Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur

anlaşmalı boşanma nasıl olur

Evlilik sayesinde oluşan ailede çiftlerin hukuki olarak evlilik bağlarını koparıp ayrılmalarına boşanma adı verilmektedir. Boşanma davaları yöntem bakımından farklılık göstermektedir. Anlaşmalı boşanma da boşanma türleri arasındadır. Anlaşmalı boşanmada her iki taraf da boşanmak ister ve boşanma konusunda tüm şartlarda(maddi ve manevi) anlaşma sağlarlar. Bu şekilde yapılmakta olan boşanma işlemlerine anlaşmalı boşanma adı verilmektedir. Ülkemizde karşılıklı olarak anlaşamayan çiftler anlaşmalı boşanma nasıl olur sorusunun cevabını aramaktadır. Bu sorunun cevabı bu yazıda mevcuttur.

Boşanma sürecinde olan kişiler anlaşmalı veya çekişmeli boşanma yolundan birine gitmektedirler. Bu konuda anlaşmalı boşanma nasıl olur diyen bireyler Türk Medeni Kanunu’nda hükmedilen anlaşmalı boşanmanın şartları sağlamış olmalıdır. Kanunen hükmettiği bu anlaşmalı boşanma şartlarını yerine getirmeyen çiftlerin anlaşmalı olarak boşanmaları mümkün değildir.  Bu durumda açılacak olan dava çekişmeli boşanma davası olacaktır. Anlaşmalı boşanmanın Türk Medeni Kanuna göre şartları şunlardır:

 • Anlaşmalı boşanma için evliliğin bir yılı doldurmuş olması gerekmektedir. Bir yılı doldurmayan evliliklerde taraflar aralarında anlaşsa bile boşanma gerçekleşmez.
 • Anlaşmalı boşanmanın sağlanabilmesi için çiftler tüm hukuki şartlarda uzlaşmış ve bunu yazılı bir şekilde belgelemiş olması gerekmektedir. Bu protokole Anlaşmalı Boşanma Protokolü denilmektedir. Bu belgede çocukların velayeti, mal paylaşımı, tazminat ya da nafaka konularında uzlaşmış olduklarını beyan etmeleri gerekmektedir.
 • Anlaşmalı boşanmalar durumlarında eşlerin her biri davaya katılmak zorundadır. Tarafların vekâleti sonucu avukatları dahi davayı yürütüyor olsa da kendileri bizzat davaya katılma zorunlukları Medeni Kanun çerçevesinde mevcuttur.
 • DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

  www.cetinkayahukuk.com/bosanma-avukati

Taraflar anlaşmalı boşanmada nafaka ödenip ödenmeyeceği konusunda anlaşabilirler.  Eğer nafaka ödenecek ise ödenmesi gereken miktar konusunda da eşler arasında konuşulup anlaşması gerekmektedir. Dava esansında hâkim nafaka konusunda eşlerin beyanını esas almaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Hayatın içinde olabilen kararlardan bir tanesi evli çiftlerin evliliklerini bitirme kararıdır. Bu noktada karşımıza iki farklı dava türü çıkıyor. Bunlardan bir tanesi çekişmeli boşanma davası iken bir tanesi de anlaşmalı boşanma davasıdır. Biz bu yazıda ikincisinin üzerinde duracağız.

Anlaşmalı boşanma davası, evliliklerini sonlandırma kararı alan çiftlerin ortak bir uzlaşı içinde sonuca varmasıdır. Yani nafaka, velayet, taşınmazlar ve değerli eşyaların paylaşımı gibi konularda ortak bir protokol çerçevesinde karar alınıp evlilik sonlandırılırsa bu işlem anlaşmalı boşanma davası olur. Ayrıca ayrılık sonrasındaki kararlar için hazırlanan metne anlaşmalı boşanma protokolü denir.

