Kategori Arşivleri: Blog

İcra Avukatı Nedir?

İcra avukatı nedir?

Alacak tahsilatı, alacak takibi, satış ve ihtiyati haciz gibi konularda müvekkile vekalet eden üst düzey yetkiliye icra avukatı denir. İcra davası nasıl açılır? İcra takibi nasıl yapılır? Karşılıksız çek ve senet tahsili nasıl yapılır? Haciz işlemleri nasıl ilerler? İflas ve iflasın ertelenmesi davalarında nasıl bir yol izlemeliyim? Menfi tespit nasıl yapılır? İstirdat davası açmak istiyorum, ne yapmalıyım? Borca itiraz […]

İş Sözleşmesinin Evlilik Sebebiyle Feshi ve Hukuki Sonuçları

İş sözleşmesinin evlilik sebebiyle feshi ve hukuki sonuçları

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 120. Maddesine yapılan atıfla kadın işçilere evlendikleri tarihten itibaren 1 yıl içerisinde kıdem tazminatında hak kaybı olmayacak biçimde iş akdini feshedebilme imkanı tanınmıştır.Söz konusu hak evlilik tarihinden itibaren başlamakta olup hüküm ve sonuçlarını doğurabilmesi için 1 yıl içerisinde kullanılması gerekmektedir. İş sözleşmesinin evlilik sebebiyle feshi hakkı yalnızca kadın işçilere tanınmış olup […]

Bilişim Hukuku Nedir?

Bilişim hukuku nedir?

Covid-19 salgını ve tüm dünyada yaşanan pandemi süreciyle birlikte Bilişim Hukuku daha fazla önem kazandı. Bu süreçte yaşanan siber saldırılar hem bireyleri hem de kurumları bilişim güvenliği sağlama yoluna itti. Bilişim hukuku nedir? Bilişim hukuku neleri kapsar? Bilişim hukuku kişisel hakları korur mu? Bilişim suçları nelerdir? Tüm bu soruların yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz.  Bilindiği gibi bilişim […]

Ecrimisil Davası Nasıl Açılır?

Ecrimisil davası nasıl açılır?

Ecrimisil, Türk Medeni Kanunu’na göre düzenlenerek, taşınmaz bir malın haksız yere gasp edilip  işgal edilerek; mülk üzerinden kazanç sağlayan kişilere açılan davalardır. Ecrimisil nedir? Ecrimisil davası nasıl açılır? Ecrimisil davası açmak için geçerli durumlar nedir? Ecrimisil davası açmak için izlenmesi gereken yol nedir? Ecrimisil davalarının zaman aşımı ne kadardır? Ecrimisil tazminatının hesaplanması kaç yıl süreyi kapsar? Ecrimisil davasında […]

İşverenin Performans Düşüklüğü Sebebiyle İş Sözleşmesini Geçerli Nedenle Fesih

İşverenin Performans Düşüklüğü Sebebiyle İş Sözleşmesini Geçerli Nedenle Fesih

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 18’nci maddesinin 1.fıkrasına göre İşverene, iş sözleşmesini işçinin davranışlarından kaynaklanan nedenlerle geçerli olarak feshetme imkanı verilmiştir. Bu yazımızda ‘’Performans Düşüklüğü’’  nedeniyle feshin şartlarına ve hukuki sonuçlarına yer vermekteyiz. ‘’Performans Düşüklüğü’’ İşverenler tarafından sıklıkla başvurulan bir fesih hali olmasına rağmen performans sebebiyle iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için aranan birtakım kriterlerin mevcut olması zorunluluğu […]

İşçi Mahkemesine Nasıl Başvurulur?

İşçi mahkemeleri, işçi ile işveren arasındaki iş uyuşmazlıklarına bakan basit yargılama usulüyle çalışan özel mahkemelerdendir. İş kanununa göre, işçilerle işveren arasındaki her türlü iş sözleşmesinden, hizmet akdinden ve hak iddialarından doğan uyuşmazlıklarda yetkili mercii İşçi Mahkemeleridir. İşçi Mahkemelerinde hangi konuların dava edilip edilmeyeceği hususları ise açık ve net olarak 5521 sayılı İş Mahkemesi kanununda ayrıntılı […]

İş Mahkemesini Kaybeden İşçi Ne Yapmalıdır?

İşten ayrılma sonucunda sık sık ortaya çıkan iş mahkemelerinin kazananı genelde mağdur ve haklı sıfatı taşıdığı için %90 işçiler ölüyor. Çünkü iş hukuku kanunları ‘işçiyi korumak ve ‘işçi yararını gözeten yorum’ esas alınarak hazırlanmıştır. Bununla birlikte SGK-işçi davalarında ise genelde kazanan taraf SGK olmaktadır. İşyerlerinde işveren daima baskın, sorumlu taraftır ve gereken tüm önlemleri almalıdır. […]

İş Mahkemesine Nasıl Başvuru Yapılır?

İş Mahkemeleri kuruluş amacı işçi ile işveren ilişkisinde meydana gelebilecek olan anlaşmazlık konularına bakmaktır ve bu yetkiyle görevlendirilmiş olan Özel İhtisas Mahkemeleri arasında yer almaktadır. İş Mahkemeleri daha önceleri yokken işçi ile işveren ilişkisinde ortaya çıkan davalar Asliye Hukuk Mahkemelerinde karara bağlanıyordu. İş Mahkemelerinin kurulmasını takiben İş Kanunundan ortaya çıkan davalar yönünden yetkili olan mahkeme […]

İş Mahkemesi Nedir?

İş hukukuna konu olan ve bu bölümde meydana gelen alacakların, tazminatların ortaya çıkarılması ve bu durumlara benzer olan iş davalarının yapılması amacıyla kurulan görevli hukuk mahkemelerine İş Mahkemesi adı verilir. İş Mahkemeleri, Özel Mahkeme derecesinde olan ilk derece mahkeme olarak bilinir. İş Mahkemeleri, genel anlamda personel ve işveren ilişkisinde ortaya çıkan sorunlar ile Sosyal Güvenlik […]

Kıdem Tazminatı Nedir?

İlk olarak kıdem tazminatı nedir sorusunun cevabı ile başlayalım. İş Kanununun güvencesi altında çalışan işçiler, aşağı bölümde sizlere anlatacağımız koşulları karşılamasıyla birlikte işten çıkmaları durumunda, işverenin işçiye ödemekle yükümlü olduğu tazminat türüne kıdem tazminatı denir. Kıdem Tazminatı Nasıl Hak edilir? Kıdem tazminatını kimler alabilir ve kıdem tazminatı nasıl hak edilir sorusunun cevabı bir takım şartların […]

Call Now Button