Hamilelik Sebebiyle İşten Çıkarılma

hamilelik sebebiyle işten çıkarılma

Günümüzde haksız yere işten çıkarılmaları engellemek adına uygulanan birtakım yasalar bulunmaktadır. Bu yasalar çalışanların haklarını korumaya ve işveren ile arasında adil bir ilişki oluşturmaya yönelik olarak hazırlanmaktadır. İşten çıkarılma ile ilgili yasalarda hamilelik nedeni ile işten çıkarılan kimselerin tazminat alma hakkı da yer almaktadır.

Hamilelik İşten Çıkarılmak İçin Bir Neden Midir?

Çalışan kadınların hamilelik ve doğum süreçlerinde uygulanan bazı prosedürler bulunmaktadır. Bu süreçlerde hamile kadınların belli bir süre boyunca doğum iznine ayrılmaları ve izin süresinde bazı hakları mevcuttur. Bazı işverenler bu süreci kendilerine yük olarak gördükleri için çalışanlarını işten çıkarmayı tercih edebiliyorlar. Fakat burada bilinmesi gereken önemli husus, hamilelik veya doğum yapmanın, bir çalışanın işten çıkarılması için geçerli sebepler olmadığıdır. Günümüzde bu sebeple gerçekleşen işten çıkarılmalar, genellikle çalışanın performansına bağlanmaktadır. Ancak performansın yetersiz olması, işverene sözleşmeyi feshetme hakkı sunmamaktadır. Buradan hareketle hamilelik nedeni ile herhangi bir konuya dayandırılarak işten çıkarılan kimseler, iş mahkemelerine başvurarak bu duruma karşı dava açma hakkına sahiptir.

 Hamilelik Sebebiyle İşten Çıkarılanlar Nasıl Dava Açabilir?

Hamilelik nedenine dayandırılarak işten çıkarılanlar, iş mahkemelerinde “İşe İade” davası açabilirler. Bu davanın açılabilmesi için çalışanın iş sözleşmesinin, işveren tarafından kanuna aykırı biçimde feshedilmiş olması gerekir. Ayrıca bu davayı açacak olan çalışanın, iş yeri ile süresi bulunmayan bir sözleşmeye sahip olması, en az altı ay süre ile bu iş yerinde çalışmış olması gerekmektedir. Bu şartların haricinde söz konusu olan iş yerinde en az 30 işçi çalışma zorunluluğu mevcuttur.

MUTLAKA OKUMALISIN  Mirasın Hükmen Reddi Davası

Bazı iş yerleri çalışanlarına herhangi sorun yaşamaları halinde dava açmayacaklarına dair belgeler imzalatabilirler. Ancak bu belgelerin işe iade davası açılırken herhangi bir hükmü bulunmamaktadır. Bu tür belgeler genellikle işveren tarafından yıldırmak amacıyla imzalatılır. Bu şartları yerine getiren herkes, kendilerine en yakın iş mahkemesine giderek işe iade davası açma hakkına sahiptirler. Bu davalar iki ay içerisinde görülerek karara bağlanmaktadır.

 İşe İade Davası Nasıl Görülür?

İşe İade davası açıldığında, işverenin iş sözleşmesini kanunlara uygun bir şekilde iptal ettiğini ispat etmesi kendisinden beklenmektedir. Bu aşamada birçok işveren, yeterli kanıtları mahkemeye getiremediği için davalar çalışanların lehine sonuçlanmaktadır. Bir çalışanı hamilelik nedeni ile işten çıkarmak, iş yasasının 5. maddesinde değinilen “İşverenin Ayrımcılık Yapma Yasağı” konusuna aykırı düşmekte olduğundan, bu mahkemede eğer işveren yeterli gerekçeleri sunamazsa, işten çıkardığı çalışana tazminat ödemek durumundadır. Bu konuda ödenen tazminatlar işten çıkarılan çalışanların sıkıntılarını gidermeye yetecek kadar iyi tazminatlardır.

Ancak bu davaların açılmasında uzman bir avukattan yardım almak, hamilelik sebebi ile işten çıkarılan kimselerin lehine olacaktır. Bu sayede dava süreci, gereğine uygun olarak yürütülecektir.

 Hamilelik Nedeni İle İşten Çıkarılanlar Ne Kadar Tazminat Alır?

Mahkeme tarafından işe iade davasının görülmesi ve işten çıkarılan kimsenin haklı bulunması halinde işverenin çalışanı tekrar işe alması gerekir. Davanın görülmesinin üzerine 10 gün içerisinde çalışanın işverene işe tekrar başlamak için başvurması gerekmektedir. Bu başvurunun yazılı biçimde yapılması, mahkeme sürecinde kanıt olması açısından tavsiye edilmektedir.

Başvurunun yapılmasının ardından işveren işçiyi işe almak veya bunun yerine tazminat ödemek mecburiyetindedir. İşveren tarafından ödenecek olan bu tazminat, dört aylık boşta geçen zaman tazminatı ve davada hükmedilmiş olan dört-sekiz aylık ücret değerindeki tazminatı, işçinin kıdem tazminatını içermektedir. Dört aylık boşta geçen zaman tazminatı, işçi tekrar işe alınsa da alınmasa da ödenmek zorunda olan bir tazminattır. Çalışanların bu haklarını gözetmeleri, kendi yararlarına olacaktır.

MUTLAKA OKUMALISIN  Evlenen Kadının Kıdem Tazminatı Hakkı

Diğer Yazılarımız:

Hamileyken Boşanma Davası Süreci Nasıl Gerçekleşir?

İstifa Eden İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı

Click to rate this post!
[Total: Average: ]
Call Now Button