Kategori Arşivleri: Blog

Gece çalışması ve Fazla mesai

İş hayatında en geç saat 20:00’de başlayarak, en erken saat 06:00’ya kadar geçen gün dönemidir. Gece dönemi her durumda en fazla 11 saat sereceği belirtilmektedir. İş yasasında, işçilerin gece çalışmalarının günde 7,5 saatti geçemeyeceği belirlenmiştir. Günlük çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan çalışmalar da, gece çalışması sayılacağından, günde 7,5 saati aşamayacaktır. Yasalarda yer alan […]

İşverenler işçilerin ücretlerinde indirim yapabilirler mi? İş sözleşmesini fesih eden işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır mı? “Kıdem tazminatı avukatı”

İşveren, ücret şartlarında tek taraflı değişiklik yapamaz. İş kanunun 62. Maddesi hükmü gereği işçinin ücretinde eksilme yapılamaz. “Kıdem tazminatı avukatı” olarak yasal hakların korunması hususunda hizmet vermekteyiz.  İşçinin maaşından eksiltme yapılması halinde işçi iş sözleşmesini fesih edebilir. Kıdem tazminatı almaya hak kazanır. “Kıdem tazminatı avukatı” olarak büromuza başvurulması halinde ihtarname düzenlenmesi ve iş sözleşmesinin fesih […]

İşçinin, işyerinde işverenine, çalışan diğer işçilere söz ve davranışlarıyla sataşması veya cinsel tacizde bulunması, işverene tazminatsız fesih hakkı verir mi?

İşçinin işyerinde kavga ederek başka bir işçiyi tehdit veya tahrik etmesi, sarkıntılık etmesi, amirini tehdit etmesi tazminatsız fesih nedenidir. İşçi ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanamaz. Büromuzda Üsküdar İşçi avukatı, Üsküdar İş hukuku avukatı gibi hukuki hizmetler verilmektedir. Diğer Yazılarımız:  İşverenler işçilerin ücretlerinde indirim yapabilirler mi? İş sözleşmesini fesih eden işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır mı? “Kıdem […]

İşçinin, başka bir iş bularak istifa etmesi halinde veya ücretini az bularak istifa etmesi halinde işyerinde kıdem ve ihbar tazminatı alması mümkün müdür?

Kendisine verilen ücreti az bularak iş sözleşmesini fesih eden işçi ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanamaz. Büromuzda Üsküdar İşçi avukatı, Üsküdar İş hukuku avukatı gibi hukuki hizmetler verilmektedir.  Diğer Yazılarımız: İhbar Tazminatı Şartları Nelerdir? İşçinin İstifa Etmesi Halinde İhbar Tazminatı

“İşe iade davası” işten çıkartıldım yasal haklarım nelerdir? “iş güvencesi” nedir? “işe iade avukatı”

4857 sayılı İş yasasının iş güvencesini düzenleyen 18,19,20 ve 21. Maddeleri sırayla, iş sözleşmesi feshinin geçerli bir sebebe dayandırılmasını, feshin usulünü, itirazı ve geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçlarını düzenlemiştir. “İşe iade avukatı” olarak feshin usulünü,  yapılan feshin geçersiz sebeple yapılıp yapılmadığı hususunda profesyonel olarak hizmet vermekteyiz. İş yasasının 18.maddesinin birinci fıkrasında, otuz veya daha fazla […]

“İşe iade davası” Feshin son çare olması ilkesi

“İşe iade davası avukatı” olarak her somut olayın detaylı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Fesih için geçerli bir sebebin var olduğu düşünülse bile, işverenin fesih yoluna gitmeden önce her türlü tedbiri denemiş olması ve fesihten başka bir çarenin kalmamış olması gerekmektedir. İşverenin fazla çalışmaların azaltılması, meslek içi eğitim verilmesi, kısa çalışma yapılması veya ücretli/ücretsiz izin kullandırılması gibi […]

Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Türk Vatandaşlığının kazanılması çeşidine göre Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile hazırlanan dilekçe formu doldurularak başvuru yapılabilir. Dilekçe içerisine; pasaport, fotoğraf, evlenme, evlat edinme, oturma ya da çalışma izni evrak örneği, doğum belgeleriyle var ise vekillik belgesiyle başvuru çeşidine göre sağlık raporu ve benzeri belgeler eklenerek başvuru yapılır.  Başvuru Hakkında Detaylı Bilgiler  Yetkili makamın […]

İş sözleşmesini bildirim öneli tanıyarak fesheden işveren, işçiye iş arama izni vermek zorunda mıdır?

İşverenin bildirim süresi içinde işçiye yeni bir iş bulması için gerekli iş arama iznini vermesi gerektiği düzenlenmiştir. İşçi bu izni, iş saatleri içinde ve günde 2 saatten az olmamak üzere kullanır. İşçi isterse bu izin sürelerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlamak ve […]

Deneme süresi nedir? Deneme süresi içinde işçinin veya işverenin tazminat sorumluluğu var mıdır?

İşe alınan ve sürekli bir işte belirli veya belirsiz süreli bir iş sözleşmesi ile işe başlayan işçi ve bunu çalıştıran işveren için 4857 sayılı İş Kanununda süresi en çok iki ay olarak belirlenen bir deneme süresi öngörülmektedir. Deneme süresi içinde işçi veya işveren, herhangi bir tazminat ödemeksizin ya da süre vermeksizin feshini bildirebilir. Bunun için […]

İşçinin, işverenden izin almaksızın işe gelmemesi işverene iş sözleşmesini fesih hakkı verir mi? İşçinin mazereti devamsızlık sayılır mı? İşveren, işçi işe gelmedi diyerek iş sözleşmesini fesih edebilir mi?

4857 sayılı İş Kanunun 25.Maddesinin II numaralı bendinin (g) fıkrası uyarınca, işçinin işvereninden izin almaksızın ardı ardına iki gün veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü işçinin işine devam etmemesi, işverene fesih hakkı verir. Ancak devamsızlık haklı sebebe dayanıyorsa işveren iş sözleşmesini fesih […]

Call Now Button