İhbar Süresi Ne Kadardır?

ihbar süresi ne kadardır

İşçiler için işçi kanunun 24. Ve 25. Maddesinde belirtilen haller haricinde işten çıkarılması durumunda belli sürelere göre ödenmesi gereken tazminat miktarına ihbar tazminatı denir. İhbar tazminatı sadece işverenin işçiyi geçerli bir sebep sunmadan işten çıkarması durumunda ödenmektedir.

İşçinin İhbar Tazminatını Almaya Hak Kazanamadığı Durumlar Nelerdir?

İşçi işçi kanunun 25. Maddesinde belirtilen hususları kendisi gerçekleştiriyorsa ve bu nedenle işveren tarafından işten atılıyorsa ve 24. Madde de belirtilen hususlardan dolayı işçinin kendisi istifa ediyorsa ihbar tazminatına hak kazanamaz. İşçi kanunun 24. Maddesindeki hususlar kısaca şöyle açıklanabilir;

– İşçinin işin şartlarından veya özelliklerinden dolayı hastalanması durumunda,

– İşverenin taraflarca imzalanan iş sözleşmesine veya yasalara aykırı davranması,

– İşverenin işçiye küfür, gururunu incitici sözler sarf etmesi,

– İşin bir haftadan uzun bir süre belirli bir nedenden dolayı durması gibi durumlarda işçi bildirim süresi vermeden kıdem tazminatı talep ederek istifa edebilir. Fakat böyle durumlarda ihbar tazminatına hak kazanamaz.

 İşçi Kanununun 25. Maddesi

– İşçinin kendi yaşayış tarzından dolayı yani içki veya uyuşturucu bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklarından dolayı rahatsızlanması ve bu nedenle üç gün işe gelmemesi veya bir ay içerisinde beş iş günü işe mazeretsiz gelememesi,

– İşçinin çalıştığı işle alakalı olmayan nedenlerden dolayı herhangi bir hastalığa tutulması ve doktor raporlarınca tedavi edilmeyeceğinin belgelenmesi,

– Yine işçinin kaza, gebelik, hastalık gibi nedenlerden dolayı işçi kanununun maddelerine aykırı olarak işe gelmemesi,

– İşçinin yalan beyan vererek işe başladığının tespit edilmesi,

– İşçinin işverenine karşı ahlak dışı sözler sarf etmesi, ayrıca sadece işverene değil ailesine karşı da ahlak dışı sözler söylemesi,

MUTLAKA OKUMALISIN  Boşanma Sürecinde Mal Paylaşımı

– İşçinin iş yerindeki başka bir işçiye cinsel tacizde bulunması,

– İşçinin işverenin yakınlarına saldırması, iş yerine uyuşturucu madde getirmesi ya da iş yerinde uyuşturucu kullanmış olarak bulunması,

– İşçinin iş yerinde hırsızlık yapması veya işverenin iş ile ilgili mesleki bazı konuları açığa vurması,

– İşçinin yedi günden fazla hapis cezası alması,

– İşçinin işverenden izinsiz işe gelmemesi,

– İşçinin iş yerinde yapmak zorunda olduğu görevi yerine getirmemesi, bunun hatırlatılmış olmasına rağmen devam etmesi,

– İş yerinin işçinin ihmali yüzünden tehlikeye düşmesi veya kullandığı ekipmanları kötü kullanması,

– İşçinin iş yerinde bir haftadan fazla çalışmasını engelleyici bir sebebin ortaya çıkması,

– İşçi yukarıda ayrıntılı olarak verilen hallerde bulunur ise ihbar tazminatını hak etmeden işveren tarafından işten uzaklaştırılabilir.

İşçinin İhbar Tazminatını Kazanması Halleri Nelerdir?

İş sözleşmelerine göre iş sözleşmesinin bitirildiğinin bildirilmesi mecburidir. Bu süreler ise şöyle belirlenmiştir;

Altı aya kadar çalışmış işçiler için 2 hafta içinde bildirim yapılması gerekir,

-Altı ay ile bir buçuk yıl arası çalışmış işçiler için bu süre 4 haftadır,

-1,5 yıl ile 3 yıl arasında çalışan işçiler için 6 hafta,

-3 yıldan daha uzun süre çalışan işçiler için 8 hafta süre belirlenmiştir.

İş sözleşmeleri hazırlanırken işin niteliği, işçinin performansı ve ücret gibi konular netliğe kavuşturulmak zorundadır. Ayrıca belirtilen bu süreler iş sözleşmelerinde ayrıntılı olarak verilmektedir. İşçi geçerli süre içerisinde işçiye bildirim yapmakla yükümlüdür. Bu bildirimi yapmadığı takdirde yukarıda belirtilen süre kadar ücretlendirilecek ihbar tazminatını işçiye ödemek zorundadır.

Ayrıca işçinin kendi isteği ile istifa etmesi durumunda işverenden ihbar tazminatı talep etmesi mümkün değildir. Bunun yanında işçinin haklı bir gerekçeyle işten kendi isteğiyle ayrılması durumunda bildirim süreleri içinde işverene yazılı olarak bildirimde bulunması gerekmektedir.

MUTLAKA OKUMALISIN  İşçinin, işverenden izin almaksızın işe gelmemesi işverene iş sözleşmesini fesih hakkı verir mi? İşçinin mazereti devamsızlık sayılır mı? İşveren, işçi işe gelmedi diyerek iş sözleşmesini fesih edebilir mi?

Diğer Yazılarımız:

İhbar Tazminatı Şartları Nelerdir?

İşçinin İstifa Etmesi Halinde İhbar Tazminatı

Click to rate this post!
[Total: Average: ]
Call Now Button