Kategori Arşivleri: Blog

Araç Değer Kaybı Davası

araç değer kaybı davası

Hasar gören aracın durumunu niteleyen kavram olarak karşımıza araç değer kaybı çıkmaktadır. Bu kavram, hasar gören ve belli bir onarımdan geçen araçların ikinci el araç konumuna düşmesini vurgulamaktadır.   Araç Değer Kaybı Davası Nedir? Yaşanan bir trafik kazası veya başka bir sebepten ötürü eğer bir araç hasar görmüşse ve belli bir onarımdan geçmişse araç değer kaybı oluşmaktadır. Bu da aracın ikinci el durumuna […]

Fiili Ayrılık Sebebiyle Boşanma

boşanma nedenleri ve sebepleri

Evlilik birliğinin kurulması kadar, bu birliğin sonlandırılmak istenmesi de kişisel ve hukuki bir haktır. Eşler geçinemiyorsa, evlilik birliği temelinden sarsıldıysa, süreçte olumsuz olaylar vuku bulduysa, şiddetli geçimsizlik, aile içi şiddet, aldatma, eşler arasındaki sevgi ve saygının tükenmesi gibi durumlar söz konusu olduğunda eşlerden ikisi birden ya da yalnızca biri boşanma isteğiyle Aile Mahkemesine başvurabilmekte ve […]

Anlaşmalı Boşanma Davasında Mal Paylaşımı

evlilik sözleşmesi nedir

Evlilik birliğini sürdüremeyen eşler, Aile Mahkemesine başvurarak boşanma talebinde bulunabilmektedir. Boşanma davaları ise iki şekilde görülmektedir. Anlaşmalı ve çekişmeli olarak iki şekilde görülen boşanma davaların süresi ve dava sonunda karara bağlanacak olan maddeler de dava türüne göre değişkenlik göstermektedir. Boşanma davalarında eşlerin aralarında çekişme yaratan öncelikli konulardan biri mal paylaşımıdır. Eşler boşanma davasını anlaşmalı olarak […]

Matufiyet Şartı Nedir?

Demokratik her toplumda kişilerin kendilerini diledikleri gibi ifade etme hakları bulunmaktadır. Ancak bu ifade özgülüğünün de başkalarının hak ve özgürlüklerini ihlal etmeyeceği kapsamda olmalıdır. Bu bağlamda bazı hukuk kurallarıyla ifade özgürlüğü hem güvence altına alınış hem de hakaret suçunun çerçevesi çizilmiştir. Eğer kişiler kullandıkları ifadelerinde başkalarının yaşamlarını ve şöhretlerini “ifade özgülüğü”ne sığınarak sarsarsa, hukuki açıdan […]

İştirak Nafakası Nedir?

nafaka ödenmezse ne olur

Boşanma davalarında birden çok nafaka türü bulunmaktadır ve her bir nafaka türü de farklı bir amaca yöneliktir. Nafaka türlerinden biri olan “iştirak “nafakası ise boşanmak isteyen eşlerin müşterek çocukları varsa talep edilebilen ve müşterek çocuğun ihtiyaçlarına yönelik harcamaların paylaşılması adına bağlanan bir nafakadır. Boşanma gerçekleştikten sonra da eşler birbirilerinden iştirak nafakası talebinde bulunarak, iştirak nafakası […]

Velayet Davası Nedir? Velayet Davası Ne Kadar Sürer?

velayet davası

Kelime anlamı olarak velayet, veli olma durumu, velilik anlamına gelmektedir ve reşit olmayan her çocuk, yani 18 yaşın altındaki her çocuk anne ve babasının velayeti altında bulunmaktadır. Yasal bir durum söz konusu olmadığı sürece velayet anne ve babadan alınamaz. Velayet davası ise boşanma davalarının ardından açılan bir dava türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Aile Mahkemesine açılan […]

Hamileyken Boşanma Davası Süreci Nasıl Gerçekleşir?

hızlı ve kolay boşanma

Boşanma davaları günümüzde en sık görülen dava türlerinden biridir ve boşanma davalarının pek çok dinamiği bulunmaktadır. Öte yandan boşanma davalarında süreci etkileyen birden fazla unsur da yer almaktadır. Anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olarak ikiye ayrılan boşanma davalarında süreci etkileyen unsurlar arasında mal paylaşımı, varsa müşterek çocuğun velayetinin kime verileceği, nafaka belirlenmesi, boşanma […]

Boşanma Davasında Neler Delil Olabilir?

hızlı ve kolay boşanma

Boşanma davaları anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olarak ikiye ayrılmaktadır. Eşler, aralarında her konuda anlaşarak boşanmak için mahkemeye başvurdukları takdirde genel olarak boşanma davası tek celsede sonuçlanabilmektedir. Ancak boşanma davasında, eşler arasında bir anlaşma söz konusu değilse ya da eşlerden biri boşanmayı istemiyorsa davacı olan eşin boşanmaya dair gerekçelerini ispatlaması gerekmektedir. Peki, boşanma […]

Tek Celsede Nasıl Boşanılır?

Boşanma davaları belirli bir süre verilmeksizin, davanın türüne göre değişkenlik gösteren bir süreci kapsamaktadır. Süreci etkileyen faktörler, mahkemeye sunulan delillere karşı çıkmak, davalara ek dava açmak veya taraflardan birinin boşanmaya yanaşmaması gibi durumlardır. Davanın açılması sırasında olmamak veya duruşmalara çıkmamak davanın uzamasına sebep olan durumlar arasındadır. Bu tür davalar hukuk dilinde çekişmeli davalar olarak adlandırılmakta […]

Maaşı Ödenmeyen İşçi Nereye Başvurmalı?

Maaşı ödenmeyen işçi nereye başvurmalıdır? Şeklindeki konularda, maaşıyla ilgili sorun yaşayan işçinin taleplerine yönelik olarak bir yol izlenmeli ve sorunun çözüme ulaşması adına kanuni prosedürlerin uygulanmasını sağlamak gereklidir. Maaşı ödenmeyen işçinin yapacağı ilk davranış, İş kanunun 24. Maddesinde yer alan hükümlere dayanılarak iş akdinin feshiyle ilgili dava açmak, İş kanununda yer alan 24. maddenin sağladığı […]

DMCA.com Protection Status