Beykoz İş Hukuku Avukatı

İşçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalına İş Hukuku deniyor. İş davaları ise genel olarak en tartışmalı ve karmaşık dava türleri arasında yer alıyor. Bunda değişen mevzuat ve yönetmeliklerin etkisi de var, genel olarak yasalara uyulmamasının da… Ağırlıklı olarak işçilerin mağdur olduğu iş dünyasında iyi bir iş hukuku avukatının desteği hak kayıplarının önüne geçilmesi için önem taşıyor. Çetinkaya Hukuk Beykoz İş Hukuku Avukatlarıyla işçilerin de işverenlerin de hakları korunuyor.

Beykoz İş Hukuku Avukatı, İş Hukuku Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İş Hukuku genel olarak kafa karıştıran konuları kapsıyor ve bunları düzenliyor… Örneğin, işçi hakları neler, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı nedir, iş sözleşmesi nasıl hazırlanır, işten ayrılırken nelere dikkat etmek gerekir, işverenin yükümlülükleri nelerdir gibi konular oldukça gündeme geliyor. Bu liste daha da uzatılabilir. En iyisi soru listesini uzatmadan cevaplara geçmek.

Bir kere, İş Hukukunun her zaman işçinin korunmasına öncelik verdiğini bilmelisiniz.  Bu bağlamda işverenin her zaman yasal olarak çok dikkatli ve titiz olması gerekiyor. İşte İş Hukuku hakkında bilinmesi gereken temel noktalar:

 1. İş sözleşmesi yapılmak zorunda, bu sözleşme ile ileride karşılaşılabilecek uyuşmazlıklar daha kolay bir şekilde çözülebiliyor. Yazılı olarak bir iş sözleşmesi yapılmamışsa işverenin, en geç 2 ay içerisinde işçiye, çalışma koşullarını, ücreti, çalışma süresini, süresi belirli bir sözleşme mevcutsa bu süreyi, sözleşmenin feshi halinde uygulanacak kuralları yazılı şekilde işçiye vermek zorunda olduğunu unutmayın.
 1. İş sözleşmesinde çalışma süresi belirlenmemişse, bu süre haftalık 20 saatten sayılıyor. İş sözleşmelerinde taraflar deneme süresi belirleyebiliyorlar. Bu süre en fazla 2 ay olabiliyor, toplu iş sözleşmelerinde ise deneme süresi 4 aya kadar uzayabiliyor.
 1. 15 yaşını doldurmayanlar işçi olarak çalıştırılamıyor.
 1. Yabancıların çalışabilmeleri için çalışma izinlerinin alınmış olması gerekiyor.
 1. İşçinin maaş alma hakkı bulunuyor ve bu maaşını zamanında almazsa iş sözleşmesini feshedebiliyor.
 1. Her işveren iş sağlığı ve güvenliğini sağlamakla yükümlü oluyor.
 1. İşveren işçileri arasında ayrımcılık yapamıyor. Aynı zamanda işin yapılabilmesi için gerekli ortam ve iş araçların işverence hazırlanması gerekiyor.
 1. Hiçbir işçi asgari ücretin altında bir maaşla çalıştırılamıyor.
 1. İşçi ve işveren anlaşarak iş sözleşmesini feshedebiliyorlar. Ancak işveren işçiyi çıkaracaksa bunu ona neden bildirmekle yükümlü, aksi halde ihbar tazminatı ödemek zorunda kalıyor. Aynı şekilde işten çıkmak isteyen bir işçi de bunu işverenine önceden bildirmek zorunda. Aksi halde o da ihbar tazminatıyla yükümlü oluyor.
 1. İşveren, ihbar süresinin tamamlanmasını beklemek zorunda değil. İhbar tazminatını peşin ödeyebiliyor.
 1. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanması için en az 1 yıl ilgili işyerinde çalışması gerekiyor.
 1. Bildirimli iş sözleşmesi feshinde işçi her gün 2 saat iş arama hakkına sahip oluyor. Bu süreyi isterse toplu olarak da kullanabiliyor. İş akdi sona eren işçiye işveren, çalışma belgesi vermek zorunda.
 1. İşçinin yıllık ücretli izin kullanabilmesi için en az 1 yıl çalışmış olması gerekiyor. Kullanılan yıllık ücretli izin, önceki yılda hak edilmiş oluyor.
 1. İşveren, her işçi için bir özlük dosyası tutmak zorunda.

Beykoz İş Hukuku Avukatı, İş Hukuku Avukatının Görevleri Nelerdir?

İş Hukuku avukatları işveren ve işçiler arasında oldukça önemli bir role sahip. Ne gibi roller üstendiğine değinecek olursak şöyle:

 • İş sözleşmelerinin İş Hukukuna uygun şekilde hazırlanmasını sağlıyorlar.
 • İşe iade, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı gibi konularda işçi ile işveren arasında uzlaştırıcı olabiliyorlar.
 • İş davalarını açıyor, süreci takip ediyorlar.
 • İş davaları içi gerekli olan tüm belge ve bilgilerin toplanmasını ve mahkemeye sunulmasını sağlıyorlar.

Çetinkaya Hukuk Beykoz İş Hukuku Avukatlarından, tüm iş davalarıyla ilgili profesyonel danışmanlık ve avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button DMCA.com Protection Status