Boşanma Avukatı

boşanma avukatı

Günümüz toplumunun en medeni ihtiyaçlarından biri olan boşanma, bireylerin kendi iradesiyle ayrılma ve evliliklerini sonlandırma isteğini ifade eder. Geçimsizlik, fikirlerin uyuşmaması, duygu yoğunluğunun azalması, ailevi baskılar gibi çeşitli etkenler ayrılma sebebi olabilir.

Özellikle velayet, nafaka, mal ayrılığı gibi hassas konuları barındıran boşanma davaları, üzerinde hassasça çalışılması gereken hukuki işlemlerden biri olarak öne çıkar. Tarafların mal ayrılığının hukuki çerçevede sağlanması; malların eşit ve haklı bir şekilde paylaştırılması; eğer varsa çocukların velayet hakkının belirlenmesi gibi konular; tarafların menfaatleri ve durumları göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. Bu noktada bireylerin beklenti ve isteklerini, mevcut hukuki duruma göre dengeleyebilecek boşanma avukatları ihtiyacı da doğmaktadır.

Boşanma Avukatı Olarak Hizmet Veriyoruz

Türkiye Cumhuriyeti Medeni Kanunu kapsamınca; yetkili yargı birimleri, boşanma süresince tarafları eşit bir şekilde dinler. Boşanma sebebinden, boşanma kararına etki eden faktörlere kadar her detay göz önünde bulundurulur. Boşanma davası kapsamında; tarafların karı koca olarak addedilmeleri ve zamanında duygusal bir ilişki paylaşmış olmaları nedeniyle hukuki açıdan tanığa da ihtiyaç duyulur. Boşanma davası tanıkları, bilinenin aksine aile içi veya dışından herkes olabilir. Bu noktada tanığın söyleyeceklerinin de azami önemde olacağı için, boşanma davaları açısından tanıkların oldukça önemli rol oynadıklarını söylemek yanlış olmaz.

Tüm bu bilgiler ışığında Türkiye Cumhuriyeti Medeni Kanununun öncelikli amacının; tarafları eşit ve özgür bireyler olarak ele almak ve boşanma avukatı davası gerekliliklerini, tarafların beklentisini yerine getirecek şekilde karşılamak olduğu söylenebilir.
Boşanma sürecinde tarafların çıkar ve menfaatlerini öncelik olarak aldığını göz önünde bulundurursak, kişinin karşı taraf ve ailesi tarafından mağdur edilmemesi için oldukça dikkatli davranması gerektiğini söylemek yanlış olmaz. Bu noktada, taraflara tanınan haklar çok kapsamlı olduğundan ve çeşitli değişkenleri barındırdığından, süreci etkili bir şekilde yönetmek için profesyonel boşanma avukatı desteği almak faydalı olacaktır.
boşanma avukatı

Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma avukatı ücretleri için detaylı bilgiyi sitemizin iletişim kısmından alabilirsiniz. Sitemiz bu doğrultuda en doğru bilgiyi size avukatlarımız verecektir. Hemen iletişime geçmek için tıklayınız.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.cetinkayahukuk.com/bosanma-avukati

Boşanma avukatları seçerken alanındaki tecrübe, konuya olan hakimiyeti gibi faktörlere dikkat edilmelidir. Bunun yanı sıra, profesyonel bir ekiple çalışması, takım arkadaşlarının da boşanma davaları konusunda tecrübeli olması ve bir büroya bağlı olması gibi faktörler de boşanma avukatları seçerken dikkat edilecek unsurlar arasında yer almaktadır. Herhangi bir cezai durumun olmaması sebebiyle de boşanma avukatı ücretleri diğer adli işlemlere göre daha hesaplı aralıklarda yer alır.

MUTLAKA OKUMALISIN  Tüketici Avukatı

Doğru avukat ile çalışmanın şahsi ve ailevi menfaatlerinizin korunması açısından önemi düşünüldüğünde, boşanma avukatınız seçmenin süreci doğru bir şekilde yönetmek açısından etkili sonuçlar vereceğini söylemek yanlış olmaz. Tam da bu noktada; Alanında yetkin uzman ekibiyle faaliyet gösteren Çetinkaya Hukuk Bürosu olarak meslek etiğine sahip, şahıs ve tarafların haklarına birincil derecede önem veren bir organizasyon olarak biliniyoruz. Tüm bu bilgiler ışığında, boşanma sürecinde hak ve imtiyazlarınızı gözetecek uzman ekibimizle yanınızdayız. Boşanma avukatlığı hakkında fiyat teklifi almak için aşağıdaki telefon numarası üzerinden bizi hemen arayın.

Bilgi İçin Hemen Arayın: 0216 474 12 44

En İyi Boşanma Avukatı İle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davaları evli çiftlerin herhangi bir sebepten dolayı yollarını ayırmak, yani evliliklerini bitirmek istemeleri durumunda başvurulan davalardır. Aile mahkemeleri aracılığı ile yürütülür. Çiftlerden birinin başvurması yeterlidir. Boşanma davaları, anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki şekilde işlenen konulardır.

