Kategori Arşivleri: Blog

Şiddet Nedeniyle Boşanma Davası

Şiddet nedeniyle boşanma davası. Fiziksel şiddete uğradım ne yapmam gerekir. Boşanma davası nasıl açılır. Koruma kararı nasıl alınır. -Aile içi şiddet fiziksel, psikolojik,  ekonomik, cinsel şiddet şeklinde her tür tutum ve davranışı içerebilir. Şiddete maruz kalan taraf evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davası açabilir. Şiddete sebebiyle kusurlu taraftan maddi ve manevi tazminat talep edebilir. […]

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması ve Ortak Hayatın Çekilmez Hale Gelmesi

Eşim sürekli olarak “hakaret” ediyor. Nasıl boşanma davası açabilirim. Eşim “korkutma” suretiyle bana baskı uyguluyor. Nasıl koruma kararı alabilirim. Evlilik birliğini temelinden sarsan ve ortak hayatı çekilemez hale getiren olgular (TMK.md.166/1) genel boşanma nedenidir. -Evlilik birliği temelinden sarsılması boşanma davası açmak için tek başına yeterli değildir. evlilik birliğinin temelden sarsılmasıyla birlikte ortak hayatın çekilemez hale […]

Boşanmada Güven Sarsıcı Davranışlar

Sadakat Yükümlülüğü İhlali, “Boşanmada güven sarsıcı davranışlar”.Eşim beni aldatıyor ne yapmam gerekli. Nasıl ispat edebilirim. Boşanma davası nasıl açılır. Eşimin telefonunda başka biriyle çekilmiş samimi fotoğraflar gördüm ne yapmam gerekli. Telefon kayıtları nasıl incelenir. “Boşanmada güven sarsıcı davranışlar” 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 185. maddesine göre, evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur ve eşler birlikte […]

Aile Mahkemesi Örnek Dilekçe

……………. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE  DAVACI                        : …………….                                          adres DAVALI                          :……………                                        adres KONUSU                    :Davalının ağır kusurlu davranışları sonucu evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle tarafların boşanmalarına, velayet, tazminat ve nafaka istemlerimize ilişkin dilekçemizdir. AÇIKLAMALAR        : Somut olay anlatılmalıdır. HUKUKİ SEBEPLER            :  TMK, HMK ve ilgili mevzuat. DELİLLER                       :  Nüfus kayıtları, tapu […]

İhanet Nedeniyle Boşanma Davası

anlaşmalı boşanma şartları nelerdir

Boşanma sebepleri, özel sebepler ve genel sebepler ve özel sebepler olarak ikiye ayrılıyor. İhanet yani aldatma ise özel sebepler arasında yer alıyor ve ihanet sebebiyle açılan boşanma davaları çekişmeli olarak görülüyor. Aldatma yani zina eşlerden birinin evlilik birliği devam ederken eşini aldatması anlamına geliyor ve bu sebepten görülen dava ise Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesi […]

İstinaf Mahkemesi Nedir?

istinaf mahkemesi bölge mahkemesi

Arapça kökenli bir kelime olan istinaf, yeniden başlamak, başlangıç yapmak anlamlarına geliyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında görülen bidayet mahkemeleri ile temyiz mahkemeleri arasındaki mahkemeye ve bunlara başvuruyu sağlayan kanun yoluna da istinaf deniyordu. Şimdilerde de yine istinaf mahkemeleriyle bu sisteme dönüş yapılıyor. İlk derece mahkeme kararlarına karşı gidilen bir kanun yolu […]

Soybağının Reddi, Tanıma ve Babalık Davası

soybağının reddi nedir

Soybağının reddi nedir, kimler babalık davası açabiliyor, soybağınının reddi nasıl yapılıyor? Tüm bunlar Aile Hukukunun soruları, dolayısıyla bu davalar da Aile Mahkemelerince görülüyor. Özellikle haberlerden ve magazin programlarından duyduğumuz babalık davaları pek çok soru işaretini de beraberinde getiren ve merak uyandıran davalar olarak karşımıza çıkıyor. Kimsenin mağdur olmaması adına oldukça önemli taşıyan bu davalara uzman […]

Fiili Ayrılık Sebebiyle Boşanma

boşanma nedenleri ve sebepleri

Evlilik birliğinin kurulması kadar, bu birliğin sonlandırılmak istenmesi de kişisel ve hukuki bir haktır. Eşler geçinemiyorsa, evlilik birliği temelinden sarsıldıysa, süreçte olumsuz olaylar vuku bulduysa, şiddetli geçimsizlik, aile içi şiddet, aldatma, eşler arasındaki sevgi ve saygının tükenmesi gibi durumlar söz konusu olduğunda eşlerden ikisi birden ya da yalnızca biri boşanma isteğiyle Aile Mahkemesine başvurabilmekte ve […]

Anlaşmalı Boşanma Davasında Mal Paylaşımı

evlilik sözleşmesi nedir

Evlilik birliğini sürdüremeyen eşler, Aile Mahkemesine başvurarak boşanma talebinde bulunabilmektedir. Boşanma davaları ise iki şekilde görülmektedir. Anlaşmalı ve çekişmeli olarak iki şekilde görülen boşanma davaların süresi ve dava sonunda karara bağlanacak olan maddeler de dava türüne göre değişkenlik göstermektedir. Boşanma davalarında eşlerin aralarında çekişme yaratan öncelikli konulardan biri mal paylaşımıdır. Eşler boşanma davasını anlaşmalı olarak […]

Matufiyet Şartı Nedir?

Demokratik her toplumda kişilerin kendilerini diledikleri gibi ifade etme hakları bulunmaktadır. Ancak bu ifade özgülüğünün de başkalarının hak ve özgürlüklerini ihlal etmeyeceği kapsamda olmalıdır. Bu bağlamda bazı hukuk kurallarıyla ifade özgürlüğü hem güvence altına alınış hem de hakaret suçunun çerçevesi çizilmiştir. Eğer kişiler kullandıkları ifadelerinde başkalarının yaşamlarını ve şöhretlerini “ifade özgülüğü”ne sığınarak sarsarsa, hukuki açıdan […]

Call Now Button DMCA.com Protection Status