Kategori Arşivleri: Blog

Doktor Uygulama Hatası (Malpraktis) Tazminat Davası

Tıbbi malpraktis; doktorun tıbbi uygulama hatasıdır. Doktorun veya sağlık kuruluşlarının bilgisizliği, deneyimsizliği yahut ilgisizliği sonucu meydana gelebilir. Bu nedenlerle; yanlış teşhis, hatalı tedavi veya eksik bakım hizmetleri neticesinde hastanın zarar görmesi olarak tanımlanabilmektedir. Bilgisizlik, deneyimsizlik veya ilgisizlik nedeniyle, hastanın zarar görmesi; “hekimliğin kötü uygulaması” anlamına gelmektedir.  Yasal Açıdan “Tıbbi Malpraktis” Olgusu  Tıbbi müdahale, belli ölçülerde […]

Kıdem Tazminatı Zamanaşımı Değişikliği

2017 yılının ikinci dönemi, çalışma hayatında değişimler yaşanmıştı. 25 Ekim’de yapılan değişiklikle birlikte kıdem tazminatında, zaman aşımı süresi 5 yıla kadar indirildi. Detaylı bilgileri yazımızın içeriğinde bulabilirsiniz.  Zaman Aşımı Süreleri Nedir?  Hukuki ve kanuni olarak herhangi bir mahkeme süresi sonrası, hakların kullanılabilmesi adına kişilere itiraz gibi nedenlerden dolayı zaman tanınır. Şöyle belirtelim. Kişinin herhangi bir […]

Şiddet Nedeniyle Boşanma Davası

Şiddet nedeniyle boşanma davası çiftler arasında geçimsizliğin son raddeye ulaşması anlamına gelir. Böyle bir durumda aile birliğinin temelden sarsıldığını söylemek yanlış olmaz. Medeni kanun çerçevesinde belirlenmiş birtakım boşanma nedenleri vardır ve bunların dışında kalan boşanmalar şiddet nedeniyle boşanmalar arasına girer. Ayrıca evlilik birliğinin temelden sarsılması demek şiddetli geçimsizlik olarak tanımlanır ve şiddet gören taraf karşı […]

Türkiye’de Yabancılara Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Türkiye de yabancıların kendileri için çalışma iznine başvurma hakları yoktur. Türkiye de çalışmak isteyen kişilerin için çalışma izni başvurusunu yalnız çalışmak istedikleri kurum ya da çalıştırmak isteyen kişi yapabilir. İkamete bağlı alınan çalışma izni için iki farklı yöntem bulunmaktadır. Öğrenciler kapsam dışında kalmak üzere, 6 ay için geçerli olacak bir oturma iznine sahip olan yabancıların, […]

Avukata Danışma Ücreti Ne Kadardır?

Avukatlık meslek koşulları gereği kritik bir önem taşıyor. Zira maddi ve manevi zararın oluşmasını ya da oluşmamasını, kişinin lehine ya da aleyhine karar alınıp alınmamasını doğrudan etkileyen bir meslek olması nedeni ile sık sık eleştirilen konular arasında yer alan avukatlık mesleği dönem dönem ücretleri ile de gündeme gelmektedir. En çok aranan konuların başında hiç şüphesiz […]

Gece çalışması ve Fazla mesai

İş hayatında en geç saat 20:00’de başlayarak, en erken saat 06:00’ya kadar geçen gün dönemidir. Gece dönemi her durumda en fazla 11 saat sereceği belirtilmektedir. İş yasasında, işçilerin gece çalışmalarının günde 7,5 saatti geçemeyeceği belirlenmiştir. Günlük çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan çalışmalar da, gece çalışması sayılacağından, günde 7,5 saati aşamayacaktır. Yasalarda yer alan […]

İşverenler işçilerin ücretlerinde indirim yapabilirler mi? İş sözleşmesini fesih eden işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır mı? “Kıdem tazminatı avukatı”

İşveren, ücret şartlarında tek taraflı değişiklik yapamaz. İş kanunun 62. Maddesi hükmü gereği işçinin ücretinde eksilme yapılamaz. “Kıdem tazminatı avukatı” olarak yasal hakların korunması hususunda hizmet vermekteyiz.  İşçinin maaşından eksiltme yapılması halinde işçi iş sözleşmesini fesih edebilir. Kıdem tazminatı almaya hak kazanır. “Kıdem tazminatı avukatı” olarak büromuza başvurulması halinde ihtarname düzenlenmesi ve iş sözleşmesinin fesih […]

İşçinin, işyerinde işverenine, çalışan diğer işçilere söz ve davranışlarıyla sataşması veya cinsel tacizde bulunması, işverene tazminatsız fesih hakkı verir mi?

İşçinin işyerinde kavga ederek başka bir işçiyi tehdit veya tahrik etmesi, sarkıntılık etmesi, amirini tehdit etmesi tazminatsız fesih nedenidir. İşçi ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanamaz. Büromuzda Üsküdar İşçi avukatı, Üsküdar İş hukuku avukatı gibi hukuki hizmetler verilmektedir. Diğer Yazılarımız:  İşverenler işçilerin ücretlerinde indirim yapabilirler mi? İş sözleşmesini fesih eden işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır mı? “Kıdem […]

İşçinin, başka bir iş bularak istifa etmesi halinde veya ücretini az bularak istifa etmesi halinde işyerinde kıdem ve ihbar tazminatı alması mümkün müdür?

Kendisine verilen ücreti az bularak iş sözleşmesini fesih eden işçi ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanamaz. Büromuzda Üsküdar İşçi avukatı, Üsküdar İş hukuku avukatı gibi hukuki hizmetler verilmektedir.  Diğer Yazılarımız: İhbar Tazminatı Şartları Nelerdir? İşçinin İstifa Etmesi Halinde İhbar Tazminatı

“İşe iade davası” işten çıkartıldım yasal haklarım nelerdir? “iş güvencesi” nedir? “işe iade avukatı”

4857 sayılı İş yasasının iş güvencesini düzenleyen 18,19,20 ve 21. Maddeleri sırayla, iş sözleşmesi feshinin geçerli bir sebebe dayandırılmasını, feshin usulünü, itirazı ve geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçlarını düzenlemiştir. “İşe iade avukatı” olarak feshin usulünü,  yapılan feshin geçersiz sebeple yapılıp yapılmadığı hususunda profesyonel olarak hizmet vermekteyiz. İş yasasının 18.maddesinin birinci fıkrasında, otuz veya daha fazla […]

Call Now Button