Boşanmaya karar veren birinin aklına ilk gelen soru boşanma davasını nasıl açacağıdır. Daha sonra ise en iyi avukatı nasıl bulacağı, nereye başvuracağı gibi farklı sorular akılları meşgul edebilir. Eğer çekişmeli boşanma davası ise, avukat tutulması mutlaka gerekir. Çünkü delillerin toplanması ve mahkemeye sunulması sürecini konuya hâkim bir avukat yönetmelidir.

Boşanma Davası İçin Başvuru Süreci

Boşanmak isteyen bir kişinin başvuracağı yer aile mahkemesidir. Bu mahkemeye durumu izah eden bir dilekçe yazmalı ve kimlik fotokopisini de ekleyerek başvurusunu yapmalıdır. Dilekçe konusunda, anlaştığınız bir avukattan yardım almanız da mümkündür. Başvurunun kabul edilmesi için, boşanma nedenlerinden en az birinin çiftler arasında mevcut olması gerekir. Aksi takdirde ilgili aile mahkemesinin hâkimi tarafından dava reddedilebilir.

Boşanma davasına başvurabilmek için sizden bazı evraklar istenir. Yetkili mahkemeye danışmanız halinde sizi gerekli evraklar konusunda bilgilendirecektir. Gerekli evraklar genel olarak, nüfus cüzdanı ve boşanma dilekçesidir. Bazı özellikli durumlarda deliller de başvuru dilekçesine eklenebilir.

Boşanma Sebepleri

İki kişi arasında olan evlilikte son derece farklı sebepler ortaya çıkabilir. Her karakter kendine özgü olduğundan her evlilik de kendine özgü sorunlar içerebilir. Ancak boşanma sebepleri belli başlıklar altında toplanmıştır. Başvurunuzda bu başlıkları gözetmeniz gerekir.

 • Eşlerden birinin aldatması
 • Öldürmeye teşebbüs etme
 • Zina
 • Eşine kötü muamelede bulunma
 • Ağır derecede onur kırıcı davranışlarda bulunma
 • Herhangi bir suç işleme
 • Akıl hastalığı varlığı
 • Eşin terk etmesi
 • Haysiyetsiz bir yaşam sürmesi
 • Şiddetli geçimsizlik
MUTLAKA OKUMALISIN  İdare ve Vergi Hukuku

Bu başlıklar arasından en çok öne sürülen nedenlere baktığımızda aldatma ve şiddetli geçimsizlik olduğunu görürüz. Eğer bu sebeplerden en az bir tanesi çiftler arasında bulunmuyorsa, aile mahkemesi hâkimi davayı reddeder. Yani boşanma davasını hiç açamayabilirsiniz. İlgili delilleri toplamanız, davayı açma sürecinde size dayanak olur.

Boşanma Şartları

Eşinden boşanmak isteyen birinin, merak edeceği bir diğer konu da boşanma şartlarıdır. Boşanma şartlarından biri yukarıda saydığımız boşanma nedenlerinden en az bir tanesinin bulunmasıdır. Aksi takdirde dava reddedilir ve mahkemede hiç görülmez.

Diğer bir şart ise tarafların katılımıdır. Ancak taraflardan biri avukata vekâlet verdiyse, bizzat davaya katılmasına gerek yoktur. Vekâlet verdiği avukat onun yerine katılım sağlayabilir. Boşanma davalarında avukat tutma zorunluluğu olmadığından çiftlerden biri veya ikisi avukat tutmamış olabilir. Bu durumda davaya bizzat katılma şartı vardır. Bunun yanında boşanma davasının anlaşmalı ya da çekişmeli olmasına göre farklı şartları vardır.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davaları genellikle tek celsede biten ve hızlı bir şekilde sonuca ulaşılan davalardır. Burada önemli olan çiftlerin mal paylaşımı, eğer var ise çocukların velayeti ve nafaka gibi konularda kendi aralarında anlaşmaya varmış olmalarıdır. Anlaşmayı sağlamış olmaları halinde, genelde tek celsede sonuçlanan davalardır.

Anlaşmalı boşanma davalarının en önemli şartı, en az 1 senedir evli olmaktır. Bir diğer önemli şartı ise, davalının, davayı açan kişinin şartlarını kabul ediyor ve bu anlaşma çerçevesinde boşanmayı kabul ediyor olmasıdır.