Anlaşmalı Boşanmalarda Nafaka

Çekişmenin olduğu sonuca ulaşmanın zor olduğu boşanma davalarında nafaka belirlenirken hâkim tarafların sosyoekonomik durumlarını ve yaşam şartlarını temel alarak bir nafaka tutarı belirler. Nafaka çocuklar için iştirak ve kadınlar için yoksulluk nafakası olmak üzere iki çeşittir. Anlaşmalı boşanma davalarında normal boşanma davaları aksine hâkime nafaka tutarı dışında bir takdir verilmemiştir. Taraflar anlaşmaların da istedikleri nafaka tutarını belirleyebilirler. Nafaka konusunda çitleri kısıtlayan kanun maddesi bulunmamaktadır. Medeni Kanun da yer alan şartları yerine getiren çiftler istedikleri gibi bir yoksulluk nafakası belirleyebilirler. Bu durumda hâkimin bir takdir yetkisi bulunmamaktadır.

Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların nafaka belirleme özgürlüğünün tek istisnası müşterek çocuktur. Hâkim tarafından çocuk yönünde velayeti alamayan tarafın ödeyeceği nafaka tutarı hâkim neslinde yeterli olmadığına kanaat getirilirse nafaka tutarı değiştirilebilir. Hâkim sadece nafaka miktarını değiştirmekle kalmaz. Çocuk ile ilgili alınması gereken önlemler var ise bu yönde karar tesis etme yetkisine sahip durumdadır. Hâkimin bu yetkiye sahip olmasının sebebi çocuk eğitimlerinin kamu yararı olarak sayılmasıdır. Çiftler hâkim müdahalesini kabul ederlerse boşanma gerçekleşmiş olur. Tam tersi olarak çiftler hâkim müdahalesini kabul etmez iseler dava çekişmeli boşanma davasına dönüşmüş olur.

Anlaşmalı Boşanmada Yoksulluk Nafakası ve İştirak Nafakası

Anlaşmalı boşanmada taraflar boşanmanın tüm konularında anlaşmış olması gerekmektedir. Bu konularından birisi de nafaka konusudur. Anlaşmalı boşanmalarda yer alan yoksulluk nafakası, tarafların hazırlanacak olduğu anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde beyanları ile uzlaşma zeminine yer verilir. Taraflar anlaşmalı boşanmada nafaka miktarı konusunda uzlaştıklarını boşanma protokolü içerisinde beyan ederler.  Hâkim yoksulluk nafakası konusunda anlaşma protokolüne uygun bir şekilde boşanmayı onaylaması gerekmektedir. Yoksulluk nafakası konusunda hâkim takdir kullanmamaktadır. Bu sebeple nafaka ödeme şekli ve miktarı konusunda tarafların anlaşması gerekmektedir.

Çiftlerin sahip olduğu müşterek çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması için ödenen nafaka türüne iştirak nafakası denilmektedir. Eşler anlaşmalı boşanma davası sürecinde çocuğun velayeti konusunda uzlaşacakları gibi müşterek çocuğun ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı konusunda da anlaşma sağlamış olmalıdırlar. Çocuğun velayetini almayan taraf çocuğun eğitim, ulaşım, gıda gibi ihtiyaçlarının karşılanması için iştirak nafakası ödemektedir. İştirak nafakasında ödenecek para sadece çocuğun masrafları için kullanılabilmektedir. Bunun dışında hiçbir harcamada bu nafaka kullanılamaz. Anlaşmalı boşanma davalarında eşler nafaka konusunda anlaşmak zorundadır. Eğer nafaka konusunda uzlaşma sağlanamazsa dava çekişmeli boşanma davasına dönüşmektedir. Eşlerin nafaka ödenip ödenmeme konusunda ve ödenecek nafaka miktarı konusunda da uzlaşma sağlamaları gerekmektedir.

anlaşmalı boşanma süreci

Kimler Nafaka Alabilir?

Boşanma davalarından sonra nafaka alabilecek kişiler şu şekildedir:

 • Düşük gelire sahip olanlar ya da geliri olmayan kişiler
 • İş akdi sonra ermiş olan kişiler(Yani işten kovulmuş kişiler)
 • Ev hanımları
 • Asgari ücret ile çalışmakta olan eşler
 • Geçici işlerde çalışıp düzenli gelire sahip olmayan kişiler.

