Kategori Arşivleri: Blog

Matufiyet Şartı Nedir?

Demokratik her toplumda kişilerin kendilerini diledikleri gibi ifade etme hakları bulunmaktadır. Ancak bu ifade özgülüğünün de başkalarının hak ve özgürlüklerini ihlal etmeyeceği kapsamda olmalıdır. Bu bağlamda bazı hukuk kurallarıyla ifade özgürlüğü hem güvence altına alınış hem de hakaret suçunun çerçevesi çizilmiştir. Eğer kişiler kullandıkları ifadelerinde başkalarının yaşamlarını ve şöhretlerini “ifade özgülüğü”ne sığınarak sarsarsa, hukuki açıdan […]

İştirak Nafakası Nedir?

nafaka ödenmezse ne olur

Boşanma davalarında birden çok nafaka türü bulunmaktadır ve her bir nafaka türü de farklı bir amaca yöneliktir. Nafaka türlerinden biri olan “iştirak “nafakası ise boşanmak isteyen eşlerin müşterek çocukları varsa talep edilebilen ve müşterek çocuğun ihtiyaçlarına yönelik harcamaların paylaşılması adına bağlanan bir nafakadır. Boşanma gerçekleştikten sonra da eşler birbirilerinden iştirak nafakası talebinde bulunarak, iştirak nafakası […]

Velayet Davası Nedir? Velayet Davası Ne Kadar Sürer?

velayet davası

Kelime anlamı olarak velayet, veli olma durumu, velilik anlamına gelmektedir ve reşit olmayan her çocuk, yani 18 yaşın altındaki her çocuk anne ve babasının velayeti altında bulunmaktadır. Yasal bir durum söz konusu olmadığı sürece velayet anne ve babadan alınamaz. Velayet davası ise boşanma davalarının ardından açılan bir dava türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Aile Mahkemesine açılan […]

Hamileyken Boşanma Davası Süreci Nasıl Gerçekleşir?

hızlı ve kolay boşanma

Boşanma davaları günümüzde en sık görülen dava türlerinden biridir ve boşanma davalarının pek çok dinamiği bulunmaktadır. Öte yandan boşanma davalarında süreci etkileyen birden fazla unsur da yer almaktadır. Anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olarak ikiye ayrılan boşanma davalarında süreci etkileyen unsurlar arasında mal paylaşımı, varsa müşterek çocuğun velayetinin kime verileceği, nafaka belirlenmesi, boşanma […]

Boşanma Davasında Neler Delil Olabilir?

hızlı ve kolay boşanma

Boşanma davaları anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olarak ikiye ayrılmaktadır. Eşler, aralarında her konuda anlaşarak boşanmak için mahkemeye başvurdukları takdirde genel olarak boşanma davası tek celsede sonuçlanabilmektedir. Ancak boşanma davasında, eşler arasında bir anlaşma söz konusu değilse ya da eşlerden biri boşanmayı istemiyorsa davacı olan eşin boşanmaya dair gerekçelerini ispatlaması gerekmektedir. Peki, boşanma […]

Tek Celsede Nasıl Boşanılır?

Boşanma davaları belirli bir süre verilmeksizin, davanın türüne göre değişkenlik gösteren bir süreci kapsamaktadır. Süreci etkileyen faktörler, mahkemeye sunulan delillere karşı çıkmak, davalara ek dava açmak veya taraflardan birinin boşanmaya yanaşmaması gibi durumlardır. Davanın açılması sırasında olmamak veya duruşmalara çıkmamak davanın uzamasına sebep olan durumlar arasındadır. Bu tür davalar hukuk dilinde çekişmeli davalar olarak adlandırılmakta […]

Maaşı Ödenmeyen İşçi Nereye Başvurmalı?

Maaşı ödenmeyen işçi nereye başvurmalıdır? Şeklindeki konularda, maaşıyla ilgili sorun yaşayan işçinin taleplerine yönelik olarak bir yol izlenmeli ve sorunun çözüme ulaşması adına kanuni prosedürlerin uygulanmasını sağlamak gereklidir. Maaşı ödenmeyen işçinin yapacağı ilk davranış, İş kanunun 24. Maddesinde yer alan hükümlere dayanılarak iş akdinin feshiyle ilgili dava açmak, İş kanununda yer alan 24. maddenin sağladığı […]

Hakaret Davası Tazminat Miktarı Ne Kadar?

şufa davası

Hakaret davası tazminatı, Borçlar Kanununun 49 ve sonraki maddelerinde yer alan haksız fiil hükümlerinde belirtildiği üzere, hakaret edilmek suretiyle kişilik hakları zedelenen kişiler, eylemi gerçekleştiren kişi veya kişilerden tazminat talep etme hakkına sahiptir. Hakaret gören kişi bu eylem sonucunda herhangi bir maddi zarara uğramış, mal varlığı eksilmiş veya kazanç kaybına uğramış ise, karşı taraftan maddi […]

Şufa (Önalım) Hakkı Davası

şufa davası

Şufa (önalım) hakkı davası; paylı mülkiyette herhangi bir paydaşın payını üçüncü şahıslara satışı durumunda diğer paydaşlara söz konusu payı öncelikle satın alma hakkı verdiği için açılır. Yani şufa hakkı, paylı mülkiyetten doğar ve herhangi bir payın üçüncü şahıslara satışıyla kullanılabilir hale gelir. Şufa hakkı nedir, sorusunun cevabı tam olarak budur. Bu yazıda şufa davası ne […]

Trafik Kazası Tazminat Davası

Trafik kazası tazminat davası, en az bir motorlu aracı olduğu bir kazada ölüm, yaralanma gibi fiziksel zararlar ile üçüncü kişilere ait ev, arazi, araba gibi mal varlıklarında oluşan zararların giderilmesi için zarara uğrayan kişiler tarafından trafik kazasını yapan kişilere karşı açılan bir tazminat davası türüdür. Yaralanmalı trafik kazası tazminat davası ya da maddi hasarlı trafik […]

DMCA.com Protection Status