Terk Sebebiyle Boşanma

Terk,  eşlerden birinin evlilikten doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek amacı ile ortak konuta haklı bir sebep olmadan dönmemesidir. Diğer eşin ortak konutu terke zorlamak ya da haklı sebep olmadan onun ortak konuta dönmesini engelleme de terk sayılmamaktadır. Bu ikinci durumda ortak konuta dönmesi engellenen eş terk etmiş sayılmaz; ortak konuta dönmesini engelleyen eş ortak hayata son vermek istemiştir dolayısıyla terk etmiş sayılmaktadır. Medeni Kanun m.164’te özel boşanma sebebine dayalı terk düzenlenmiştir, bu maddeye göre;

IV. Terk

Madde 164- Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

Terk sebebine dayalı boşanma davası açabilmek için kanunda bazı şartlar aranmaktadır. Bunların ilki ortak konutun terk etmesi ikincisi terkin en az altı ay sürmüş olması son olarak, terk eden eşe hâkim veya noter tarafından ihtarda bulunulmasına rağmen dönmemiş olmasıdır. Terkten dört ay geçmeden ihtarda bulunulamaz ve terk eden eşe ihtar yapıldıktan iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği bildirilir. İhtardan sonra iki ay içinde eş ortak konuta dönmemiş ise ve dönmemekte haklı bir sebebi yoksa terk sebebine dayalı boşanma davası açılabilir. Dava açma süresinin bir üst sınırı yoktur. Yapılacak ihtar samimi bir dille yapılmalıdır. Ayrıca ihtarı yapmanın da bir üst sınırı yoktur ancak dava açabilmek için ihtardan sonraki iki ay içinde diğer eşin eve dönmemiş olması gerekmektedir. İhtarda evin açık adresi, dönüş süresi, ihtara uymamanın sonuçları ve yol gideri gösterilmelidir.

MUTLAKA OKUMALISIN  Evliliğin İptali Davası

Terk mutlak bir boşanma sebebidir. Yukarıdaki şartlar gerçekleşmiş ise hâkim boşanmaya karar verir. Şartlar gerçekleştikten sonra, terk eden tarafın ortak konuta dönmesi ya da dönmeyi istemesi davayı etkilemez.

Boşanmaya yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya dava açılmadan önce son defa altı aydır birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Görevli mahkeme, Aile Mahkemesidir. Eğer davanın açılacağı yerde aile mahkemesi yoksa oradaki asliye mahkemesinde dava açılabilir. Ayırt etme gücüne sahip kısıtlı kişi de davayı yasal temsilcisinin izni olmadan açabilir.

Boşanan eşler, birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar. Boşanma davası devam ederken, ölen eşin mirasçıları açılmış olan davayı devam ettirebilir.

Terk sebebiyle boşanma davası Evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle boşanma davası ile birlikte açılamaz aksi takdirde dava reddedilir.

Click to rate this post!
[Total: Average: ]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button