Boşanma davalarından sonra nafaka alamayacak kişiler şu şekildedir:

 • Boşanma sonrasında yoksulluk çekmeyecek kadar belli bir gelire sahip olan kişiler,
 • Düzenli bir gelire sahip olan kişiler(Aylık gelir, dul aylığı, emekli maaşı, yaşlılık maaşı gibi),
 • Yeterli oranda sosyal yardım olan kişiler,
 • Resmi olarak evli olmasa dahi başka biri ile evli gibi yaşamakta olan kişiler,
 • Mesleği olan ya da yeteneğe sahip olan fakat bunları isteyerek kullanmayan kişiler,
 • Kumar bağımlısı kişiler,
 • Eşi ile aynı oranda gelire sahip olan eşler,
 • Eşi yoksul olan kişiler,
 • Kira geliri olan, işsizlik maaşı olan ve yurtdışından gelire sahip olan kişiler,
 • Mesleği olan, mesleğini icra eden ve bu şekilde belirli bir kazanca sahip olan kişiler
 • Memur olan eşler,
 • Bankada belirli miktarda parası olan kişiler ve faiz gelirine sahip kişiler nafaka alamaz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çiftler eğer karşılıklı olarak ayrılma kararı almışlarsa başvuracakları yer Aile Mahkemeleri olacaktır. Boşanma dilekçesi ve sonrasında gerekli olacak olan anlaşma boşanma protokolü ile yapılan başvuru neticesinde genellikle doğrudan mahkeme günü verilir. Başvuru sürecinin aşılmasının ardından mahkeme süreci başlar.

Anlaşmalı Boşanma Süreci Nasıl İşler?

Anlaşmalı boşanmalar kesinlikle çekişmeli boşanmalara göre daha sorunsuz ve yıpratıcı olmadan ilerler. Tabi ki aileden aileye veya kişiden kişiye psikolojik etkileri farklı da olabilir.

Bu tür boşanma davalarında süreç çiftlerin karar alması ve Aile Mahkemelerine başvurması ile başlar. Eğer bulunulan bölgede Aile Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemeleri bu davalara bakar. Ülkemizde nüfus ve yerleşke bakımından küçük olan bazı ilçe ve beldelerde Aile Mahkemesi bulunmayabiliyor.

Mahkemelere başvururken gerekli evrakların yanınızda olduğundan emin olun. Özellikle boşanma dilekçesi, nüfus belgesi ve anlaşmalı boşanma protokolü kesinlikle gereken belgelerdendir.

Başvurunun yapılmasının ardından her hangi bir tebligat işlemi olmadan mahkeme günü verilir. Bu süreçte çiftler anlaşmalı boşanma protokolü üzerinde mutabık olmalıdır. Tabi sadece çiftlerin mutabık kalması da yeterli değildir. Mahkemeye bakan hakiminde bu metni onaylaması gerekmektedir. Ve bu protokolün hazırlanmasında genellikle boşanma avukatı desteği alınması tavsiye edilir. Zira her ne kadar uzlaşı içinde bir ayrılık gerçekleşirse gerçekleşsin psikolojik bir etki bırakacak ve bu da sağlıklı karar almayı zorlaştıracaktır.

Başvurunun yapılmasının ardından ivedilikle mahkeme günü verilir ve zaman geldiğinde tarafların mahkemede hazır olması istenir.

Anlaşmalı boşanmalar hesap edilmeyen bir sorun çıkmadığı takdirde tek celsede tamamlanan davalardır. Davanın sonuçlanmasıyla çiftler evliliklerini sonlandırmış olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Ücreti

Barolar Birliği tarafından belirlenen boşanma davası ücretleri her yıl güncellenir. 2020 yılı için belirlenen anlaşmalı boşanma davası harcı ise 45 TL’dir. Tabi avukat masrafları ve harç giderleri bölgeden bölgeye de değişim göstermektedir. Küçük şehirlerde bu ücret daha azken büyükşehirlerde daha fazla olduğu kanısında hem fikir olabiliriz. Tabi şunu atlamamak gerekir ki bu harç giderlerini barolar belirler. 2020 yılı için belirlenen başvuru harcı da 45 TL’dir.

Tabi ekstradan maliyetlerde eklenecektir. Bunlardan bir tanesi de boşanma avukatı masrafıdır. Bu giderler genellikle bulunulan şehirden şehre farklılık göstermektedir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.cetinkayahukuk.com/bosanma-avukati

Diğer Yazılarımız:

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
MUTLAKA OKUMALISIN  “İşe iade davası” Feshin son çare olması ilkesi
Call Now Button