Anlaşmalı Boşanmada Nafaka

anlaşmalı boşanmada nafaka

Evlilik sonucunda oluşan ailede eşlerin toplumca veya hukuki olarak evlilik bağlarını sona erdirip ayrılma durumuna boşanma adı verilmektedir. Boşanma davarı şekil ve yöntem bakımından farklılık göstermektedir. Eşlerin boşanma il ilgili tüm hukuki sonuçlar üzerinde anlaşmaları sonucu açacakları dava türü anlaşmalı boşanma olarak adlandırılmaktadır. Türk Medeni Kanunu hangi koşullarda anlaşmalı boşanma yapılabileceğini ifade etmiştir. Bu koşullar yerine getirilmezse çiftler aralarında anlaşsa dahi boşanma gerçekleşmeyecektir.  Bu şartlar şunlardır:

 • Evliliğin bir yılını doldurmuş olması gerekmektedir. Bir yıldan önce eşler aralarında her konuda uzlaşmış olsa bile boşanma gerçekleşmez.
 • Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için çiftler tüm hukuki şartlarda uzlaşmış ve bunu yazılı bir şekilde belgelemiş olması gerekmektedir. Bu belgeye Anlaşmalı Boşanma Protokolü denilmektedir. Bu protokolde çocukların velayeti, mal paylaşımı, tazminat ya da nafaka konularında uzlaşmış olduklarını beyan etmeleri gerekmektedir.
 • Anlaşmalı boşanmalarda eşlerin her biri davaya katılmak zorundadır. Tarafların avukatları dahi davayı yürütüyor olsa da kendileri bizzat davaya katılma zorunlukları Medeni Kanun çerçevesinde mevcuttur.

Eşler anlaşmalı boşanmada nafaka ödenip ödenmeyeceği konusunda uzlaşabilirler.  Eğer nafaka ödenecek ise ödenmesi gereken miktar konusunda da çift arasında konuşulup anlaşması gerekmektedir. Dava esansında hâkim nafaka konusunda eşlerin beyanını esas almaktadır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.cetinkayahukuk.com/bosanma-avukati

Anlaşmalı Boşanmalarda Nafaka Durumu

Sonuca ulaşması zor olan çekişmenin olduğu boşanma davalarında nafaka durumu belirlenirken hakim tarafların ekonomik ve sosyal durumlarını ve yaşam kalitelerini baz alarak bir nafaka tutarı belirlemektedir. Nafaka kadınlar için yoksulluk nafakası ve çocuklar için iştirak nafakası olarak şekillenmektedir.  Her iki nafaka tutarı da belirlenirken tarafların ekonomik ve sosyal durumları ile hayat standartları göz önüne alınarak tutar hâkim tarafından belirlenmektedir.  Normal boşama davalarının aksine anlaşmalı boşanma davalarında hâkime nafaka miktarı dışında bir takdir verilmemiştir. Taraflar istedikleri nafaka tutarını özgür bir şekilde belirleyebilmektedirler.  Nafaka konusunda tarafları kısıtlayan kanun maddesi bulunmamaktadır.

MUTLAKA OKUMALISIN  Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur

Anlaşmalı boşanmanın şartlarını sağlanan eşler anlaşmalı boşanmada nafaka miktarını da ortak belirleyebilirler. Medeni Kanun da yer alan şartları sağlayan çiftler istedikleri gibi bir yoksulluk nafakası belirleyebilirler. Bu durumda hâkimin bir takdir yetkisi yoktur.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Belirlenir?

Anlaşmalı boşanma davalarında eşlerin nafaka belirleme özgürlüğünün tek istisnası çocuktur. Müşterek çocuk yönünde velayeti alamayan tarafın ödeyeceği nafaka hâkim neslinde yeterli olmadığına kanaat getirilirse nafaka tutarı değiştirilebilir. Hâkim sadece nafaka miktarını değiştirmekle kalmayıp çocuk ile ilgili alınması gereken önlemler var ise bu yönde karar tesis etme yetkisine sahiptir.  Çocuk eğitimlerinin kamu yararı olarak sayılmasından dolayı boşanacak çiftler çocuk yönünde tamamen özgür durumda değildirler. Hâkim müdahalesi eşler tarafından kabul edildiği takdirde boşanma kararı verilmektedir. Çiftler hâkim müdahalesini kabul etmez iseler dava çekişmeli boşanma davasına dönüşerek yeni bir süreç başlamış olur.

