Alacak Davası Nasıl Açılır?

alacak davası nasıl açılır

Günümüzde sanayileşme ve ticaretin artması sebebi ile karşılıklı olana alacak davaları artış göstermektedir. Senet, evrak, sözleşme gibi alacağa konu olmuş olan konularda, paranın ödenmemesi ya da itilaf olması sebebi ile ödeme konusunda problemler yaşandığı görülmektedir. Bu yüzden birçok kişiden duyulan alacak davası nasıl açılır sorusuna maruz kalınmaktadır.

Alacak davası, bir borçludan ödenmeyen alacağını dava yolu ile almak için, alacaklı tarafından açılmış olan dava çeşididir. Alacak davalarında mahkeme hem tespit hem de icra emri kararı verebilmektedir.

Borç İlişki Kaynakları ve Mahkemeler

               Alacak davaları oldukça sık rastlanan dava çeşitlerindendir ve konusu oldukça geniştir. Bu yüzden birçok konuda alacak davası açılması mümkündür. Alacak davalarında iki taraf bulunur. Bunlar borçlu ve alacaklıdır. Bu yüzden ortada bir borç ilişkisi vardır. Borç ilişkisini doğuran dört kaynak vardır.

  • Sözleşme
  • Haksız fiil
  • Sebepsiz zenginleşme
  • Vekaletsiz iş görme

Bu borcu yapan işlemlerden kaynaklı olarak borçlanan şahıs, borcunu temerrüde düşürmeden ödemek zorundadır. Borcunu zamanında ödemeyen kişiye, alacaklı olan şahıs borcunun tahsili amaçlı olarak alacak davası açabilmektedir. Mahkeme borçlunun haksız olduğunu ve alacağın ödenmesine karar verir ise karar aşamasında bu durumu söyler ve bu karar ile beraber alacaklı, borçlu hakkında ilamlı icra takibi başlatabilmektedir. Devletin devreye girmesi ile cebri bir tahsilat olacaktır. Alacağın borçludan alınabilmesi için tüm hukuki müdahaleler yapılacaktır.

Sözleşmenin türüne göre dava açılacak mahkeme belirlenir. Mesela iş sözleşmesinden kaynaklanan bir davada görevli mahkeme iş mahkemesi iken, kira sözleşmesi için kaynaklanan davalarda sulh hukuk mahkemeleri görevli olmaktadır. Diğer borçlarda da görevli mahkemenin tespiti davanın konusuna göre belirlenebilmektedir.

MUTLAKA OKUMALISIN  Soybağının Reddi, Tanıma ve Babalık Davası

Dilekçe İşlemleri

Hemen hemen her davada olduğu gibi dilekçe kullanımı alacak davasında da önem arz etmektedir. Hatta alacak davası nasıl açılır sorusunun ilk cevabı dilekçeler olmaktadır. Dilekçeyi oluştururken oldukça dikkatli bir tavır sergilenmelidir. Olaylar ispatları ile beraber düzenli bir şekilde belirtilmelidir. Eğer belirsiz bir alacak davası açılmıyor ise, konunun doğru bir şekilde belirtilmesi elzemdir. Böylece daha sonradan bu işlemleri düzeltmek için uğraşılmayacaktır.

Dilekçe yazımı, dava şartlarının ve ilk itirazlardan biri olan yetki itirazının sorun olmaması ve duruşmada bir temsil avukatının bulunması oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Örneğin dava konusunda yetkili mahkemenin yanlış tespit edilmesinde karşı taraf yetki itirazını gündeme getirebilir ve mahkeme bu yüzden yetkisizlik kararı verebilmektedir. Böyle durumlar için uzman bir hukukçudan destek alınması ile işler şansa bırakılmayacaktır.

Belirsiz Alacak Davaları

Davanın açıldığı tarihte alacağın değerinin tam ve kesin olarak belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda, asgari bir değer belirtmek koşulu ile açılabilecek davalara belirsiz alacak davası denmektedir. Daha sonraki işlemlerde karşı tarafın da verdiği bilgiler neticesinde yapılan incelemeler ile alacak miktarı tam olarak belirlenebilir hale geldiğimde davacı taraf iddia ve savunmaların genişletilmesi yasağına uymaksızın dava değerini de değiştirebilmektedir.

Belirsiz alacak davaları oldukça işe yarayan dava çeşitleridir. Borcun bilinememesi  ve bilinmesi mümkün olamayacağı durumlarda alacaklının mağdur olmaması adına yapılmış bir yol olarak karşıya çıkmaktadır.

Zaman Aşımı ve Borç Tahsili

Alacak davası işlemlerinde, alacağın zaman aşımına uğramadan tahsil edilmesi büyük önem taşımaktadır. 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe gire Borçlar Kanunu’na göre borçların niteliğine göre 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl hatta 10 yıla kadar borç tahsili gerçekleşmez ise dava zaman aşımına uğrayabilir.

Zaman aşımı süresinin dolması borcun ortadan kalktığı anlamına gelmemektedir. Borçlu kişinin borcu devam etmektedir.

MUTLAKA OKUMALISIN  Mirasın Hükmen Reddi Davası

 

Click to rate this post!
[Total: Average: ]
Call Now Button