Tabii yalnızca çiftlerin aralarında anlaşıyor olmaları yeterli değildir. Öncelikle boşanma nedenlerinin hâkim tarafından uygun görülmesi önemlidir. Daha sonra aralarında anlaştıkları nafaka gibi konuların hâkim tarafından da uygun bulunması ve onaylanma şartı vardır. Tüm bu şartlar sağlandığında çiftler anlaşmalı olarak boşanabilirler. Süreç olarak baktığımızda çekişmeli boşanma davalarına göre çok daha rahat ve kolay davalardır. Çiftlerin anlaşarak boşanması, onları da psikolojik açıdan yormayacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davası, çiftlerin arasında anlaşamadığı durumlarda açılır. Anlaşamadıkları konu nafaka, çocukların velayeti ya da malların paylaşımı olabilir. Bu durumda çiftler anlaşana kadar ya da mahkeme herhangi bir karar alana kadar dava uzar. Süreç seneler boyunca uzayabilir. Çiftler için son derece yorucu ve can sıkıcı olabilir ancak anlaşma sağlanamadığında da geriye başka seçenek kalmaz.

Çekişmeli boşanma davalarında mahkemeye sunulacak deliller çok önemlidir. Mahkeme eğer bu delilleri yeterli görürse, hiç süreci uzatmadan mahkemeyi sonuçlandırabilir. Ancak eğer, mahkemeye davacı tarafından sunulan deliller yeterli görülmezse bu durumda mahkeme bilirkişi atayabilir ya da keşif yapılmasını isteyebilir. Hâkimin tüm delilleri görmesi ve ikna olması gereklidir.

MUTLAKA OKUMALISIN  Bankacılık ve Finans Hukuku

Çekişmeli Boşanma Davası Şartları

Anlaşmalı boşanma davalarında bir avukata vekalet vermeden dahi davayı sonuçlandırmanız mümkün olabilir. Ancak çekişmeli boşanma davalarında aynı durum geçerli değildir. Çiftlerin bu konuda tecrübeli ve bilgili bir avukata vekâlet vermeleri iş ve işlemlerin daha sağlıklı yürümesini sağlar.

Çekişmeli boşanma davası şartlarından birisi, yine anlaşmalı boşanma davalarında olduğu gibi nüfus cüzdanı ve boşanma dilekçesi ile bir aile mahkemesine başvurulmasıdır. Çekişmeli boşanma davalarında daha karmaşık bir süreç olacağından dilekçe yazımında bir avukattan yardım talep edilmesi daha iyi olur.

Boşanma Davalarında İddet Süresi

Boşanma davası tamamlandıktan sonra kadınların 300 gün süresince başka biri ile evlenmemesi kuralı vardır. Bu süreye iddet süresi denir. Boşanan kadın, kanunlara göre yeniden evlenebilmesi için iddet süresinin dolmasını beklemelidir. Bu sürenin mantığı ise, kadının hamile olma ihtimalidir.

Eğer boşanma sırasında kadın hamile ise, iddet süresi içerisinde doğum yapar ve bu sürede doğan bebek, kadının boşandığı eşine kaydedilir. Tekrar evlenmesinin önlenmemesi ile doğacak çocuğun hakları korunmuş olur. Süre bitiminde evlenebilir ve tekrar hamile kalsa dahi boşandığı eşi herhangi bir hak iddia edemez. Bu tür karışık durumların yaşanmasını önlemek amacıyla iddet süresi önemlidir. İddet süresinin kaldırılabildiği bazı durumlar mevcuttur.

 • Kadının doğum yapması halinde bu süre sonlanır.
 • Kadın eğer hamile olmadığını belgeler ve bu belgeleri sunarak sürenin sonlandırılmasını talep ederse, iddet süresi sonlandırılabilir.
 • Eğer kadın yeniden boşandığı eşi ile evlenmeyi talep ederse, yine yazılı olarak başvurması halinde iddet süresi kaldırılabilir.

Bu sebepler dışında iddet süresinin kaldırtması kanunen mümkün değildir.

Velayet Davaları

Velayet davaları boşanan çiftlerin çocuklarının velayetinin annede mi yoksa babada mı kalacağına karar verilmesi için görülen davalardır. Boşanma davası sırasında ya da sonrasında görülebilir. Velayet davalarının özelliği çocuğun yaşına göre farklı yollar izlenmesidir. Eğer çocuk 18 yaşın üzerindeyse, hâkim çocuğa söz hakkı verir ve onun tercihi doğrultusunda hareket edilir.

Eğer çocuk 18 yaşın altındaysa çocuğa söz hakkı verilmez. Şahitler dinlenir ve tüm deliller incelenir. Bunun sonucunda hâkim kararını verir. Bu kararda ağırlık annededir. Ancak annenin çocuğa bakabilecek imkânları olmaması, akıl sağlığın yerinde olmaması durumlarında velayeti babaya da verilebilir. Eğer çocuk 18 yaşın üzerindeyse babasını tercih etmesi halinde velayeti babasına verilecektir.

Eğer çocuğa bakmak için hem anne hem de babanın şartları uygun değilse, mahkeme çocuğu her ikisine de vermeyebilir. Bu durumda çocuk esirgeme kurumuna verilir. Anne ve baba bu karara itiraz etme hakkına sahiptir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

Call Now Button