Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur

anlaşmalı boşanma nasıl olur

Evlilik sayesinde oluşan ailede çiftlerin hukuki olarak evlilik bağlarını koparıp ayrılmalarına boşanma adı verilmektedir. Boşanma davaları yöntem bakımından farklılık göstermektedir. Anlaşmalı boşanma da boşanma türleri arasındadır. Anlaşmalı boşanmada her iki taraf da boşanmak ister ve boşanma konusunda tüm şartlarda(maddi ve manevi) anlaşma sağlarlar. Bu şekilde yapılmakta olan boşanma işlemlerine anlaşmalı boşanma adı verilmektedir. Ülkemizde karşılıklı olarak anlaşamayan çiftler anlaşmalı boşanma nasıl olur sorusunun cevabını aramaktadır. Bu sorunun cevabı bu yazıda mevcuttur.

Boşanma sürecinde olan kişiler anlaşmalı veya çekişmeli boşanma yolundan birine gitmektedirler. Bu konuda anlaşmalı boşanma nasıl olur diyen bireyler Türk Medeni Kanunu’nda hükmedilen anlaşmalı boşanmanın şartları sağlamış olmalıdır. Kanunen hükmettiği bu anlaşmalı boşanma şartlarını yerine getirmeyen çiftlerin anlaşmalı olarak boşanmaları mümkün değildir.  Bu durumda açılacak olan dava çekişmeli boşanma davası olacaktır. Anlaşmalı boşanmanın Türk Medeni Kanuna göre şartları şunlardır:

 • Anlaşmalı boşanma için evliliğin bir yılı doldurmuş olması gerekmektedir. Bir yılı doldurmayan evliliklerde taraflar aralarında anlaşsa bile boşanma gerçekleşmez.
 • Anlaşmalı boşanmanın sağlanabilmesi için çiftler tüm hukuki şartlarda uzlaşmış ve bunu yazılı bir şekilde belgelemiş olması gerekmektedir. Bu protokole Anlaşmalı Boşanma Protokolü denilmektedir. Bu belgede çocukların velayeti, mal paylaşımı, tazminat ya da nafaka konularında uzlaşmış olduklarını beyan etmeleri gerekmektedir.
 • Anlaşmalı boşanmalar durumlarında eşlerin her biri davaya katılmak zorundadır. Tarafların vekâleti sonucu avukatları dahi davayı yürütüyor olsa da kendileri bizzat davaya katılma zorunlukları Medeni Kanun çerçevesinde mevcuttur.

Taraflar anlaşmalı boşanmada nafaka ödenip ödenmeyeceği konusunda anlaşabilirler.  Eğer nafaka ödenecek ise ödenmesi gereken miktar konusunda da eşler arasında konuşulup anlaşması gerekmektedir. Dava esansında hâkim nafaka konusunda eşlerin beyanını esas almaktadır.

Anlaşmalı Boşanmalarda Nafaka

Çekişmenin olduğu sonuca ulaşmanın zor olduğu boşanma davalarında nafaka belirlenirken hâkim tarafların sosyoekonomik durumlarını ve yaşam şartlarını temel alarak bir nafaka tutarı belirler. Nafaka çocuklar için iştirak ve kadınlar için yoksulluk nafakası olmak üzere iki çeşittir. Anlaşmalı boşanma davalarında normal boşanma davaları aksine hâkime nafaka tutarı dışında bir takdir verilmemiştir. Taraflar anlaşmaların da istedikleri nafaka tutarını belirleyebilirler. Nafaka konusunda çitleri kısıtlayan kanun maddesi bulunmamaktadır. Medeni Kanun da yer alan şartları yerine getiren çiftler istedikleri gibi bir yoksulluk nafakası belirleyebilirler. Bu durumda hâkimin bir takdir yetkisi bulunmamaktadır.

Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların nafaka belirleme özgürlüğünün tek istisnası müşterek çocuktur. Hâkim tarafından çocuk yönünde velayeti alamayan tarafın ödeyeceği nafaka tutarı hâkim neslinde yeterli olmadığına kanaat getirilirse nafaka tutarı değiştirilebilir. Hâkim sadece nafaka miktarını değiştirmekle kalmaz. Çocuk ile ilgili alınması gereken önlemler var ise bu yönde karar tesis etme yetkisine sahip durumdadır. Hâkimin bu yetkiye sahip olmasının sebebi çocuk eğitimlerinin kamu yararı olarak sayılmasıdır. Çiftler hâkim müdahalesini kabul ederlerse boşanma gerçekleşmiş olur. Tam tersi olarak çiftler hâkim müdahalesini kabul etmez iseler dava çekişmeli boşanma davasına dönüşmüş olur.

Anlaşmalı Boşanmada Yoksulluk Nafakası ve İştirak Nafakası

Anlaşmalı boşanmada taraflar boşanmanın tüm konularında anlaşmış olması gerekmektedir. Bu konularından birisi de nafaka konusudur. Anlaşmalı boşanmalarda yer alan yoksulluk nafakası, tarafların hazırlanacak olduğu anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde beyanları ile uzlaşma zeminine yer verilir. Taraflar anlaşmalı boşanmada nafaka miktarı konusunda uzlaştıklarını boşanma protokolü içerisinde beyan ederler.  Hâkim yoksulluk nafakası konusunda anlaşma protokolüne uygun bir şekilde boşanmayı onaylaması gerekmektedir. Yoksulluk nafakası konusunda hâkim takdir kullanmamaktadır. Bu sebeple nafaka ödeme şekli ve miktarı konusunda tarafların anlaşması gerekmektedir.

Çiftlerin sahip olduğu müşterek çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması için ödenen nafaka türüne iştirak nafakası denilmektedir. Eşler anlaşmalı boşanma davası sürecinde çocuğun velayeti konusunda uzlaşacakları gibi müşterek çocuğun ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı konusunda da anlaşma sağlamış olmalıdırlar. Çocuğun velayetini almayan taraf çocuğun eğitim, ulaşım, gıda gibi ihtiyaçlarının karşılanması için iştirak nafakası ödemektedir. İştirak nafakasında ödenecek para sadece çocuğun masrafları için kullanılabilmektedir. Bunun dışında hiçbir harcamada bu nafaka kullanılamaz. Anlaşmalı boşanma davalarında eşler nafaka konusunda anlaşmak zorundadır. Eğer nafaka konusunda uzlaşma sağlanamazsa dava çekişmeli boşanma davasına dönüşmektedir. Eşlerin nafaka ödenip ödenmeme konusunda ve ödenecek nafaka miktarı konusunda da uzlaşma sağlamaları gerekmektedir.

Kimler Nafaka Alabilir?

Boşanma davalarından sonra nafaka alabilecek kişiler şu şekildedir:

 • Düşük gelire sahip olanlar ya da geliri olmayan kişiler
 • İş akdi sonra ermiş olan kişiler(Yani işten kovulmuş kişiler)
 • Ev hanımları
 • Asgari ücret ile çalışmakta olan eşler
 • Geçici işlerde çalışıp düzenli gelire sahip olmayan kişiler.

Boşanma davalarından sonra nafaka alamayacak kişiler şu şekildedir:

 • Boşanma sonrasında yoksulluk çekmeyecek kadar belli bir gelire sahip olan kişiler,
 • Düzenli bir gelire sahip olan kişiler(Aylık gelir, dul aylığı, emekli maaşı, yaşlılık maaşı gibi),
 • Yeterli oranda sosyal yardım olan kişiler,
 • Resmi olarak evli olmasa dahi başka biri ile evli gibi yaşamakta olan kişiler,
 • Mesleği olan ya da yeteneğe sahip olan fakat bunları isteyerek kullanmayan kişiler,
 • Kumar bağımlısı kişiler,
 • Eşi ile aynı oranda gelire sahip olan eşler,
 • Eşi yoksul olan kişiler,
 • Kira geliri olan, işsizlik maaşı olan ve yurtdışından gelire sahip olan kişiler,
 • Mesleği olan, mesleğini icra eden ve bu şekilde belirli bir kazanca sahip olan kişiler
 • Memur olan eşler,
 • Bankada belirli miktarda parası olan kişiler ve faiz gelirine sahip kişiler nafaka alamaz.

Diğer Yazılarımız:

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Bir önceki yazımız olan Alacak Davası Nasıl Açılır? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Call Now Button DMCA.com Protection Status