması, otel kayıtları yine sadakatsiz davranışın ispatı olacaktır.Her somut olaya göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

-Boşanma davasında tanık delili olayı aydınlatması ve gerçeğin ortaya çıkması açısından önemlidir. Tanık delili olayı somutlaştırır.

Emsal yargıtay kararlarından da görüleceği üzere evlilik birliğini devam ettirmek imkansız hale gelmiştir. Örnek olması emsal kararların özetini sunuyorum.

” …Kocanın bir başka kadınla normal samimiyet ilişkisini aşan yakınlıktaki fotoğrafları hakkında, davalı koca tarafından kabul edilebilir bir açıklamada bulunulmamıştır. Davalı kocanın güven sarsıcı bu davranışları nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğu anlaşılmaktadır. Taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Boşanmaya karar verilmelidir.”(Y.2.HD.7.11.2012ta.E. 2012/6887 K. 2012/26382)

“Olayda Asıl Evi Terk Edenin Davacı-Karşı Davalı Erkek Olduğu ve Bu Nedenle İspatlanamayan Bu Vakıanın Kadına Kusur Olarak Yüklenemeyeceği – Erkeğe Yüklenen Sadakat Yükümlülüğünü İhlal Vakıası ise Güven Sarsıcı Davranış Boyutunda Olup Ayrıca Erkeğin Kadının Hastalığı ile İlgilenmeyerek Birlik Görevlerini Yapmamak Üzere Evi Terk Ettiği/Olaylarda Davacı-Karşı Davalı Erkeğin Davalı – Karşı Davacı Kadına Nazaran Daha Ağır Kusurlu Olduğu”  (Y.2HD  K. 2018/14452 E. 2018/7379 T. 12.12.2018)

En iyi boşanma avukatı. İyi boşanma avukatı nasıl bulurum. Boşanma davası nasıl açılır. Koruma kararı nasıl alınır. “Boşanmada güven sarsıcı davranışlar”, sadakat yükümlülüğüne aykırılık sebebiyle açılacak boşanma davalarında, Ümraniye boşanma avukatı, Üsküdar boşanma avukatı, Ataşehir boşanma avukatı, Çengelköy boşanma avukatı, Çekmeköy boşanma avukatı, Beykoz boşanma avukatı, Sancaktepe boşanma avukatı, Maltepe boşanma avukatı, Tuzla boşanma avukatı, olarak hizmet vermekteyiz.

MUTLAKA OKUMALISIN  Tek Celsede Nasıl Boşanılır?

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.cetinkayahukuk.com/bosanma-avukati

Diğer Yazılarımız:

Boşanma Davasında Hakim Neler Sorar?

Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button