Kategori Arşivleri: Blog

Değer Kaybı Davası

değer kaybı davası nedir

Genellikle yaşanan trafik kazalarının neticesinde araçlar hasara uğramakta bunun neticesinde de değer kaybına uğramaktadırlar. Araç değer kaybına yönelik olarak dava açılmasının temel sebebi hasar gören araçta gerçekleştirilen tamir onarım işlemleri nedeniyle meydana gelen hasarların kazaya sebep olanlardan tanzim edilmek istenmesidir. Zira araç ne kadar iyi onarılırsa olursa olsun artık araç piyasasında ikinci el araç sınıfında […]

Nafaka Türleri Nelerdir?

nafaka türleri nelerdir

Aile Hukuku kapsamına giren boşanma davalarının en temel konu başlıklarından biri nafaka türleridir. Tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası ve yardım nafakası gibi nafaka türleri bulunmaktadır. Günümüzde artan boşanma davalarının türlü sebepleri bulunmakta ve davalarda da çeşitli gündem maddeleri yer almaktadır. Bunlardan en önemlisi ise nafakadır. Türlerine geçmeden önce nafakanın ne olduğuna bakmak gerekir. Bir hukuk terimi ve kelime anlamı olarak nafaka bir kimsenin geçindirmekle, […]

Hasta Hakları Nelerdir?

hasta hakları nelerdir

Hastalandığınızda ne gibi haklara sahip olduğunuzdan haberdar mısınız? Hasta Hakları Yönetmeliği’nin neleri kapsadığını bilmek, haklarınızın korunması ve hak kaybı yaşanmaması adına önem taşımaktadır. Özellikle son 30 yıl içerisinde “hasta hakları” kavramı gelişmiş, içeriği genişlemiş ve giderek daha da önem kazanmıştır. Peki, hasta hakları denildiğinde ne anlaşılmaktadır, hasta hakları tam olarak nelerdir? Hasta hakları denildiğinde öncelikle akla insan hakları getirilmelidir. Çünkü […]

Hakaret Suçu Nedir?

hakaret suçu nedir

Türk Ceza Kanunu kapsamında yer alan hakaret suçu, kanunun 125 ve 131 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Hakaret suçu, şerefe karşı işlenen suçlar başlığı altında bulunmaktadır. Hakaret, bir kimseye, bir şeye karşı kullanılan küçültücü söz ya da aşağılayıcı, küçük düşürücü, onur kırıcı davranış anlamına gelmektedir. Bazı durumlarda, hakaret suç sayılmakta ve buna karşılık hakarete uğrayan kişiler de hakaret davası açabilmektedir. Şerefe karşı […]

Araç Değer Kaybı Davası

araç değer kaybı davası

Hasar gören aracın durumunu niteleyen kavram olarak karşımıza araç değer kaybı çıkmaktadır. Bu kavram, hasar gören ve belli bir onarımdan geçen araçların ikinci el araç konumuna düşmesini vurgulamaktadır.   Araç Değer Kaybı Davası Nedir? Yaşanan bir trafik kazası veya başka bir sebepten ötürü eğer bir araç hasar görmüşse ve belli bir onarımdan geçmişse araç değer kaybı oluşmaktadır. Bu da aracın ikinci el durumuna […]

Fiili Ayrılık Sebebiyle Boşanma

boşanma nedenleri ve sebepleri

Evlilik birliğinin kurulması kadar, bu birliğin sonlandırılmak istenmesi de kişisel ve hukuki bir haktır. Eşler geçinemiyorsa, evlilik birliği temelinden sarsıldıysa, süreçte olumsuz olaylar vuku bulduysa, şiddetli geçimsizlik, aile içi şiddet, aldatma, eşler arasındaki sevgi ve saygının tükenmesi gibi durumlar söz konusu olduğunda eşlerden ikisi birden ya da yalnızca biri boşanma isteğiyle Aile Mahkemesine başvurabilmekte ve […]

Anlaşmalı Boşanma Davasında Mal Paylaşımı

evlilik sözleşmesi nedir

Evlilik birliğini sürdüremeyen eşler, Aile Mahkemesine başvurarak boşanma talebinde bulunabilmektedir. Boşanma davaları ise iki şekilde görülmektedir. Anlaşmalı ve çekişmeli olarak iki şekilde görülen boşanma davaların süresi ve dava sonunda karara bağlanacak olan maddeler de dava türüne göre değişkenlik göstermektedir. Boşanma davalarında eşlerin aralarında çekişme yaratan öncelikli konulardan biri mal paylaşımıdır. Eşler boşanma davasını anlaşmalı olarak […]

Matufiyet Şartı Nedir?

Demokratik her toplumda kişilerin kendilerini diledikleri gibi ifade etme hakları bulunmaktadır. Ancak bu ifade özgülüğünün de başkalarının hak ve özgürlüklerini ihlal etmeyeceği kapsamda olmalıdır. Bu bağlamda bazı hukuk kurallarıyla ifade özgürlüğü hem güvence altına alınış hem de hakaret suçunun çerçevesi çizilmiştir. Eğer kişiler kullandıkları ifadelerinde başkalarının yaşamlarını ve şöhretlerini “ifade özgülüğü”ne sığınarak sarsarsa, hukuki açıdan […]

İştirak Nafakası Nedir?

nafaka ödenmezse ne olur

Boşanma davalarında birden çok nafaka türü bulunmaktadır ve her bir nafaka türü de farklı bir amaca yöneliktir. Nafaka türlerinden biri olan “iştirak “nafakası ise boşanmak isteyen eşlerin müşterek çocukları varsa talep edilebilen ve müşterek çocuğun ihtiyaçlarına yönelik harcamaların paylaşılması adına bağlanan bir nafakadır. Boşanma gerçekleştikten sonra da eşler birbirilerinden iştirak nafakası talebinde bulunarak, iştirak nafakası […]

Velayet Davası Nedir? Velayet Davası Ne Kadar Sürer?

velayet davası

Kelime anlamı olarak velayet, veli olma durumu, velilik anlamına gelmektedir ve reşit olmayan her çocuk, yani 18 yaşın altındaki her çocuk anne ve babasının velayeti altında bulunmaktadır. Yasal bir durum söz konusu olmadığı sürece velayet anne ve babadan alınamaz. Velayet davası ise boşanma davalarının ardından açılan bir dava türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Aile Mahkemesine açılan […]

DMCA.com Protection Status