Tüketici Avukatı

tüketici avukatı

Tüketici haklarının korunma süreci, mal ve hizmet gibi ürünleri satın alan kişinin; ekonomik çıkarlarının korunmasını, zararlarının tazmin edilmesini ve tüketici nezninde bilinçli tüketime dair farkındalık yaratacak önlemlerin alınmasını ifade eden bir bütün olarak yorumlanabilir. Tüketim kavramının yaşamsal ve toplumsal bağlamdaki önemi düşünüldüğünde; tüketicilerin, bir birey olarak piyasaya mal arz eden üreticilere ve satıcılara karşı hukuki açıdan korunması bir zorunluluk halini almıştır. Bu bağlamda tüketici avukatı; tüketicinin maddi ve yasal çıkarlarını korumakla yükümlü tüzel kişilik olarak öne çıkmaktadır.

Çalışma alanları oldukça geniş olan tüketici avukatları; genellikle tüketici hukuku kapsamında faaliyet gösterirler. Bu bağlamda tüketim hukuku avukatları olarak da adlandırılan bu tüzel kişiler; tüketim süreçlerinin tüketici hakları mevzuatına uyum sağlayacak şekilde denetlenmesi, müşteri ilişkileri sürecinde yaşanan müşteri mağduriyetinin giderilmesi gibi görevleri yerine getirirler. Tüm bunlara ek olarak tüketici avukatı; alınan malın ayıplı olması, etiket ya da garanti belgesi taahhütlerinde usülsüzlükler yaşanması gibi durumlarda, tüketici lehine hakem heyetine başvuru yapabilir ve tüketici mahkemesinde dava açarak bu davayı takip edebilir.

Malın Ayıplı Olması

Genellikle tüketici hukuku sınırları dahilinde en sık karşılaşılan yasal meselenin “Malın ayıplı olması” durumu olduğunu söylemek yanlış olmaz. Malın ayıplı olması durumu; tüketici tarafından satın alınan mal ve hizmetlerin; reklamında, ambalajında ya da etiketinde vaat edilenlerle uyuşmaması durumudur. Bununla birlikte satıcı tarafından tüketiciye ulaştırılan malın ayıplı olması; tüketicinin ekonomik haklarının ihlal edildiğine de işarettir. Bu durumda ekonomik hakları ihlal edilen kişinin, bu haklarını savunabilmesi için tüketim hukuku avukatı ile çalışması gerekmektedir.

 

Yasal arak farklı uzmanlık alanlarından beslenen durumları içerdiği için tüketici hukuku davaları; uzmanlık ve tecrübe gerektiren adli süreçler olarak öne çıkarlar. Bu yüzden tüketici haklarının savunulması aşamasında, profesyonel tüketici avukatları ile çalışmak; sürecin etkili yürütülmesi açısından yararlı olacaktır. Bunun yanı sıra Türkiye’nin en büyük tüketim hacmine sahip olan şehirleri arasında yer alan İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde; tüketici avukatı ihtiyacının diğer şehirlere göre daha yoğun olduğunu söylemek yanlış olmaz.

MUTLAKA OKUMALISIN  İş Kazası Avukatı

 

Özellikle tüketici avukatı Ankara, hem yargının merkezi olmasından dolayı hem de kalabalık nüfuslu bir şehir olmasından dolayı yoğun olarak aranan başlıklar arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra tüketici avukatı İstanbul başlığı ise bu şehrin Türkiye’nin en kalabalık ve en yüksek ticaret iç ticaret hacmine sahip şehri olmasından dolayı zirvede olan başlıklar arasında yer almaktadır.
Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda tüketici haklarını hassas bir şekilde koruyacak tüketici avukatı ihtiyacının fazlasıyla yoğun olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bununla birlikte tüketici haklarının korunmasıyla alakalı yasal süreçlerin başarılı bir şekilde yürütülmesi için nitelikli tüketici avukatları ile çalışmak da oldukça önemlidir. İşte tam da bu noktada Çetinkaya Hukuk Bürosu olarak; tüketici hukuku konusundaki ihtiyaçlarınıza en nitelikli şekilde yanıt vermeye çalışıyoruz. Alanında uzman kadromuz ve meslek etiğini öne çıkaran ilkelerimiz ile ekonomik çıkarlarınızı tüm hak ve imtiyazlarınızı koruyarak gözeteceğimizin garantisini veriyoruz.

 

 

Click to rate this post!
[Total: Average: ]
Call Now Button