Kategori Arşivleri: Blog

Sigortasız çalıştığını gerekçe göstererek iş sözleşmesini fesih eden işçinin kıdem tazminatı alması mümkün müdür?

İşverenin işçisini, sigortasız çalıştırması ahlak ve iyi niyet kurallarıyla bağdaşmayan bir durumdur. İşçinin Sosyal Güvenlik hakkının ücret kadar önemli ve temel anayasal haklardandır, bu nedenle sigortasız çalıştırılan işçinin iş sözleşmesini fesih etmesi haklı nedene dayanır. Sigortasız çalıştırılan işçi kıdem tazminatını almaya hak kazanır. Büromuzda Üsküdar İşçi avukatı, Üsküdar İş hukuku avukatı gibi hukuki hizmetler verilmektedir.  Diğer Yazılarımız: Kıdem […]

İşverence ücretin, fazla çalışma ücretinin, ikramiye, hafta tatili ücretinin, genel tatil ücretinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi işçiye iş sözleşmesini haklı sebeple fesih hakkı verir mi? Sözleşmeyi fesih eden işçi kıdem tazminatı alır mı? “Ümraniye kıdem tazminatı avukatı”

4857 sayılı İş Kanunun 24. Maddesinin II numaralı bendinin (e) fıkrası uyarınca işçinin ücretinin fazla çalışma ücretinin, ikramiye, hafta tatili ücretinin, genel tatil ücretinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi işçiye iş sözleşmesini haklı sebeple fesih hakkı verir. İşçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Diğer Yazılarımız: Sigortasız çalıştığını gerekçe göstererek iş sözleşmesini fesih eden işçinin kıdem tazminatı […]

İş Kazası Nedir, iş kazasını işverenin bildirim zorunluluğu var mıdır?

İşçinin işverenin emrinde iken veya gördüğü bir iş dolayısıyla aniden ve dıştan gelen bir etkenle bedence veya ruhça zarara uğramasıdır. -Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, -İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, -Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, -Sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, -Sigortalıların, işverence sağlanan […]

İşverenin işçisine küfür etmesi, tehdit etmesi, tehdit etmesi, korkutması veya dövmesi halinde işçinin bildirimsiz fesih hakkı doğar mı?

4857 sayılı İş Kanunun 24.Madesi’nin II numaralı bendinin (b) fıkrası uyarınca, işveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler söyler veya davranışlarda bulunursa, işçinin iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı doğmaktadır. İşveren vekilinin davranışları da aynı hükme tabidir. İşveren ya da işveren vekillerinin çalıştırdıkları işçileri tehdit etmesi, gözdağı vermesi veya dövmesi halleri işçiye […]

İşçi işyerinde cinsel tacize uğrar da, işverene bildirmesine rağmen tedbir alınmazsa, işçi iş sözleşmesini tek taraflı fesih edebilir mi?

4857 Sayılı İş Kanunun 24.Maddesi’nin II numaralı bendinin (d) fıkrasında, işçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen işverenin gerekli önemleri almaması işçiye iş sözleşmesini derhal fesih hakkı verir ve kıdem tazminatı talebinde bulunur. Gerekli önlemler sözü ile anlatılmak istenen, işverenin, olayın tekrar etmemesi için […]

Hayata Kast, Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası

Medeni Kanun madde 162’de düzenlenen hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, mutlak, kusura dayalı ve özel boşanma sebebidir. DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN. www.cetinkayahukuk.com/bosanma-avukati II. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış  Madde 162- Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur […]

Ayrılık Kararı

Aile hukukunda boşanma sebeplerinden birinin gerçekleşmesi halinde muhakkak boşanma davası açılması gerekmemektedir. Boşanma yerine dava açan taraf ayrılık kararı da isteyebilir. Dava boşanmaya ilişkin ise, ancak ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı bulunduğu takdirde ayrılığa karar verilebilir(MK 170/3). Dava yalnız ayrılığa ilişkinse, boşanmaya karar verilemez(MK 170/2). DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN. www.cetinkayahukuk.com/bosanma-avukati Boşanma veya ayrılık […]

Terk Sebebiyle Boşanma

Terk,  eşlerden birinin evlilikten doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek amacı ile ortak konuta haklı bir sebep olmadan dönmemesidir. Diğer eşin ortak konutu terke zorlamak ya da haklı sebep olmadan onun ortak konuta dönmesini engelleme de terk sayılmamaktadır. Bu ikinci durumda ortak konuta dönmesi engellenen eş terk etmiş sayılmaz; ortak konuta dönmesini engelleyen eş ortak hayata son […]

Sağlık Sorunları Nedeniyle İş Akdi Feshi

Sağlık sorunları nedeni ile iş akdi feshi kıdem tazminatı – İş akdimi sağlık sorunları nedeniyle fesih edebilir miyim? Hastalandım iş sözleşmemi fesih edebilir miyim? Hastalandım kıdem tazminatı alabilir miyim? Çalıştığı işi yapması işçinin sağlık ve yaşamını tehdit etmeli ve bu tehlike o işi niteliğinden doğmalıdır. “Yaptığı işin işçinin sağlık ve yaşamı için tehlike arzetmesi”(iş.k.24/1-a) Bu […]

Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması Haklı nedenle Fesih Nedenidir

Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması Haklı nedenle Fesih Nedenidir. Sigorta primlerim eksik yatırılıyor ne yapmam gerekli. İş sözleşmemi sigorta primlerim eksik yatırıldığı için fesih edebilir miyim? Sigorta primleri eksik yatırılan işçinin hakları nelerdir. İşçinin sigorta primlerinin eksik yatırılması Sigorta primlerinin eksik yatırılması işverenin yasal çalışma koşullarına uymadığını gösterir. 4857 sayılı iş Kanunu’nun 24/f maddesi uyarınca işverenin […]

Call Now Button