Anlaşmalı Boşanmada Yoksulluk Nafakası

Anlaşmalı boşanma sürecinde taraflar boşanmanın tüm konularında uzlaşmış olması gerekmektedir. Bu konularından birisi de nafakadır. Anlaşmalı boşanmalarda yer alan yoksulluk nafakası, tarafların hazırlanacak olduğu anlaşmalı boşanma sözleşmesi belgesi içerisinde beyanları ile uzlaşma zeminine yer verilir. Taraflar anlaşmalı boşanmada nafaka miktarında uzlaştıklarını boşanma protokolü içerisinde beyan ederler.  Hâkim yoksulluk nafakası konusunda protokole uygun bir şekilde boşanmayı onaylamaktadır. Yoksulluk nafakası konusunda hâkim takdir kullanmamaktadır. Bu sebeple nafaka ödeme şekli ve miktarı konusunda taraflar uzlaşmış olmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında İştirak Nafakası

Müşterek çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması için ödenen nafaka türüne iştirak nafakası denilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında eşler çocuğun velayeti konusunda uzlaşacakları gibi müşterek çocuğun ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı konusunda da hem fikir olup anlaşma sağlamalıdırlar. Çocuğun velayetini almayan kişi çocuğun eğitim, ulaşım, gıda gibi ihtiyaçlarının karşılanması için iştirak nafakası ödeyebilir. İştirak nafakasında ödenecek para sadece çocuğun masrafları içindir. Bunun dışında hiçbir harcamada bu nafaka kullanılamaz. Anlaşmalı boşanma davalarında eşler nafaka konusunda uzlaşmak zorundadır. Eğer nafaka konusunda uzlaşma sağlanamazsa dava çekişmeli boşanma davası olarak yürütülmektedir.  Eşler sadece nafaka ödenip ödenmeme konusunda değil ödenecek nafakanın miktarı konusunda da anlaşma sağlamalıdırlar.

MUTLAKA OKUMALISIN  İştirak Nafakası Nedir?

Kimler Nafaka Alabilir veya Alamaz

Boşanma sürecinde ve boşanma davaları sonrasında nafaka alabilecek kişiler şunlardır:

 • Düşük gelire sahip olan kişiler ya da geliri olmayan kişiler
 • İş akdi sonra ermiş kişiler(Yani işten kovulmuş ya da işten çıkarılmış)
 • Ev hanımları
 • Asgari ücret ile çalışmakta olan eşler
 • Geçici işlerde çalışıp düzenli gelire sahip olmayan kişiler.

Boşanma sürecinde ve boşanma davaları sonrasında nafaka alamayacak kişiler şunlardır:

 • Resmi olarak evli olmasa dahi fiili olarak başka ile evli gibi yaşamakta olan kişiler
 • Boşanma sonrasında yoksulluk çekmeyecek kadar belli bir gelire sahip olan kişiler
 • Düzenli gelire sahip olan kişiler(Aylık gelir, dul aylığı, emekli maaşı, yaşlılık maaşı gibi)
 • Yeterli miktarda sosyal yardım olan kişiler
 • Kira geliri olan, işsizlik maaşı olan ve yurtdışından gelire sahip olan kişiler
 • Mesleği olan, mesleğini icra eden ve bu şekilde belirli bir kazanca sahip olan kişiler
 • Memur olan eşler.
 • Bankada belirli miktarda parası olan kişiler ve faiz gelirine sahip kişiler
 • Mesleği ya da yeteneği olan fakat bunları isteyerek kullanmaktan kaçınan kişiler
 • Kumar bağımlısı eşler
 • Eşi ile aynı oranda gelire sahip olan eşler
 • Eşi yoksul olan kişiler boşanma davası sonrasında nafaka almaz.
 • DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

  www.cetinkayahukuk.com/bosanma-avukati

Diğer Yazılar:

Boşanma Davası Nasıl Açılır

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Call Now Button